Sam Ghandchiسام قندچي کروبی و احمدی نژاد می خواهند رژیم اسلامی را تحکیم کنند پس چرا به آنها حمله می شود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2245-karroubi-ahmadinejad.htm

 

ahmadinejad-karroubi

 

آقای محمود احمدی نژاد سالها ست که نظیر مرحوم حسن آیت می خواهد جایگاه ولی فقیه را به مقامی تشریفاتی تبدیل کند که توسط آقای احمدی نژاد هدایت شود (1). آقای مهدی کروبی نیز در نامه ای چهار روز پیش به اعضای مجلس خبرگان، دوباره طرح خود را با هدفی مشابه یعنی تبدیل مقام ولی فقیه به رهبری نمادین و تشریفاتی با اختیاراتی محدود مطرح کرده است (2). دیدگاه آقای میرحسین موسوی نیز اساساً همین تشریفاتی کردن مقام ولی فقیه است. همه این نظرات و حتی دیدگاهی که نگهداشتن جمهوری اسلامی را با حذف مقام ولایت فقیه دنبال می کند، اساساً در خدمت تحکیم رژیم اسلامی هستند. پس چرا رژیم همچنان آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در حصر نگهداشته و همراهان اصلی آقای محمود احمدی نژاد، یعنی آقایان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی را به زندان انداخته است. دلیلش واضح است. مقام ولی فقیه از اول هم مشروط بوده، یعنی ولی فقیه با نظر کل روحانیت و بعد هم که سپاه پاسداران تأسیس شد، همراه با نظر کل سپاه، عمل کرده و می کند و نمی خواهد فقط جناح معین محمود احمدی نژاد یا مهدی کروبی یا میرحسین موسوی یا هر جناح دیگری را راضی کند، اگر هم هر جناحی سهم خواهی زیادی طلب کند، با حصر، زندان و در آخر هم با سرنوشتی نظیر مرحوم حسن آیت روبرو می شود. رژیم اسلامی در ایران یعنی حکومت روحانیت و سپاه پاسداران، و اهمیتی ندارد که ولایی باشد یا نباشد، ولایی اش تشریفاتی باشد یا نباشد. اینها همه حرفهای بیهوده و اتلاف وقت است. در ایران، در 40 سال گذشته خلافت کوکلاکس کلان اسلامی (3) برقرار بوده و هست یعنی رژیمی که خود را نماینده خدا در زمین می داند و ضدجمهوریت مردم است، و آلترناتیو این رژیم هم جمهوریتی آینده نگر، سکولار و دموکراتیک است (4). مردم ایران در خیزش 96 در 128 شهر نشان دادند که این موضوع را خوب فهمیده اند اما متأسفانه بخشی از روشنفکران ایران که در انقلاب 1357 و در اصلاح طلبی بعد از آن مردم را درباره طرح اسلامگرایان، گمراه کردند (5)، همچنان می خواهند مردم را به دام بحثهای به اصطلاح "جمهوریخواهی" اصلاح طلبان با رنگ و لعابهای تازه ای نظیر "تحول خواهی اسلامی" بیاندازند، وقتی همه این سالها این اصلاح طلبان حتی از حق سکولارها برای انتخاب شدن در مجلس این به اصطلاح "جمهوری،" حمایت نکردند، حالا دوباره این حامیان اصلاح طلبان به مردم می گویند که در نامه آقای کروبی دنبال کشف راه حل آینده ایران بگردند، در حالیکه خود مردم در دی ماه 96 مسیر آینده کشور را بهتر از همه ی این دسته از روشنفکران چپ و اسلامی، نشان داده اند (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهاردهم شهریور ماه 1397

Sept 6, 2018

 

 

پانویس:

 

1. درباره آقای محمود احمدی نژاد

https://goo.gl/DKWhcy

 

2. نامه یازدهم شهریور ماه 1397 آقای مهدی کروبی به اعضای مجلس خبرگان رهبری
https://www.kaleme.com/1397/06/11/klm-268549

 

3. درباره کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

4. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

5. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

6. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH