Sam Ghandchiسام قندچي به سخنان دکتر شادی صدر درباره اطلاع میرحسین موسوی از کشتار 67 در زمان وقوع توجه کنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2365-shadi-sadr-mousavi.htm

 

shadi-sadr-mousavi

 
امروز خانم دکتر شادی صدر (1) مدیر مؤسسه «عدالت برای ایران» (2)، اعلام کرد که "مکاتبات عفو بین الملل در مرداد 67 با مقامات دولت و سفرای ایران درباره وقوع اعدامهای گسترده است که ثابت می کند زمانی که کشتارها انجام می شده، موسوی و کابینه او از طریق امنستی مطلع شده بودند، حتی اگر آنطور که ادعا کرده اند مقامات قضایی بهشان اطلاع نداده باشند" (3).  خانم شادی صدر در ادامه می گوید "برای مشاهده رشته توییت سازمان عفو بین الملل در تشریح اسناد اطلاع داشتن موسوی از اعدام های 67 در زمان وقوع آنها" به لینک زیر مراجعه کنید (4). دکتر شادی صدر در مصاحبه ای تلویزیونی نیز به این موضوع پرداخته و می گوید "من فکر می کنم که ریشه تمام نقض حقوق بشری که امروز ما داریم درباره آن صحبت می کنیم، استقرار و استمرار #جمهوری_اسلامی است. و جمهوری اسلامی بدون کشتن هزاران نفر، بدون تبعید کردن هزاران نفر و زندانی کردن هزاران نفر، نمی توانست مستقر شود" (5).
اینها بحثهای شخصی و خصوصی نیست، موضوعی در عرصه عمومی است که با هولوکاست قابل مقایسه است.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آذر ماه 1397
December 7, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره خانم دکتر شادی صدر

https://goo.gl/rZSF98

 

2. عدالت برای ایران

https://justice4iran.org

 

3. https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/718040978574536
 https://twitter.com/shadisadr/status/1071038485103108102

 

4.  https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/718041325241168

https://twitter.com/shadisadr/status/1071071824505651206

 

5. https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/718040518574582

https://twitter.com/Justice4Iran/status/1071071618460459009

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH