Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه میزگردی با آقای طبرزدی: مردم ایران تجزیه کشور را بعنوان راهکاری برای پایان دادن به جمهوری اسلامی محکوم می کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2360-tabarzadi-tajzieh-e-iran.htm

 

tabarzadi-iran

 
سه روز بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق در سال گذشته که در روز 25 سپتامبر 2017 برگزار شد، مقاله ای با عنوان "رهبران سیاسی ایرانیان و رویداد همه پرسی کردستان عراق،" از این قلم منتشر شد، که به شرح زیر بود:

 

"در سوم شهریور ماه 1320 دکتر محمد مصدق گفته بود که ملت يک عمر به ارتش مواجب ميدهد تا در چنين روزی در مقابل تجاوز بیگانه بايستد و البته بقیه ماجرا را همه می دانیم. سه روز پیش در بیست و پنجم ماه سپتامبر 2017 همه پرسی استقلال کردستان عراق انجام شد و همچنان همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایران به هم ریخته هستند. دقیقاً مقاطع مهم تاریخی نظیر بیست و دوم بهمن ماه 1357، سوم شهریور ماه 1320 و بیست و پنجم سپتامبر 2017 است که می تواند زندگی ملتی را زیر و رو کند. تعصبات فردی را باید کنار گذاشت. مسأله کرد و ترک و عرب و بلوچ و مازندرانی و گیلکی بودن نیست. در 22 بهمن 1357 نیز مسأله این نبود که مسلمانیم یا کمونیست، از چه قوم و مذهبی هستیم، بحث برسر برپایی حکومت مذهبی بود که باید با آن مخالفت می کردیم نه آنکه برویم برایش انقلاب کنیم و بعد هم در رفراندوم آن شرکت کرده و به آن رأی مثبت دهیم. در سوم شهریورماه 1320 باید با تجاوز به خاک ایران مخالفت می کردیم چه با دیکتاتوری رضا شاه مخالف بودیم، چه نبودیم. مخالفت با همه پرسی 25 سپتامبر 2017 کردستان عراق هم ربطی به کرد و غیرکرد بودن ندارد و پایه گذاری تجزیه طلبی و حکومت قومی در منطقه خاورمیانه است که نظیر آغاز حکومتهای مذهبی در منطقه در سال 1357 در ایران، این نقطه از جهان را به خاک و خون خواهد کشید و رشد جنبش دموکراسی خواهی و روند سکولار دموکراسی را مختل خواهد کرد. رهبران سیاسی ایرانیان در چنین روزهایی است که نشان می دهند از درایت واقعی برای رهبری مردم در جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان برخوردار هستند و یا نه. آینده خاورمیانه را با تئوری غلط حق تعیین سرنوشت لنین نمی شود ساخت و رهبرانی که می گویند مارکسیسم-لنینیسم را کنار گذاشته اند اما همچنان از اینگونه تئوری ها پیروی می کنند از درایت لازم برای رهبری مردم ایران، چه کرد و چه غیرکرد، برخوردار نیستند" (1)

 

روز گذشته آقای مهندس حشمت اله طبرزدی در میزگردی در مهستان سکولار دموکراسی ایران در مورد موضوع حقوق گروه های قومی و اتنیکی ایران، شرکت داشت (2). شخصاً آخرین بار که در مورد این گفتمان در جنبش مدنی ایران بحث کردم در نوشتاری یک ماه و نیم پیش بود تحت عنوان "دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسیتی" که توصیه می کنم اگر آقای مهندس طبرزدی فرصت کردند، دقیق بخوانند (3)، و بیش از این هم نیازی به ورود به بحثهایی که هزاران بار تکرار شده نیست. از دیدگاه این قلم حق تعیین سرنوشت و خودمختاری برای اقوام ایرانی معنایش برگشتن به جامعه ملوک الطوایفی است (4). فدرالیسم قومی نیز همین معنی را می دهد (5). همچنین فدرالیسم استانی در ایرانی که چندین استان اساساً اکثریت با گروه های اتنیکی معینی است معنایش با فدرالیسم قومی چندان تفاوتی ندارد، و با اینکه در گذشته این قلم از فدرالیسم استانی حمایت می کردم، اما بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق، آنهم تحت دموکراتیک ترین شرایط در آن کشور (6)، برایم محرز شد که هرنوع فدرالیسم در ایران، نسخه تجزیه کشور است (7). واقعیت این است که دیگر این موضوعات، بحث تئوریک نیست، و نظیر دوران انقلاب 1357، ما در برابر سؤال مشخصی قرار گرفته ایم که بازیگران بین المللی دارد. در 1357 سؤال این بود که آیا ما حاضریم حکومت مذهبی اسلامی را بعنوان راهکاری برای پایان دادن به سلطنت پهلوی بپذیریم، و اکثریت مخالفان رژیم شاه، به این سؤال، پاسخ مثبت دادند. امروز نیز، چهل سال بعد، در 1397، سؤال این است که آیا ما حاضریم تجزیه ایران را بعنوان راهکاری برای پایان دادن به رژیم اسلامی بپذیریم، و این قلم بعنوان یک ژورنالیست، به سهم خود، پاسخی منفی به این سؤال می دهم، و تا روزی که احساس کنم شخصیت یا نیرویی پاسخش به این سؤال مثبت است، از آن شخصیت و نیرو حمایت نخواهم کرد. در پایان اضافه کنم که برعکس دوران انقلاب 1357 که مردم از حکومت مذهبی و آیت الله خمینی حمایت می کردند، امروز مردم ایران نه تنها از تجزیه ایران و رهبران تجزیه طلب حمایت نمی کنند، بلکه بسیاری از مردم که اتفاقاً خود از تبار آذری و کرد هستند، صریحاً می گویند که اگر احساس کنند کشور به طرف تجزیه می رود، ایران را برای همیشه ترک خواهند کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آذر ماه 1397
December 3, 2018

 

پانویس:

 

 

1. رهبران سیاسی ایرانیان و رویداد همه پرسی کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1638-rahbaraane-siyaasi.htm

 

2. نشست مهستان یکشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۸ با شرکت آقای طبرزدی درباره فراخوان و تفاهم‌نامهٔ ده سازمان سیاسی
https://www.youtube.com/watch?v=-1yQmxWCE9E
https://www.facebook.com/Mehestan/videos/1055359177976000


3. دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسیتی
http://www.ghandchi.com/2303-ethnicity.htm

 

4. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm 
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

5. فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm 
Ethnic Federalism a Reactionary Plan for Iran's Future- Second Version
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

6. از باقروف تا بارزانی، فریبکاری با شعار حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1627-baghirov-barzani.htm

 

7. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

مطالب مرتبط
*دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm
 
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm

 
*تجزیه طلبی جمهوری اسلامی را تقویت می کند
http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri.htm

Separatism Strengthens IRI
http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri-english.htm

 

*چرا از ائتلاف با ایران براندازانی نظیر آقای یوسف بنی طرف نباید حمایت کرد
http://www.ghandchi.com/2345-etelafe-baa-iranbarandazan.htm

 

*چرا درباره تجزیه طلبی سخت می گیریم
http://www.ghandchi.com/2362-sakht-gereftan.htm
 

 

*درباره تجزیه طلبی
https://goo.gl/gDqrHZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH