Sam Ghandchiسام قندچي کوچندگان تازه ایرانی نظیر کارگران مهاجر ایرانی قفقاز در اواخر قاجار هستند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2220-koochandegan.htm

 

mohajerat-mashrooteh

  

کوچندگان تازه ای از ایران به کشورهای همسایه سرازیر شده اند که با همه مهاجرتهای 40 سال گذشته ایرانیان متفاوت است و یادآور هجوم کارگران مهاجر ایرانی به قفقاز در اواخر سلطنت قاجار است وقتی مردم بی پناه با قحطی و بی ارزش شدن پول کشور روبرو بودند، نظیر امروز (1). هنوز درک ابعاد فاجعه تازه ای که مردم ایران هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنند، معلوم نیست (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم شهریور ماه 1397

August 24, 2018

 

پانویس:

 

 1. خبربین: درباره قحطی در ایران
https://www.facebook.com/khabarbin/videos/701621816869490

 

2. خشونتی هشدار دهنده در خرمشهر که حکایت از تأثیر سقوط پول ایران بر زندگی مردم دارد

https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/661915950853706

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH