Sam Ghandchiسام قندچي هموطنان، زانیار، رامین، و لقمان را هم اعدام کردند، آیا وقت تغییر رژیم نرسیده
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2250-zanyar-ramin-loghman.htm

 

marivan-taghiire-regime

 

هموطنان عزیز، با چشمانی گریان این چند خط را می نویسم. خبر کوتاه بود، زانیار مرادی (1)، رامین حسین پناهی (2) و لقمان مرادی را ساعتی پیش اعدام کردند. و می دانیم آنچه این رژیم می کند نه تنها جنایت بعد از جنایت است بلکه باعث تجزیه کردستان از ایران هم خواهد شد (3). دیگر چه می توان گفت جز اینکه مدتهاست برای همه ما ایرانیان، نیاز به تغییر رژیم ضدجمهوریت اسلامی و برقراری جمهوریت آینده نگرِ سکولار و دموکراتیک، آشکار و مبرهن شده است (4). نسخه های فریبکارانه اصلاح و ادامه این رژیم یعنی ایرانی پاره پاره و ملتی که در خون می غلطد (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم شهریور ماه 1397

Sept 8, 2018

 

 

پانویس:

 

1. انسانیت را باید از زانیار مرادی آموخت که می خواهند فردا اعدام کنند
http://www.ghandchi.com/2247-zanyar-moradi-ensaniat.htm

 

2. درباره رامین حسین پناهی

https://goo.gl/cuUaQd  
اولین نوشته این قلم در دفاع از رامین حسین پناهی که 9 ماه پیش در ژانویه 2018 نوشته شد

چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم
http://www.ghandchi.com/1899-ramin-hossein-panahi.htm

 

3. امثال امام جمعه مریوان آخر ایران را به تجزیه می کشانند
http://www.ghandchi.com/2249-marivan.htm

 

4. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm
درباره تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe

About Regime Change

https://goo.gl/cy8RYu

 

5. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles