Sam Ghandchiسام قندچي فرآیند شکل گیری امام سیزدهم در دوران انقلاب پنجاه و هفت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2369-emam13farayand.htm

 

khomeini-emam

 
مورخان درباره تاریخ فرآیندِ «امام» خوانده شدنِ آیت الله روح الله خمینی، بسیار بحث کرده اند و موضوع این نوشتار نیست. اینجا می خواهم خاطره ای را از روزهای اول بعد از انقلاب 1357 در ایران، ذکر کنم. دوستی داشتم که چند سالی بود در یکی از ادارات دولتی در تهران کار می کرد. رییس اداره آنها حتی در روزهای پایانی بهمن ماه 57 نیز همچنان نه تنها انقلاب 1357 را نفی می کرد بلکه از هیچ فرصتی در برابر همه پرسنل از مسخره کردن آخوندها کوتاهی نمیکرد، و حتی جوکهایی درباره امامان شیعه در تاریخ می گفت که داستان امام زین العابدین بیمار در میان همه آن لطایف الحیل، گم بود. هنوز چند روزی از پیروزی انقلاب در 22 بهمن ماه 1357 نگذشته بود که همین آقا شخصاً نشستی در سالن بزرگ اداره برای همه پرسنل برگزار، و با ذکر نام آیت الله خمینی بعنوان «امام خمینی» همه پرسنل اداره را شگفت زده کرد. دوستم بعد از جلسه پیش آن آقای مدیر رفته و پرسید شما که به «امام» و «پیغمبر» اعتقادی نداشتید، یکدفعه چطور شد؟ آقای مدیر هم در پاسخ می گوید همه آنها یکطرف، اما به این «امام» اعتقاد عمیق دارم. البته برای همه مردم ایران زندگی طی این 40 سال لازم بود تا تفاوتها و مشابهات «امام سیزدهم» سال 57 و آن دوازده امام را هر روز بهتر درک کنند، اما بر آن آقای مدیر، در همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 آشکار شد که این امام سیزدهم، مقامش از پیغمبر و دوازده امامی که به آنها اعتقادی نداشت، بالاتر است، و ظهوری است که 1400 سال بعد از اسلام، به وقوع پیوسته است. لازم به یادآوری است که این حکایت، خاطره ای بود که ممکن است برای خوانندگان، بسیار پیش پا افتاده باشد بویژه برای آنهایی که آن روزها را به یاد دارند، چون رویدادی تکراری در آن روزگار در ایران بود، وگرنه واقعیات انقلاب 57 و نیاز به آینده نگری برای درس آموزی از آنچه روی داد، سالهاست که مورد بحث قرار گرفته و ای کاش در این انقلاب 21 ایران (1)، این بار صبر نکنیم تا 40 سال بعد، درسهای انقلاب ارتجاعی 1357 را مورد مطالعه قرار دهیم (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم آذر ماه 1397
December 11, 2018

 

پانویس:

 

1. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism (Online Book, Third Edition)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH