Sam Ghandchiسام قندچي حملات ناجوانمردانه به دکتر مرتضی محیط توسط کسی که نام خانوادگی یکی از همراهان مصدق را یدک می کشد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2342-morteza-mohit.htm

   

morteza-mohit

 

شخصاً 38 سال است که با دکتر مرتضی محیط از نظر فکری در دوقطب متضاد بوده ایم و در مورد اختلافات سیاسی و نظری ما، چند ماه پیش در بحثی تحت عنوان "بازهم درباره برداشتهای سطحی آقای اکبر گنجی از سیاست اینبار در دیالوگ او با دکتر مرتضی محیط" (1)، توضیح داده ام.  اما در چند روز اخیر، فردی که نام خانوادگی یکی از همراهان دکتر محمد مصدق را یدک می کشد و سالهاست در خارج کشور، امر به او مشتبه شده و تصور می کند صاحب نظر جبهه ملی است، حملات ناجوانمردانه ای را به دکتر مرتضی محیط که پیشتر با ایشان در سایتی بنام گلشن همکاری داشت، آغاز کرده است. دکتر مرتضی محیط یکی از درستکارترین شخصیتهای سیاسی ایران معاصر است و هیچ انسانی هم کامل نیست و در زندگی خصوصی ممکن است اشتباهاتی کرده باشد. از گروه «متحدین» که ایشان به آن تعلق داشت چندین نفر در سال 1360 دستگیر و اعدام شدند، اما کسی را لو ندادند و تازه مگر چه کار کرده بودند. یک روزنامه یا اعلامیه ای چاپ کرده بودند. یکنفر از گروهی مشابه حتی یادم است که فقط روزنامه لوموند زیر بغل داشت و در خیابان همان زمان دولت بنی صدر به خاطر همان لوموند، بازداشت شد و کمی بعد با سقوط دولت بنی صدر اعدام شد. ای کاش نام آنها از جمله یکی که با نام مستعار «جلال» از دانش آموختگان دانشگاه شریف بود و در آن روزها در تهران دیده بودم، در تاریخ ثبت شود که انسانهای وارسته و دانایی بودند که مرا به یاد شعر «کاشفان فروتن شوکران» احمد شاملو می انداختند. اگر دکتر محیط این نامها را دارد می تواند در اختیار بنیاد برومند قرار دهد. بعد نیز آقای مرتضی محیط که به خارج آمدند، به شورای مقاومت پیوستند و پس از مدتی جدا شدند. البته شخصاً هیچگاه به شورای مقاومت نپیوستم. این قلم، مارکسیسم را در سالهای 1359 و 1360 در داخل ایران رد کردم، و از سوی برخی گروه های مارکسیستی در ایران تهدید به مرگ شدم، اما دکتر مرتضی محیط و گروه ایشان به رغم آنکه اعتقاد کامل به مارکسیسم داشته و دارند، چنان برخوردهایی با اینجانب نکردند و احترام یکدیگر را حفظ می کردیم. ایشان با وجود آنکه تعلق عمیقی به کمونیسم و مارکسیسم دارند، هیچگاه از همکاری با جریانات دیگر سیاسی و فکری دموکراتیک فروگذار نکرده اند و برای جنبش سیاسی ایران بیش از نیم قرن از زندگی خود مایه گذاشته اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم آبان ماه 1397
November 15, 2018

 

پانویس:

 

1. بازهم درباره برداشتهای سطحی آقای اکبر گنجی از سیاست اینبار در دیالوگ او با دکتر مرتضی محیط
http://www.ghandchi.com/2082-akbar-ganji-morteza-mohit.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH