Sam Ghandchiسام قندچي نقش چپ و مشخصاً چریکهای اکثریت و حزب توده در پیشبرد استراتژی اصلاح طلبان در داخل و خارج
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2356-chap-eslaahtalaban.htm

 

chap-eslahtalaban

 
اول این تذکر که در اینجا منظور آن بخش از چپ نظیر سایت گزارشگران نیست که بعد از تجربه کمونیسم در قرن بیستم، در حال نوسازی منتقدانه خود هستند (1). بزرگترین تشکیلات چپ در زمان انقلاب 1357 سازمان چریکهای فدایی خلق بود. بعد هم در آن انشعاب شد و بخش اکثریت آن که به همین نام خوانده می شود همچنان بزرگترین نیروی چپ ایران باقی ماند؛ و چریکهای اکثریت (2)، از زمان انقلاب 1357 در همراهی نزدیک با حزب توده کار کرده و می کند و بعد از تجربه تلخ همکاری با سپاه پاسداران در سال 1360 در سرکوب بخش دیگری از چپ (3)، اساساً بسیار نزدیک با اصلاح طلبان اسلامی فعالیت کرده است. درباره اصلاح طلبان در دهه شصت هم بسیار بحث شده است (4). اما در استراتژی، چریکهای اکثریت که مهمترین تشکیلات چپ ایران است در واقع خط مشی اصلاح طلبان یعنی همکاری در پیاده کردن اهداف کوکلاکس کلان اسلامی را بهتر از خود آنها، به پیش برده است (5). سایت «ایران امروز» نماد اتحاد چریکهای اکثریت با جبهه ملی و برخی از حزب رنجبران سابق و شخصیتهای اصلاح طلب و ملی مذهبی است (6). سایت «اخبار روز» نماد همکاری چریکهای اکثریت با گروه ها و شخصیتهای مختلف چپ است (7). سایت «ایران گلوبال» نماد همکاری چریکهای اکثریت با سلطنت طلبان، گروه های قومی-اتنیکی و تجزیه طلبان بوده است (8). همچنین بصورت مستقل برخی رهبران چریکهای اکثریت در نشست هایی با شاهزاده رضا پهلوی شرکت داشته و دارند. چریکهای اکثریت اساساً در همکاری با حزب توده، مهمترین رسانه های بین المللی فارسی زبان خارج کشور از جمله شبکه خبری رادیو تلویزیونی و اینترنتی بی بی سی را در کنترل خود داشته اند. در آمریکا اساساً تشکیلات نایاک در کنترل استراتژی اینهاست و خط مشی نایاک را که همکاری با رفسنجانی و بعد هم سید محمد خاتمی بود، همین چریکهای اکثریت هدایت می کردند (9). واقعیت این است که چپ دنبال ادامه راه رشد غیرسرمایه داری است و امید دارند که روزی اتحاد شوروی احیا شود (10). خط مشی اصلاح طلبان در همکاری با کوکلاکس کلان اسلامی با این هدف چپ همآهنگی دارد (11). مشکل بزرگ اپوزیسیون ایران این است که هنوز خود را از جریانات کمونیستی جدا نکرده است (12) و این تفاوت بزرگ اصلاح طلبی در ایران و حرکت رفرم در شوروی و بلوک شرق است که در آنجا اساساً کمونیستها در سوی حکومت قرار داشتند و نه اپوزیسیون (13).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم آذر ماه 1397
November 27, 2018

 

پانویس:

 

1. وبسایت گزارشگران

http://www.ghandchi.com/gozareshgaran.htm

 

2. چریکهای اکثریت

https://goo.gl/VZo9gY

 

3. حقایق پنهان دهه شصت
https://goo.gl/atHRL2
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

4. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

5. اختلاف با اصلاح طلبان نه در شیوه مبارزه بلکه برسر نگرش آنها به کوکلاکس کلان اسلامی است
http://www.ghandchi.com/2355-ekhtelaf-baa-eslahtalaban.htm

 

6. سایت نشریه «ایران امروز»

http://www.iran-emrooz.net

 

7. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

8. سایت «ایران گلوبال»

http://www.iranglobal.info

 

9. میراث کیانوری و خویینی ها: فرخ نگهدار و کدیور ماجرایی را نظیر دانشجویان خط امام رقم میزنند
http://isdmovement.com/2018/0718/073018/073018.Sam-Ghandchi-Receivers-of-a-bloody-inheritance.htm
http://www.ghandchi.com/2179-negahdar-kadivar.htm  

 

10. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

11. اختلاف با اصلاح طلبان نه در شیوه مبارزه بلکه برسر نگرش آنها به کوکلاکس کلان اسلامی است
http://www.ghandchi.com/2355-ekhtelaf-baa-eslahtalaban.htm

 

12. بحثی بی لفافه با فعالان ایران درباره کمونیسم
http://www.ghandchi.com/2352-bi-lafafeh.htm

 

13. چرا سکولار دموکراسی کافی نیست و آینده نگری لازم است
http://www.ghandchi.com/2354-secular-democrat-futurist.htm
Why Secular Democracy is not enough and Futurism is needed
http://www.ghandchi.com/2354-secular-democrat-futurist-english.htm  

مطلب مرتبط
آیا محاکمه برخی رهبران چریکهای اکثریت برای جنایت علیه بشریت بخشی از دادخواهی دهه شصت نیست
http://www.ghandchi.com/2364-cherik-haye-aksariat.htm
   
 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH