Sam Ghandchiسام قندچي درباره چپِ *ظهور نو* در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2279-chape-zohooreno.htm

 

chape-zohooreno

 

 

در جنبش چپ کارگری ایران حرکت تازه ای شروع شده تحت عنوان چپِ *ظهور نو*. این حرکت با جریان "چپ نو" یا نیولِفت که در سالهای دهه 1350 در ایران و اروپا راه افتاده بود، کاملاً متفاوت، و اساساً حرکتی در جنبش کارگری ایران است و بیشتر فعالین آن هم سندیکالیست هستند. این حرکت تقدمش تغییر رژیم در ایران نیست و فعالیت آن بر تضاد کار و سرمایه متمرکز است. به رغم آنکه بسیاری از فعالین این جریان خیلی به آموزشهای لنین رجوع می کنند اما توجه عمده آنها به تحول سیاسی در ایران نیست و نظیر سوسیال دموکراسی اروپا در اوائل قرن بیستم، موضوعات اقتصادی تأمین معیشت تهیدستان، کانون فعالیت آنها را تشکیل می دهد، و بیشتر نظراتشان شبیه سوسیال دموکراسی اروپا در دوران کارل کائوتسکی است که لنین با نظرات او شدیداً مخالف بود، موضوعی که به تازگی در مطلبی "در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین،" بحث شد (1). حرکت قدرتمند مشابهی که سوسیالیسم دموکراتیک خوانده می شود در سیاست آمریکا به رهبری برنی سندرز در انتخابات 2016 مطرح شد که خیلی به سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم اروپا شباهت دارد و بنظر می رسد در انتخابات 2020 در آمریکا جریان مهمی شود، چرا که موضوع بیمه های درمانی در آمریکا در مقایسه با کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا خیلی مسأله است و طرح اوباما برای بیمه های درمانی گرچه کمکی در این زمینه بوده، اما در مقایسه با بیمه در کشورهایی نظیر بریتانیا و حتی کانادا، خیلی ضعیف است. البته جمهوریخواهان در آمریکا با طرح بیمه درمانی اوباما که کماکان تا حالا ادامه داشته مخالفند و می خواهند آنرا حذف کنند، و تبعاً با طرح برنی سندرز که بیمه درمانی را بعنوان حقوق بشر دانسته و دولت را موظف به برآوردن آن می کند، همیشه مخالف بوده اند. لازم به یادآوری است که در آمریکا برای شهروندان بالای 65 سال بیمه دولتی مدیکر از سال 1965 برقرار بوده که هزینه آن از مالیاتی است که، برای این هدف، از دستمزدها در زمان اشتغال، دریافت می شود، و در نتیجه، شرط پرداخت کردن آن مالیات در یک حد نصاب در دوران پیش از بازنشستگی، برای دریافت مدیکر در سنین بازنشستگی، وجود دارد. از دیگر موضوعات مورد توجه سوسیالیستهای دموکراتیک می توان از بالا بردن دستمزد حداقل در سطح کل کشور به ساعتی پانزده دلار و همچنین طرح اقداماتی در رابطه با وام دانشجویی، اشاره کرد. تا آنجا که به جنبش آینده نگری مرتبط می شود، اختلافات و توافقات آینده نگرها و چپ در گذشته مفصل بحث شد (2)، و بنظر می رسد برنامه های جریان چپ ِ ظهور نو در ایران، یا سوسیالیسم دموکراتیک در آمریکا، ممکن است در کوتاه مدت، در زمینه حقوق اجتماعی، زودتر از طرح های آینده نگرها، نتیجه دهد. مضافاً آنکه سوسیالیستهای دموکراتیک در آمریکا و چپِ ظهور نو در ایران، نظیر سوسیال دموکراسی اروپا، خیلی بیشتر از آینده نگرها در این عرصه ها فعال هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم مهرماه 1397
October 2, 2018

 

 

پانویس:

 

1. در حاشیه اپیتاپ کائوتسکی برای درگذشت لنین
http://www.ghandchi.com/2107-kautsky-lenin.htm 

 

2. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2065-futurists-and-left-english.htm

 

 

 

مطلب مرتبط
تحلیل رفتن طبقه متوسط موضوع پیش پا افتاده ای نیست
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class.htm
Middle Class Shrinking is not a Trivial Matter
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class-english.htm

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH