Sam Ghandchiسام قندچي سؤالی از آقای ناصر زرافشان درباره امیر عباس فخرآور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2324-zarafshan-fakhravar.htm

مطالب مرتبط: 1     2

   

zarafshan-fakhravar

 

وکیل مبارز خستگی ناپذیر آقای ناصر زرافشان،

 

آقای ناصر زرافشان شما به حق به خاطر ایستادگی در پذیرفتن پرونده خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای و مشخصاً خانواده زنده یادان فروهرها، و به زندان افتادن بخاطر تلاشهایتان، مورد احترام همه جنبش سیاسی ایران هستید. شما وقتی از زندان بیرون آمدید در مورد دو نفر از زندانیانی که همزمان با شما در زندان بودند نقد نوشتید. یکی دوست عزیز آقای بینا داراب زند بود که حکایت از اختلاف سلیقه شخصی شما دو نفر داشت که قابل فهم است. فرد دیگری را که درباره اش نوشتید آقای امیر عباس فخرآور بود که نوشتید او به دلیل فعالیت سیاسی به زندان نیافتاده بوده و آقای فخرآور را مأمور جمهوری اسلامی معرفی کردید. یکی دو نفر از فعالان سابق معروف چپ نیز همانوقت که شما تازه از زندان آزاد شدید، حرفهای شما را درباره آقای امیر عباس فخرآور در اطلاعیه های مفصلی همان زمان در خارج، تکرار کردند، ترجیح می دهم از آنها نام نبرم چون فقط به خاطر ارادتشان به شما، این حرفها را در خارج اشاعه دادند. هنگامیکه آقای امیر عباس فخرآور تازه به آمریکا آمده بود، مورد حمایت سلطنت طلبان و از جمله آقای رضا پهلوی بود و آنها ابداً نمی گفتند که او مأمور جمهوری اسلامی است، اما بعداً که اختلاف پیدا کردند در اپوزیسیون از حرفهای شما علیه آقای فخرآور، استفاده کردند. یعنی وقتی آقای فخرآور، آقای رضا پهلوی را به چالش کشید یکباره همه سلطنت طلبان هم ادعای شما را تکرار کرده و او را مأمور جمهوری اسلامی خواندند (1). شخصاً هیچگاه نه آقای امیرعباس فخرآور را دیده ام، و نه با او تماسی داشته ام، و حتی یکبار نیز از ایشان بخاطر اهانت به خانواده خانم فرح پهلوی یعنی خاندان طباطبایی دیبا، نقد مفصلی نوشته ام (2). با اینحال در همه این سالها آنچه دیده ام این بوده که آقای فخرآور کمونیستها را خیلی به چالش می کشد و از جمله وقتی شما دسته گلی در دست هنگام درگذشت فیدل کاسترو به سفارت کوبا در تهران برای عرض تسلیت رفته بودید، آقای فخرآور از معدود کسانی بود که در خارج این کار شما را انعکاس داد و مسخره کرد. به هر حال آقای فخرآور ضدکمونیست است و این امر را از روز اول از کسی پنهان نکرده است. این قلم هم با کمونیسم شدیداً مخالفم ولی مطمئناً بخاطر سوابق سیاسی ام در اپوزیسیون، چپی ها به این راحتی نمی توانند اینجانب را از صحنه بیرون کنند. اتفاقاً سعی کردند، در همان داخل ایران در پایان سال 1359 وقتی رد مارکسیسم را از دیدگاه خود اعلام کردم (3)، یکی دو نفر از یک گروه کمونیستی در همان داخل ایران اعلام کردند که مرا ترور خواهند کرد. البته امروز بعد از سقوط شوروی دیگر دوست ندارند درباره این کارهایشان در آنزمان حرفی بزنند و تازه خیلی از آنها، امروز شده اند کارچاق کن های آقای رضا پهلوی، کسی نداند، ما که می دانیم. به هر حال منظورم این است که در این سالها ضدیت آقای فخرآور با کمونیسم، اولین چیزی بوده که ما دیده ایم و این امر کسی را مأمور جمهوری اسلامی نمی کند. همچنین آقای امیرعباس فخرآور از همان اول با مقامات آمریکایی خیلی نزدیک بود، و مطمئناً مقامات آمریکایی بیش از شما در مورد ارتباط افراد با جمهوری اسلامی حساس و مطلع هستند. در نتیجه امروز برای این قلم ادعای شما در مورد آقای امیر عباس فخرآور بعنوان مأمور جمهوری اسلامی، زیر سؤال است و می خواهم بدانم که به چه دلیل این برچسب را به او در عرصه عمومی وارد کردید. حتماً مطلع هستید که این کار شما خیلی به نفع آقای رضا پهلوی شده و آن چپی هایی نیز که حرف شما را درباره امیر عباس فخرآور در خارج تکرار کردند در ارتباط مداوم با آقای رضا پهلوی هستند. اگر کار شما بخاطر اختلافات شخصی بوده، بهتر است اعلام و عذرخواهی کنید، چون بخاطر اختلاف شخصی، چنین اتهام بزرگ سیاسی را به کسی زدن، کاری بسیار غلط است. اگر هم ادعای شما دلائل مستدل و محکمه پسند دارد ارائه کنید چون در عرصه عمومی مطرح کرده اید. همانطور که مطلع هستید ساواکی های تشکیلات آقای رضا پهلوی در 40 سال گذشته در آمریکا همان بساطی را راه انداخته اند که 57 سال رژیم پهلوی در ایران راه انداخته بود (4) و نباید به آنها اجازه داد که از اظهارات شما برای اهداف خود بهره برداری کنند، و به هر حال حقیقت بویژه در این مورد اهمیت دارد چون در عرصه عمومی مطرح شده است. با سپاس مجدد از همه سختی هایی که برای دفاع از خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای، متحمل شده اید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم آبان ماه 1397
October 31, 2018

 

پانویس:

 

1. دلیل حملات مأموران رضا پهلوی به فخرآور آنچیزی نیست که اعلام می کنند
http://www.ghandchi.com/1818-fakhravar-rp.htm

 

2. داستان شاهپور امیر عباس فخرآور
http://www.ghandchi.com/1533-amir-abbas-fakhravar.htm

 

3. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm

 

4. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm
How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH