Sam Ghandchiسام قندچي واقعیت رهبران اصلاح طلب را عدم حمایت آنها از حقوق بشر رامین حسین پناهی نشان می دهد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2228-ramin-hossein-panahi-eslahtalaban.htm  

 

eslahtalaban-ramin-hossein-panahi

  

درباره شرکت اصلاح طلبان در جنایات رژیم در دهه شصت همه می دانیم (1)، اما به رغم آن واقعیت، سکولار دموکراتها که نیروی اصلی راه اندازی جنبش سبز بودند، حتی از رهبران اصلاح طلبی که آن جنبش برگزید، حمایت کردند. با اینحال حقیقت تلخ اصلاح طلبی در ایران همچنان جریانی ارتجاعی است (2). کافی است در این 8 ماه که نقض حقوق بشر رامین حسین پناهی در صدر خبرها بوده (3)، نگاهی به نشریات اصلاح طلبان و حامیان چپی آنها کنید که درباره حکم اعدام سیاسی و نقض حقوق بشر رامین سکوت اختیار کرده اند، و حتی همین امروز ساکتند وقتی قرار است پس فردا رامین حسین پناهی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شود، به همان شکل که در زمان اعدامهای مجاهدین در 1360 ساکت بودند ولی بعدها معلوم شد که عملاً در جنایات دهه شصت در زندانها با جلادان رژیم همکاری داشتند (4). البته اصلاح طلبانی در بدنه جریان اصلاح طلبی که از رهبران اصلاح طلب جدا شدند، از جمله دکتر هنگامه شهیدی که به حکم اعدام رامین حسین پناهی اعتراض کرد، مورد حمله نشریات رژیم قرار گرفت (5)، و بعد هم حملات رسانه ای کافی نبود و خانم هنگامه شهیدی را به زندان انداختند و همچنان زندانی است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم شهریور ماه 1397

August 27, 2018

 

پانویس:

 
1. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

3. جانیانی که می خواهند #رامین_حسین_پناهی را اعدام کنند دنبال تجزیه ایران هستند
http://www.ghandchi.com/2226-ramin-hossein-panahi.htm

 

4. این رژیم جنایتکار باعث شد مجاهدین به همکاری با صدام حسین کشیده شوند
http://www.ghandchi.com/2227-mojahedin.htm

 

5. درباره رامین حسین پناهی و اینکه یک موی جان مک کین می ارزد به هزار تا مقام جمهوری اسلامی که مدعی تحمل زندان و شکنجه در دوران شاه هستند
http://www.ghandchi.com/2054-john-mccain.htm

 

6. دکتر هنگامه شهیدی همچنان تا این لحظه در زندان است

https://twitter.com/hengamehshahid2/status/1034020156819820546 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH