Sam Ghandchiسام قندچي درباره بازی های قربانی بودن جمهوری اسلامی بعد از رأی لاهه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2282-iri-victim-game.htm

About IRI Playing Victim Following The Hague Vote
http://www.ghandchi.com/2282-iri-victim-game-english.htm

 

hague-icj

 

رأی روز گذشته دادگاه لاهه به نفع دولت اسلامی خمینی توسط رژیم بمثابه قربانی جشن گرفته شد و اظهارات آمریکا که تحریمها را به دلیل استفاده رژیم اسلامی از درآمد نفت برای خرید تسلیحات ترور و نه مصرف مردم ایران اعلام کرد، شنوایی نداشت. شخصاً تحریم را راه حل مبارزه با رژیم اسلامی نمی دانم و دیدگاه خود را در گذشته بیان کرده ام (1)، و البته نظر این قلم در مورد تحریمها حرف تازه ای نیست. اما صرف نظر از نگرش شخصی اینجانب در این مورد، اینکه چرا جمهوری اسلامی امروز برای خود راه خروج از مشکل می بیند، و ارز ایران در یکی دو روز گذشته تقویت شده، به این دلیل است که ایران آفریقای جنوبی دوران آپارتید نیست وقتی که آن دولت اساساً به قدرت های غربی متکی بود. رژیم اسلامی ایران همین حالا حمایت روسیه و چین را بعنوان دری از پشت برای تحریمهایی که قرار است یک ماه دیگر آغاز شود، تأمین کرده است و همه رژه پیروزی رژیم اسلامی به سادگی بازی روابط عمومی صدای آمریکا، بی بی سی و فرستنده های دیگر فارسی زبان بین المللی است که تحت کنترل اصلاح طلبان اسلامی و متحدین چپی آنها، قرار دارند. تا آنجا که اپوزیسیون واقعی ایران مطرح است، مخالفان رژیم از حمایت اول ژانویه 2018 پرزیدنت ترامپ از خیزش هواداری از حکومتی سکولار دموکرات که در هفتم دی ماه 1396 آغاز شد، خشنود هستند (2). رژیم اسلامی رژه به اصطلاح "پیروزی مردم" راه انداخته است وقتی فقط یک ماه پیش به رغم همه فریادهای سازمانهای حقوق بشر در جهان، بیرحمانه رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را در زندان به قتل رساند (3)، و اجازه نداد مردم حتی در حد آزاد کردن سه زندانی سیاسی بیگناه، پیروز شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم مهرماه 1397
Oct 3, 2018

 

 پانویس:

 

1. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm 

2. پرزیدنت ترامپ، مردم ایران رژیمی عیناً مثل آمریکا می خواهند
http://www.ghandchi.com/2281-trump-iran.htm 
Dear President Trump, Iranian People Want a Regime just Like the U.S.A.
http://www.ghandchi.com/2281-trump-iran-english.htm 

3. از رفسنجانی و ترورهای خارج تا روحانی و قتل رامین، زانیار و لقمان
http://www.ghandchi.com/2240-rafsanjani-rouhani.htm
 

 

 

 

 

 

مطلب مرتبط


 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH