Sam Ghandchiسام قندچي تغییر رژیم اسلامی یا تیراندازی به پای کل اپوزیسیون با دروغپردازی درباره نیروهای رقیب
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2243-shooting-yourself-in-the-foot.htm

 

shooting-yourself-in-the-foot

 

اصطلاحی در زبان انگلیسی هست که معنایش به فارسی می شود تیراندازی به پای خود، که البته در ابتدا معنایش در زمان جنگ جهانی اول عملی از روی قصد از سوی سربازانی بود که خود را الکی زخمی می کردند که بعنوان مجروح جنگی از خدمت در صف مقدم جبهه معاف شوند؛ اما اصطلاح معنایش امروز عوض شده و به معنی عملی بدون قصد است که فرد پای خود را از روی نادانی هدف گرفته باشد. در اینجا منظورِ سخن، معنای امروزی کلمه است یعنی حکایت ما در اپوزیسیون ایران که عملاً به پای کل اپوزیسیونی که خواستار تغییر رژیم است (1)، تیراندازی و پایش را فلج کرده ایم؛ برای هم می زنیم و آنهم با دروغ پردازی و بدگویی درباره رقبای سیاسی و نظری، وقتی خود خوب می دانیم که آنچه به آنها نسبت می دهیم، دروغ محض است و به این طریق حتی امکان حیات حداقلی را برای رقبای سیاسی و نظری خود، نابود کرده ایم (2)، و تصور می کنیم که از این طریق رهبر بلامنازع شده ایم، در حالیکه خوب می دانیم 40 سال، گذشته است و 99 درصد همه امکانات را شمایی که این دروغها را می بافید در اختیار داشته اید، و قادر نبودید کاری کنید چون توان این کار را نه از نظر فکری و نه از نظر عملی ندارید، و بازهم فکر می کنید رقیبی که یک صد هزارم امکانات شما را نداشته و برعکس شما همه این سالها یک کلمه دروغ نگفته، دلیل شکستتان است، و می خواهید او را با مکر و حیله خفه کنید، و در عمل، جنبش را بخاطر این خودخواهی ها، به نابودی کشانده اید به جای آنکه به کسی کمک کنید که می تواند کار را انجام دهد، و مردم را به پیروزی برساند. خودتان هم خوب می دانید آنچه درباره مخالفانتان در اپوزیسیون می گویید، دروغ محض است و چون حرفی برای گفتن ندارید می خواهید دیگران را خراب کنید. اگر با دروغ و حق کشی می شد مردم ایران را به سعادت رساند که این رژیمِ مدعیِ نمایندگی خدا روی زمین، ایران و ایرانی را به این روز نیانداخته بود. چرا برای رقبای سیاسی خود دروغ می بافید. اگر با دیدگاههای سیاسی و نظری دیگران در اپوزیسیونی که خواستار تغییر رژیم است مخالفید، حقیقت دیدگاه خود و دیدگاه آنها را بیان کنید و اجازه دهید مردم قضاوت کنند که حرفی برای گفتن دارید یا نه؛ چرا برای مخالفان خود دروغ می سازید، حرفهایی که خودتان هم بهتر از هرکس خوب می دانید که دروغ محض است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم شهریور ماه 1397

Sept 4, 2018

 

 

پانویس:

 

1. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm
 

 

1. هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm

http://goo.gl/DQJL2x 
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm 
 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH