Sam Ghandchiسام قندچي نکته ای که شاید بتواند به فعالین زنان کمکی باشد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2223-zanaan.htm

 

women-in-iran

  

شخصاً نه از فعالان جنبش زنان هستم و نه تخصصی در عرصه نظری در مسأله زنان دارم. آنچه در اینجا می آید ممکن است برای فعالان جنبش زنان قابل استفاده باشد. برخی تصور می کنند مسأله زنان در ایران نظیر مشکلی است که مثلاً زنان در غرب 300 سال پیش با آن روبرو بوده اند. شاید مشکل زنان در عربستان کنونی یا مشکل زنان در ایران اواخر قاجار، شباهت به مشکل زنان در اروپا در گذشته های دور داشت، اما مشکل زنان ایران در 40 سال گذشته، کاملاً فرق دارد. اجازه دهید از یک مثال استفاده کنم و امیدوارم طرح مثال مشکل را دو چندان نکند. فرض کنیم رژیم اسلامی بعد از انقلاب دستور می داد که همه مردم حق ندارند دیگر سوار اتومبیل شوند و باید از درشکه برای حمل و نقل استفاده کنند. آیا ایران مثل دوران اواخر قاجار می شد که اکثریت مردم از درشکه استفاده می کردند؟ خیر. چرا؟ چون چنین فرمانی امروز تحمیل عقبگرد بر جامعه می بود، در حالیکه در اواخر قاجار، رفت و آمد با درشکه واقعیت جامعه بود و یکی می توانست همچنان با آن وسیله آمد و شد کند یا از اتومبیل که تازه درست شده بود، استفاده کند. حتی آمیش ها در پنسیلوانیای آمریکا هنوز با درشکه رفت و آمد می کنند، و تصمیم خودشان بوده، نه آنکه دولت آنها را پس از پیشرفت حمل و نقل موتوری، وادار به عقبگرد کرده باشد.

 

ظاهراً این تفاوت، بی اهمیت بنظر میرسد اما خیلی اساسی است و به همین دلیل مثلاً در عربستان اگر زنان اجازه داشته باشند روسری مدل سید محمد خاتمی را که زلف خانمها بیرون است، بر سر کنند، گامی به جلو است، در حالیکه در ایران، نسبت به جایی که خانمها پیش از انقلاب در سال 1357 قرار داشتند، حجابِ با تخفیف، همچنان فرسنگها عقب تر از واقعیت زندگی زنان در 40 سال پیش است.  نتیجه ی بحث این می شود که، جنبش مدنی برای حقوق زنان مجبور است که خواستار تغییر رژیم کوکلاکس کلان اسلامی شود (1). مضافاً آنکه اصلاح رژیم نمی تواند کار کند، نه به این خاطر که ما اصلاحات را دوست نداریم، بلکه چون قانون اساسیِ این رژیم کوکلاکس کلان اسلامی، نظیر قانون اساسی دولت فدرال در آمریکا نیست که متحد جنبش سیاه پوستان برای پایان دادن به تبعیض نژادی در دولتهای ایالتی جنوب بود که تحت قدرت کوکلاکس کلان قرار داشتند. قانون اساسیِ کل رژیم اسلامی ایران، قانونی است برای به عقب بردن جامعه توسط کوکلاکس کلان اسلامی؛ موضوعی که مفصل تر در مقاله ای که لینک آن در پانویس آمده مورد بحث قرار گرفته است (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم شهریور ماه 1397

August 25, 2018

 

پانویس:

 

1. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

2. آیا منظور شاهزاده رضا پهلوی این بوده که رژیم ایران نظیر ویشی فرانسه است
http://www.ghandchi.com/2213-rp-vs-vichy.htm
 


 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH