Sam Ghandchiسام قندچي از رفسنجانی و ترورهای خارج تا روحانی و قتل رامین، زانیار و لقمان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2240-rafsanjani-rouhani.htm

 

rafsanjani-rouhani

 

در اوج نمایشهای لابی هایی که آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی راه اندازی کرد تا تصویر قربانی از رژیم اسلامی در خارج، ترسیم کنند و درخواست تغییر رژیم را خواست جنگ طلبان نشان دهند (1)، آقای رفسنجانی خود رهبری ترورهای مخالفان را در خارج کشور بر عهده داشت (2). چند روز پیش نیز در آستانه سفر آقای حسن روحانی رییس جمهوری ایران بعنوان یک اعتدال گرا به نیویورک که تا دو سه روز دیگر جهت شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل انجام می شود؛ در تهران، زنده یادان رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را اعدام کردند (3). آیا این اعدامها بدون موافقت آقای حسن روحانی انجام شده است؟ ده سال صبر کردند و زانیار و لقمان را در چنین روزی اعدام کردند و تحلیل آقای احمد زیدآبادی این است که برای لطمه زدن به نتیجه بخشی سفر آقای روحانی، رقیبان و دشمنانش در رژیم اسلامی این کار را کرده اند (4). مطمئنم نظیر مورد آیت الله رفسنجانی حقایق پشت پرده نخواهند ماند. به هر حال از نگاه سکولار دموکراسی، همان پاسخی که چند روز پیش به خانم فائزه هاشمی داده شد، کافی است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم شهریور ماه 1397

Sept 17, 2018

 

 

پانویس:

 

1. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

2. نوشته ای از لادن برومند درباره نقش آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور دکتر عبدالرحمن برومند
http://www.ghandchi.com/abdorrahman-boroumand.htm

 

3. در حاشیه قتل رامین، زانیار و لقمان، بحث بر سر انقلاب یا رفرم نیست، مسأله ترقی خواهی است
http://www.ghandchi.com/2254-eslahat-enghelab.htm

 

4. احمد زیدآبادی: در سوگ دوستانی که غریبانه پرکشیدند
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/76723

 

5.   خانم فائزه هاشمی، سرنگونی هم کافی نیست، تغییر به رژیم سکولار دموکرات نیاز ما است
http://www.ghandchi.com/2256-sarnegooni.htm
 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH