Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت نحوه تصمیم گیری روشنفکران و مردم؛ ضربات جدی اخیر رژیم به رهبری جنبش مدنی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2358-tasmimgirie-mardom.htm

 

ketab-mashrooteh

 
سی و چهار سال پیش در رساله ای تحت عنوان «ترقی خواهی در عصر کنونی» (1)، به طور مفصل در مورد تفاوت نحوه تصمیم گیری مردم در مقایسه با روشنفکران، بحث شد. بطور خلاصه برای مردم، جدی گرفته شدن یک نیروی سیاسی اپوزیسیون، از طریق نشان دادن قدرت، از هزار بحث در مورد حقانیت نظری مهمتر است. به همین دلیل بسیاری از جریانات مسلح اپوزیسیون در کشورهای مختلف طی تاریخ، از قصد، افراد مسلح خود را در کوی و برزن به راه می انداختند تا قدرت خود را برای مردم، به نمایش گذارند.

 

در چند ماه اخیر، رهبری جنبش مدنی ایران در داخل کشور بعضاً به دلیل برخی اشتباهات خود (2)، لطمه خورد، اما فقط این موضوع نبود، و رژیم نیز در مواردی نظیر تلاش جنبش مدنی ایران برای نجات جان زنده یاد رامین حسین پناهی، در واقع با نشان دادن سرسختی شدید، به بی اعتبار کردن تلاشهای رهبران جنبش مدنی در ایران یاری رساند (3).

 

بنظر می رسد نتیجه این وضع به محبوبیت نیروهایی در اپوزیسیون یاری رسانده که اعتقادی به فعالیتهای مدنی و مبارزه بدون خشونت ندارند. اقلاً این وضعیت در حال حاضر است و شاید دلیل عدم حمایت سراسری حتی در کردستان، از اعتصابات و تظاهرات اخیر خوزستان، که اقدامی کاملاً مدنی بود، به این موضوع مرتبط باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آذر ماه 1397
November 29, 2018

 

پانویس:

 

1. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm 
 
2. درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

 

3. خسته نباشید به آقای محمد نوری زاد و همراهان برای دیدارشان با خانواده رامین حسین پناهی در سنندج
http://www.ghandchi.com/2069-nurizad-ramin-hoseinpanahi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH