Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت داعش و رژیم اسلامی با نگاهی ساده به پرونده زنده یاد رامین حسین پناهی 
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2276-iri-vs-daesh.htm

 

ramin-vs-iri

 

با فاجعه تازه قتل سربازان ایرانی در رژه ای نظامی در اهواز، بحث داعش دوباره سر زبانها افتاده است. واقعاً آیا داعش و رژیم اسلامی ایران در مورد مردم خود متفاوت عمل می کنند؟ نگاهی به مورد رامین حسین پناهی کنید که اعدام شد و اتهامش این بود که مسلح بوده و غیرقانونی وارد ایران شده است. چند سال پیش یک ایرانی دیگرِ هم سن و سال او را با اتهام مشابهی در مرزهای شرق کشور بازداشت کردند و نظیر رامین، فوری حکم اعدام  دادند اما چون تبعیت کشور دیگری را داشت با معامله ای نقدی و شاید هم با مبادله زندانیان سیاسی دو کشور، آزاد شد. دقیقاً این تفاوت جمهوری اسلامی و داعش از روز اول بوده یعنی اگر به خاطر آوریم بعد از یکسال گروگانگیری در سفارت آمریکا بالاخره رژیم اسلامی ایران معامله ای کرد و ماجرا پایان یافت در حالیکه داعش گروگانهای خارجی را در موارد مشابه، اعدام کرد. آرزویم این نیست که رژیم اسلامی ایران در این زمینه هم نظیر داعش می بود، و اینکه دستکم در مناسبات بین المللی بویژه با قدرتهای بزرگ، رژیم اسلامی ایران محتاط عمل می کند، باعث شده که در این 40 سال از جنگی وحشتناکتر از جنگ ایران و عراق با قدرتهای بزرگ، اجتناب شده است. البته اگر هم نظیر داعش در این زمینه هم انعطاف به خرج نداده بود، شاید تا حالا دیگر رژیم اسلامی در ایران از بین رفته بود.  به هر حال در نیم قرن اخیر در خاورمیانه، تاریخ رژیم اسلامی در ایران از یکسو و القاعده و داعش از سوی دیگر، اینگونه رقم خورده است. اما از آنهایی که می گویند عضو اتحاد جمهوریخواهان هستند و همه ی سال گذشته یک کلمه از رامین حسین پناهی دفاع نکردند و از اپوزیسیون طلبکار هم بودند (1)، همانطور که در ژانویه 2018 یادآور شدم، باید پرسید، "چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم" (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم مهرماه 1397
September 28, 2018

 

 

پانویس:

 

1. دکتر محمد سهیمی: فحاشی به اصلاح طلبان و حذف آنان تنها راه حیات اپوزیسیون قلابی است
https://goo.gl/yH3Naj 

https://news.gooya.com/2018/08/post-18016.php

 

2. چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم
http://www.ghandchi.com/1899-ramin-hossein-panahi.htm
 
  

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH