Sam Ghandchiسام قندچي خالی کردن پشت دکتر هنگامه شهیدی پیام رهبران احزاب اصلاح طلب به بدنه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2238-hengameh-shahidi.htm

 

shahidi-evin-fashafooyeh

  

چند ساعت پیش خانواده دکتر هنگامه شهیدی این پیام را منتشر کردند: "آقای #دادستان_تهران قصد دارد خانم #هنگامه_شهیدی را از زندان شخصی #آملی_لاریجانی به زندان #فشافویه منتقل و دستور هرگونه تماس تلفنی و ملاقات را ممنوع کرده و قرار است #قاضی_صلواتی ، ایشان را به 15 سال حبس،جریمه نقدی و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کند."

 

رفتاری که با خانم هنگامه شهیدی می شود، چند ماهی پیش از انتخاب مجدد آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری آغاز شد و ادامه یافت (1). سه ماه پیش در مقاله ای در مورد زندانی سیاسی آقای #رامین_حسین_پناهی که هم اکنون هر لحظه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد، گفته شد که دکتر هنگامه شهیدی از معدود کسانی بود که از بدنه احزاب اصلاح طلب، رفتار جنایتبار رژیم را با رامین به چالش کشید و برای آن کار هم با حملات نشریات رژیم اسلامی مواجه شد، در حالیکه اصلاح طلبان همچون دوران قتل های دهه شصت (2)، در مورد اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی سکوت اختیار کرده اند و خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی نشده اند. در عنوان مقاله سه ماه پیش این قلم نوشته شد "یک موی جان مک کین می ارزد به هزار تا مقام جمهوری اسلامی که مدعی تحمل زندان و شکنجه در دوران شاه هستند" (3)، چرا که جان مک کین که خود روزگاری در ویتنام زندانی جنگی بود همیشه در مورد شکنجه مخالفان خود هم، صدایش بلند می شد در حالیکه رهبران اصلاح طلب همواره سیاسی عمل کرده اند و پشیزی برای حقوق مخالفان خود ارزش قائل نیستند. سالها ست که اصلاح طلبان از رأی سکولارها برای به دست آوردن مقام ریاست جمهوری و کرسی های مجلس سود برده اند اما یک بار هم برای حق انتخاب شدن سکولارها حرف نزدند. امروز نیز که دکتر هنگامه شهیدی زیر چنگال قوه قضاییه له می شود، رهبران اصلاح طلب در مورد این رفتار جنایت بار رژیم اسلامی با خانم هنگامه شهیدی، همچنان به سکوت خود ادامه می دهند. بی دلیل نیست که مردم آمریکا در این هفته که جان مک کین درگذشته است چنین سوگواری با شکوهی برای او ترتیب داده اند که برای یک سناتور کشور بی سابقه است چون همیشه حتی برای حقوق انسانی مخالفان خود صدایش بلند می شد. و در مقایسه، بی دلیل نیست که در همه ماه های خیزش دی ماه 96 و مرداد ماه 97، مردم ایران در خیابانها نامی از رهبران اصلاح طلب نبردند چرا که نمونه رفتارشان با دکتر هنگامه شهیدی ما را به یاد حکایت سعدی در گلستان درباره رفتار کژدم با مادر خود، می اندازد. سعدی می گوید:

 

"در تصانیف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات را، بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گریرند و آن پوستها که در خانه کژدم بینند اثر آن است. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم. گفت: دل من بر صدق این سخن گواهی همی دهد و جز چنین نتوان بودن، در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کرده اند لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب: پسری را پدر وصیت کرد؛ کای جوان بخت، یادگیر این پند؛ هر که با اهل خود وفا نکند؛ نشود دوست روی و دولتمند" (4).

 

پس از خیزش 96 (5) هر روز بدنه سکولار دموکرات احزاب اصلاح طلب، رهبری آن احزاب را به چالش می کشد (6)، در حالیکه رهبران این احزاب نظیر سید محمد خاتمی به برکت از خودگذشتگی های انقلابیون قرن بیست و یکمی ایران (7) که در خیابانها جان خود را برکف دست گذاشته و برای پایان دادن به رژیم اسلامی فریاد زدند، از ممنوع التصویری رهایی یافت و امروز برای ادامه رژیم اسلامی سخنوری می کند (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم شهریور ماه 1397

August 31, 2018

 

پانویس:

 
1.
درباره هنگامه شهیدی

https://goo.gl/DjjM2C

 

2. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm 

 

3. درباره رامین حسین پناهی و اینکه یک موی جان مک کین می ارزد به هزار تا مقام جمهوری اسلامی که مدعی تحمل زندان و شکنجه در دوران شاه هستند
http://www.ghandchi.com/2054-john-mccain.htm

 

 

4. گنجور: سعدی: گلستان: باب هفتم در تأثیر تربیت: حکایت شماره 9

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab7/sh9

 

5. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

6. رهبری احزاب اصلاح طلب توسط اعضای سکولار به چالش کشیده می شود، ویرایش دوم با یادی از دکتر هنگامه شهیدی
http://www.ghandchi.com/1948-chaleshe-eslahtaalabi.htm

 

7. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

8. آقای خاتمی پوزش درباره خطای عرصه عمومی، با فاش کردن اسرار قتل فروهرها شروع می شود
http://www.ghandchi.com/2196-khatami.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2018/0818/081018.htm

   

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH