Sam Ghandchiسام قندچي داستان عراقی ها و فحشا در مشهد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2232-mashhad-fahsha.htm  

 

mashhad

  

همه نشریات اپوزیسیون در چند روز اخیر پر شده از اخبار مربوط به عراقی هایی که برای گردشگری به ایران میروند و از خانه های عفاف و زنهای صیغه ای استفاده می کنند و بیش از همه و مفصل تر از همه، مطلبی است در سایت پیک نت حزب توده تحت عنوان: شش هزار خانه عیش و عشق و حال در مشهد (1). آیا می خواهند بگویند که این پدیده مخصوص جمهوری اسلامی است؟ در زمان شاه در سالهای 1342 تا 1348 که این قلم به دبیرستان البرز می رفتم پنجشنبه ها بیشتر پسرها راه می افتادند میرفتند شهرنو. عده ای هم که اسلامی بودند میرفتند قم صیغه می کردند. اگر هم موضوع این است که عراقی ها دارند از این سرویس فحشا استفاده می کنند و یک عده کلی توهین های نژادی ضد اعراب به این خاطر می نویسند، مگر خود ایرانیها برای اینگونه سرویسها به تایلند و کشورهای دیگر نمیروند. اگر هم هدف این است که بگویند اسلامی ها دورو یا به قول آمریکایی ها هیپوکریت هستند که از عفت و این چیزها می گویند اما این کارها را می کنند، واقعیت این است که چنین "افشاگری" برای مسیحیت درست است چون مسیحیت در ابتدای خود چیزی نظیر عشق افلاطونی را مسیح تبلیغ می کرده و حتی سنت اگوستین در قرن چهارم هنوز اینگونه می نویسد و نگران این است که باکره های روم در حمله اقوام ژرمن که به زور و تجاوز، باکرگی خود را از دست داده اند آیا آن دختران مرتکب گناه شده اند و پاسخ می دهد که خیر باکرگی در فکر است و نه در جسم، ولی اسلام از اولش مسأله ای با سکس نداشته و خود پیغمبر و خلفای راشدین و ادامه اش میان اهل تسنن و در سمت شیعیان نیز امامان شیعه چندین همسر داشته اند از جمله امام حسن و صیغه هم که تا به امروز در میان تشیع مرسوم است. در نتیجه این حرفها، نه افشاگری اسلام است و نه رژیم اسلامی در ایران و واقعیت اسلام و جوامع اسلامی است. اگر هم بحث آدمهای مدرن است، همه در این مورد یک جور فکر نمی کنند. مثلاً دلیل مخالفت روسپی ها در سانفرانسیسکو با قانونی شدن فحشا این است که مجبور می شوند مالیات بدهند. در ازتباط با جامعه سکولار دموکرات نیز در این مورد نظرات زیاد است. کسانی هم که چه زن و چه مرد می خواهند در آزادی به اصطلاح در قدیمی ترین حرفه جهان یعنی فاحشه بودن امرار معاش کنند، می گویند که یک عده نیروی بازوی خود را می فروشند، یک عده توان مغز خود را می فروشند و اینها نیز توان آلت جنسی شان را می فروشند. البته در جوامعی نظیر ایران یا افغانستان یا تایلند بیشتر دلیل فحشا فقر است و نه اینکه کسی می خواهد درآمد بیشتری داشته باشد. در سانفرانسیسکو بسیاری از کسانیکه فاحشه هستند پول دانشگاهشان را از این راه در می آورند و می گویند چند برابر درآمد پیشخدمت رستوران شدن است که درست هم می گویند. اینها واقعیات است. لطفاً اگر در این موارد می خواهید بحث کنید حرفهای کلیشه ای صد سال پیش چپ را نزنید که خود چپی ها نیز می دانند که کشک است. فمینیستهای ایران نیز اساساً مثل فمینیستهای صد سال پیش آمریکا و اروپا به موضوعاتی نظیر فحشا و پورنوگرافی برخورد می کنند در حالیکه فمینیستها در آمریکا و اروپا سالهاست اینگونه برخوردهای شبه مذهبی را به این موضوعات کنار گذاشته اند. این بحثهای کلیشه ای درد مردم ایران را در قرن بیست و یکم دوا نمی کند. بیشتر شعارهای خود رژیم اسلامی، همه این سالها عاریت گرفته شده از چپ بوده است که در همان زمان انقلاب 1357 وقتی آیت الله طالقانی راه افتاد برای بستن قلعه شهرنو و بعد هم ماجراهای جسد سوخته زن نگون بخت که همه می دانیم و بقیه داستان، اگر فکر می کنیم با همین شعارها می شود این رژیم را به چالش کشید، اشتباه می کنیم. با اینگونه معیارها ازدواج سفید نیز که در ایران امروز شکلی از مخالفت با ساختارهای سنتی است، رد خواهد شد، در حالیکه حرکتی به جلو برای مرد و زن ایرانی است (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم شهریور ماه 1397

August 29, 2018

 

پانویس:

 
1.
شش هزار خانه عیش و عشق و حال در مشهد
http://www.pyknet.net/1397/08mordad/29/page/titre.htm

 

2. دویچه وله: ازدواج سفید: تغییر سبک زندگی در ایران یا معضل اجتماعی؟
https://p.dw.com/p/33gAw   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH