Sam Ghandchiسام قندچي جانیانی که می خواهند #رامین_حسین_پناهی را اعدام کنند دنبال تجزیه ایران هستند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2226-ramin-hossein-panahi.htm  

 

ramin-hossein-panahi

  

به اندازه کافی در مقالات متعدد در 8 ماه گذشته در مورد #رامین_حسین_پناهی توضیح داده شده است (1). در مورد تجزیه طلبی هم سالهاست مفصل بحث کرده ام (2). در نتیجه اینجا فقط همین یک نکته را می نویسم وقتی رامین حسین پناهی را از زندان سنندج به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده اند تا دو روز دیگر اعدام کنند. آیا فردا می خواهند همه مردم ساکن کردستان را برای اعدام به تهران منتقل کنند تا کردستان تجزیه نشود. جنایتکاران رژیم اسلامی باید خجالت بکشند که دارند ایران را با این جنایات خود تجزیه می کنند (3).

 

#RaminHosseinPanahi

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم شهریور ماه 1397

August 27, 2018

 

پانویس:

 
1.
درباره رامین حسین پناهی

https://goo.gl/cuUaQd

 

2. درباره تجزیه طلبی

https://goo.gl/dJSjoH

 

3. کمپین نجات رامین حسین پناهی: مردم مریوان در جریان تشیع جنازە فعالین محیط زیست یک صدا فریاد زدند "رامین حسین پناهی آزاد باید گردد." چندی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد کە مردم مریوان خواستار اعدام رامین حسین پناهی شدەاند! امروز مردم مریوان جواب حکومت را دادند
https://www.facebook.com/Ramin.hoseinpanahi/videos/793853791005799


 
  
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH