Sam Ghandchiسام قندچي درباره حملات شخصی چند روز اخیر به مهندس حشمت طبرزدی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2257-heshmat-tabarzadi.htm

پی نوشت یازدهم بهمن ماه 1397: اعلام حمایت مجدد از دوست عزیز مهندس حشمت طبرزدی: http://www.ghandchi.com/2451-heshmat-tabarzadi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2uSPLDA 

 

tabarzadi

 

در چند روز اخیر در درون اپوزیسیون شاهد حملات شخصی به مهندس حشمت اله طبرزدی بوده ایم و دلیلش هم طرح تازه ایشان در مورد مجلس مؤسسان است که روز گذشته مورد بحث قرار گرفت (1). این قلم خود نیز چند ماه پیش به دلیل مخالفت با دیدگاهی از سوی مهندس طبرزدی در ارتباط با بحثهای اتنیکی حتی موضع ایشان را محکوم کردم و البته بعداً معلوم شد که نظر ایشان با آنچه تصور این قلم بود متفاوت است و به روشنی با تجزیه ایران مخالف، و دفاع از یکپارچگی ایران را قابل مذاکره نمی دانند (2). اما جدا از موضوع مورد بحث، هیچگاه نیامدم به ایشان حملات شخصی کنم، در حالیکه دوستانیکه امروز با طرح نقشه راه مهندس طبرزدی مخالفند به ناگهان یادشان آمده که ایشان قبلاً از طرفداران جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای بوده و حتی او را در رابطه با دوران شاه محکوم می کنند. آقای طبرزدی در دوران شاه اصلاً در سنینی نبوده که فعال سیاسی به حساب آید. دوستان کلاً این روش غلط است که تا با موضع سیاسی کسی مخالف هستیم اینگونه حملات شخصی راه اندازیم. بحثهای خود را روی موضوع متمرکز کنیم و پشت مهندس طبرزدی را بخاطر مخالفت با هر نظری که دارند و اگر مورد پسند ما نیست، خالی نکنیم. بحث نقشه راه مهندس طبرزدی نظیر هر نظر دیگری می تواند مورد قبول یک عده و مورد مخالفت عده ای دیگر در اپوزیسیون باشد (3).

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم شهریور ماه 1397

Sept 13, 2018

 

 

پانویس:

 

1. دوباره در فضای مجازی بحث جمهوری و پادشاهی راه افتاده است
http://www.ghandchi.com/2255-jomhouri-padshahi.htm

 

2. مروری بر مطلب ارسالی از سوی دوست عزیز مهندس طبرزدی در ارتباط با بحث تجزیه طلبانِ کنگره ایران فدرال با نام جدید
http://www.ghandchi.com/2180-moroore-nazare-tabarzadi.htm

 

3. مهندس حشمت طبرزدی: نقشه ی راه ما برای تغییر رژیم
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article5161

https://youtu.be/n2T_W4lCHvM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH