Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره کوکلاکس کلان اسلامی و اشتباه جنبش مدنی ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2229-jonbeshe-madani.htm  

 

jonbeshe-madani

  

پیش از هرچیز با عرض پوزش که به رغم آنکه خود از فعالان مدنی داخل کشور نیستم اما در این مورد نظر می دهم، وهمانطور که دو روز پیش در مقاله ای تحت عنوان "نکته ای که شاید بتواند به فعالین زنان کمکی باشد" (1) گفته شد، "شخصاً نه از فعالان جنبش زنان هستم و نه تخصصی در عرصه نظری در مسأله زنان دارم" و البته جنبش زنان در ایران، خود بخش مهمی از جنبش مدنی ایران است، و اینجا کل جنبش مدنی ایران منظور بحث است و امیدوارم این ادامه گفتمان در مورد کوکلاکس کلان اسلامی (2)، به درد فعالان مدنی در ایران بخورد. نزدیک به 10 سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "یک اشتباه اساسی در استراتژی جنبش حقوق مدنی ایران،" بحث شد که مشکل جنبش مدنی ایران تدافعی بودن آن است که تصور می شود مسالمت آمیز بودن یعنی تدافعی عمل کردن (3). خوشبختانه امروز دیگر اینطور نیست و بویژه بعد از خیزش دی ماه 96، "جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است" (4)، نه تنها فقط تدافعی عمل نمی کند، بلکه دیگر دنبال اصلاح نظام نیست و در پی تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات است. جنبش مدنی فقط جنبش زنان یا جنبش دانشجویی نیست بلکه همه سازمانهای توانبخشی برای کمک به تنگدستان، بیماران، بازنشستگان یا جلوگیری از ازدواج کودکان و امثالهم را در بر می گیرد. مثلاً همین امروز بسیاری از فعالانی که در ارتباط با لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کردند از یکسو از تصویب آن لایحه خوشحال شدند و از سوی دیگر می بینند این قانون در ارتباط با منع ازدواج کودکان و دختران کاری نمی کند. مشکل فقط در این عرصه که به موضوع زنان هم مربوط است، خلاصه نمی شود. مسأله اساسی، تصور خود جنبش مدنی ایران از استراتژی است که گویی در رژیمی متمدن و سکولار دارد برای حقوق جامعه مدنی فعالیت می کند. در واقع جنبش مدنی در زمان جمهوری اسلامی در ایران شروع نشده، و حتی در زمان شاه، جنبش مدنی به جنبش دانشجویی و 16 آذر یا جنبش زنان و 17 دی که خیلی درباره اش روشنفکران می دانند، خلاصه نمی شد. اصل جنبش مدنی در ایران در پانزده سال آخر رژیم پهلوی در دست هواداران آیت الله خمینی بود. آنها در همان زمان شاه صندوق های قرض الحسنه و کمک به خانواده های بی سرپرست را راه انداختند و به همین شکل در میان زنان طبقات پایین و متوسط جامعه هوادار پیدا کردند، هوادارانی که خواهان عقب بردن جامعه به حکومت اسلامی شدند و پایه های کوکلاکس کلان اسلامی را بعد از 15 خرداد 1342 تشکیل دادند. این جنبش مدنی در به قدرت رسیدن کوکلاکس کلان اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در سال 1357 نقش کلیدی ایفا کرد. حالا امروز باید دید که آیا جنبش مدنی ایران می خواهد کوکلاکس کلان اسلامی را از اریکه قدرت به زیر کشد یا همچنان تقویت کند. در واقع زندگی همه جامعه مدنی ایران از جمله زندگی زنان در این 40 سال به قهقرا کشیده شده چون کوکلاکس کلان اسلامی در قدرت بوده، و تا می بینند جامعه از اهداف آنها فاصله می گیرد، اسید پاشی راه می اندازند و وقتی جامعه تسلیم آنها شود و به کمی مو بیرون روسری رضایت دهد، کوکلاکس کلان اسلامی آرام می گیرد، مثل داستان پلیس خوب و پلیس بد. اشتباه بخش مهمی از جنبش مدنی ایران این است که هنوز این تصور را دارد که با اصلاح طلبان می توان به پیروزی بر این رژیم کوکلاکس کلان اسلامی رسید. اصلاح طلبی بخشی از تاکتیک کوکلاکس کلان اسلامی در همه این 40 سال بوده، یعنی همان بازی پلیس خوب و پلیس بد، که در خدمت اهداف رژیم اسلامی است. در آمریکا در دوران کوکلاکس کلان، دولت فدرال قانون اساسی مترقی را نمایندگی می کرد و متحد جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ بود که در ایالات جنوبی آمریکا با قدرت کوکلاکس کلان مبارزه می کرد و به همین دلیل آن جنبش به همراه دولت فدرال داشت به نوعی ایالات جنوبی را اصلاح می کرد، در حالیکه در ایران قانون اساسی ارتجاعی کوکلاکس کلان اسلامی بر کل کشور حکمفرماست که 40 سال است عقبگرد به دوران 1400 سال پیش را بر مردم ایران تحمیل کرده، و تلاش اصلاح طلبان برای آنکه جنبش مدنی ایران را مدافع این قانون نگهدارند در واقع استفاده از جنبش مدنی ایران برای تحکیم قدرت کوکلاکس کلان اسلامی در کشور است، کوکلاکس کلان اسلامی که حتی 15 سال قبل از انقلاب 1357، جنبش مدنی ایران را در کنترل خود گرفت و هنوز هم نفوذ قابل ملاحظه ای در جنبش مدنی ایران دارد و همچنان می خواهد جنبش مدنی ایران را در خدمت عقب بردن جامعه مورد استفاده قرار دهد. شناخت از کوکلاکس کلان اسلامی (5) برای موفقیت جنبش مدنی ایران نیازی کلیدی برای کسب موفقیت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم شهریور ماه 1397

August 27, 2018

 

پانویس:

 
1. نکته ای که شاید بتواند به فعالین زنان کمکی باشد
http://www.ghandchi.com/2223-zanaan.htm

 

2. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

3. یک اشتباه اساسی در استراتژی جنبش حقوق مدنی ایران
http://www.ghandchi.com/586-madaniat.htm

 

4. جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است
http://www.ghandchi.com/1952-jonbeshe-madani.htm

 

5. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm
 
 
  
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH