Sam Ghandchiسام قندچي مردم جهان در برابر حامیان رژیم اسلامی ایران با ما همصدا شوید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2338-iri-supporters.htm

   

tahrim-honarmandan

 

روز گذشته چند تن از شخصیت های فرهنگی ایران نامه ای را با عنوان «مردم جهان، در برابر تحریم با ما هم‌صدا شوید» منتشر کرده اند (1). شخصاً سالهاست با تحریم اقتصادی ایران موافق نیستم و به اعتقاد این قلم باید از شرکتهایی که با ایران دادو ستد می کنند مالیات اضافی گرفت و آن پول را توسط کمیته ای بین المللی در اختیار گروه های فعال اپوزیسیون ایران قرار داد (2)، تا کمک کوچکی باشد که این رژیم را که 40 سال است در داخل و خارج کشور به تروریسم دولتی مشغول بوده، و از جمله مبادرت به گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران کرده، و تازه ترین قربانی تروریسم رژیم اسلامی هم زنده یاد فرشید هکی است (3)، از میان بردارند، و حکومتی سکولار و دموکراتیک در ایران برقرار کنند. دعوت از مردم جهان برای مقابله با حامیان رژیم اسلامی، از جمله، تحریم فروش اسلحه را توسط دولتهایی نظیر روسیه و چین به این رژیم جنایتکار، شامل می شود، رژیمی که مسؤل تروریسم دولتی در داخل ایران و خارج علیه مردم خود، و تروریسم دولتی در خاورمیانه و نقاط دیگر جهان است. حالا آیا شخصیت های فرهنگی امضا کننده نامه مورد اشاره در بالا، حاضرند نامه ای با چنین مضمونی، امضا کنند که در آنصورت حاضرم به آنها بپیوندم. در غیر اینصورت بهترین پاسخ به نامه آنها را در شکل حاضر، دوست عزیز آقای مهندس حشمت الله طبرزدی به رغم همه خطراتی که برایش دارد، از همان داخل ایران، اعلام کرده است (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم آبان ماه 1397
November 11, 2018

 

پانویس:

 

1. ایران امروز: نامه شخصیت‌های فرهنگی خطاب به جهانیان: «مردم جهان، در برابر تحریم با ما هم‌صدا شوید»

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/77415

 

2. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

3. جو سیاسی سریعاً شبیه پاییز سومین سال خاتمی بعد از قتل فروهرها می شود
http://www.ghandchi.com/2310-khatami-forouhars.htm

قتل دکتر فرشید هکی بزرگترین اشتباه رژیم اسلامی در 40 سال گذشته و نتیجه ای معکوس
http://www.ghandchi.com/2314-farshid-hakki.htm

آقای کروبی تشعشع قلب ملکوتی شبیری زنجانی را دیدیم، چرا از فرشید هکی حرف نمیزنید
http://www.ghandchi.com/2325-karroubi-shobeiri.htm

 

4. مهندس حشمت طبرزدی: "هنرمندانی که فقط زمانی رگ غیرتشان متورم میشود و به یاد مردم می افتند که منافع انها با منافع رژیم، همپوشانی داشته باشد. کسانی که حاضر نیستند از شرایط غیر انسانی که رژیم جهل و جنایت بر مردم ایران حاکم کرده است، یک کلمه بگویند. بی هنر اما اگاه و مسئول و مستقل، بر هنرمند اما وابسته و غیر مسئول، شرافت دارد. چرا از سلاخی دکتر فرشید هکی و اعدام زانیار و زندانی کردن معلم ها، حرفی نمیزنند."

https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/702825353429432

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH