Sam Ghandchiسام قندچي چرا رهبری انقلاب 21 ایران قادر به سراسری کردن اعتراضات هفت تپه و فولاد اهواز نشده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2368-enghelab21iran.htm

پی نوشت نهم ژانویه 2019: بیشتر و بیشتر، تحلیلهای فعالان سیاسی در داخل کشور که درباره هفت تپه نوشته شده، خصوصی سازی را مسؤل وضعیت کارگران اعلام می کنند، آیا مشکل این است؟ خیر، در واقع اگر بازار ایران باز شود، حتی صنایعی نظیر فولاد هفت تپه ممکن است تعطیل شوند، حال چه خصوصی باشند و چه دولتی، چون قادر به رقابت گلوبال نیستند. س. ق.

 

khouzestan

 
در یکسال گذشته بحث درباره انقلاب قرن بیست و یکمی ایران که تطور چشمگیر خود را با خیزش 96 (1)، در دی ماه سال 1396 نشان داد، بسیار بحث شده است (2). در ماه های اخیر که دو اعتصاب کارگری مهم در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در خوزستان در جریان بوده، متأسفانه رهبری انقلاب 21 ایران قادر به بسیج حمایت سراسری کارگران ایران از این اعتصابات نبوده است، هرچند حمایت دانشجویان و معلمان از این اعتصابات، سازمان داده شده است. واقعیت اینکه انقلابی که با آغاز خیزش 96 شاهد آن هستیم از اساس با جنبش سبز سال 1388 متفاوت است و تفاوت فقط در این نیست که رهبری خیزش 96 سکولار دموکرات بود، که واقعیتی انکار ناپذیر است (3)، در حالیکه رهبری جنبش سبز 88 را اصلاح طلبان اسلامی در دست داشتند (4). تفاوت مهم دیگر در این است که جنبش سبز اساساً حرکتی دموکراتیک از سوی طبقه متوسط ایران بود که از حقوق ساده اجتماعی سیاسی نظیر رأی بدون تقلب، محروم بود، در حالیکه خیزش 96 اساساً حرکتی کارگری است که مطالبات معین خود را در عرصه کل جامعه در دورنمای آینده ایران، مطرح می کند. برآوردن مطالبات خیزش 96 نمی تواند فقط از طریق جامه عمل پوشیدن به خواستهای دموکراتیک به دست آید هرچند واقعاً راه حل پایدار همان دموکراسی واقعی است (5) که به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری اجازه فعالیت آزاد دهد تا همیشه بتوانند از حقوق کارگران پاسداری کنند، چه صنعتی دولتی باشد چه خصوصی چه اشکال دیگر. با اینحال از جمله در این اعتصابات درخواستهایی نظیر دولتی کردن مؤسساتی که پیشتر خصوصی شده اند، مطرح شده، که رهبران انقلاب 21 ایران پاسخی به این خواستها نداده است. کارخانه های خصوصی شده در جامعه ای که کارگران از آزادی تشکیلات سندیکایی برخوردار نیستند می تواند نسخه نابودی کارگران باشد، هرچند مؤسسات دولتی زنگ زده با مدیران بوروکرات دولتی نظر شوروی سابق نیز باعث ورشکستگی همان صنایع می شوند که در تجربه سقوط شوروی شاهد بوده ایم. طرح های مدیریت شورایی نیز در واقع یکی از همین دو شقه است و در عمل، تفاوت، در حضور مؤثر سندیکاهای آزاد کارگران در جامعه است. در همین حال رهبران اعتصابات کارگری اخیر در اهواز، دزد بودن صاحبان خصوصی و مسؤلین دولتی را مطرح می کنند. واقعیت این است که همه اینها پیشتر هم بوده است. آنچه تغییر کرده تنزل شدید امکانات مالی دولت در ایران است که نمیتواند نظیر دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد از درآمد سرشار نفتی که آن زمان ایران داشت، امروز برای تأمین سوبسیت استفاده کند حال اسم سوبسیت را عوض کنیم و مدل آقای احمدی نژاد را استفاده کنیم که دولت مستقیم به فرد و خانواده یارانه بدهد. به هر حال تأمین حداقل درآمد تضمین شده (6)، توسط دولت برای فرد و خانواده، نیاز به بودجه دارد و اگر این پول نتواند نظیر آن دسته از کشورهای نفتی که دولت مالک منابع زیرزمینی است، از فروش نفت تأمین شود، راه حل، گرفتن مالیات تصاعدی است وقتی بالاترین قشر ثروتمندان مالیاتهای بالای 90 درصد می پردازند. هنوز معلوم نیست که رژیم اسلامی برای پاسخ دادن به مطالبات اعتصابات کارگری چه کار خواهد کرد، اما مطمئناً نمی تواند همه کارگران را زندانی کند. تا آنجا نیز که به اپوزیسیون مربوط می شود، تا وقتی طرحهایی نظیر مالیات تصاعدی و تأمین حقوقِ حداقلِ تضمین شده مطرح نشود، نمی توان جنبش کارگری را رهبری کرد و بازهم لازم است توجه کنیم که انقلاب 21 ایران خواستهای اصلیش با جنبش سبز متفاوت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم آذر ماه 1397
December 10, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. فرض کنیم خیزش 96 همین فردا متوقف شود، هفتم دی ماه 96 همچنان نقطه عطف جنبش ضد اسلامگرایی خواهد ماند
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm

 

64. مقالاتی درباره اصلاح طلبی اسلامی

About Islamic Reformism

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm 
 

5. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

6. نتیجه درآمد تضمین شده
http://www.ghandchi.com/1478-ubi-result.htm
The Result of UBI
http://www.ghandchi.com/1478-ubi-result-english.htm

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH