Sam Ghandchiسام قندچي وعده های ما سکولار دموکراتها در مقایسه با اسلامگرایان و کمونیستها اصلاً چشمگیر نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2212-comparison.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2018/0818/082418.htm

پی نوشت 23 آبان ماه 1399: مقاله ی زیر دو سال پیش نوشته شده اما شاید مطالعه ی مجدد آن ضرری نداشته باشد. در واقع آنهایی که در 200 سال گذشته، خیلی عجله داشتند که طرحهای مهندسی اجتماعی خود را به اجرا گذارند به جای کار سنجیده ی آینده نگری، هم به خود و هم به جوامعی که در آن زندگی می کردند، ضرر زدند، و بهترین نمونه ی آنهم کن فیکون مارکسیستی 57 در ایران است که همچنان 42 سال بعد داریم تاوانش را می دهیم!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

behesht

 

فرض کنیم همه آنچه ما سکولار دموکراتها می گوییم انجام شود و رژیم ضدجمهوریت اسلامی در ایران سقوط کند و جمهوریتی سکولار دموکرات جایگزین آن شود (1)، آیا زندگی آن آدم پولدار بهتر خواهد بود که حالا آزادی هم به دست می آورد یا زندگی بدبختی که نه امروز کار گیرش می آید و نه فردا، تا چه رسد به آنکه آرزوی خانه و زندگی آنچنانی داشته باشد. آقای خمینی نه تنها وعده برق و آب مجانی می داد بلکه می گفت معنویات مردم را هم درست می کند (2). در واقع همه طرح های کن فیکون مارکسیستی یا مذهبی بر وعده های جامعه بی طبقه یا بهشت در آسمان و زمین بنا شده اند (3). ما نه تنها چنان وعده هایی نمی دهیم، حتی می گوییم که مالکیت خصوصی برای تضمین دموکراسی لازم است هرچند همزمان از مالیات تصاعدی حمایت می کنیم (4). در نتیجه واضح است که وعده های ما اصلاً جذابیت وعده های اسلامگرایان و کمونیستها را ندارد. درست است که مالیاتهای تصاعدی و بعد هم گام برداشتن برای جامعه ای مبتنی بر فراوانی را هدف نهایی تلاشهای خود برای برقراری عدالت می دانیم (5)، اما اینها وعده بهشت در فردای تغییر رژیم نیست، یعنی حتی آمریکا، 240 سال بعد از رژیمی سکولار دموکرات، هنوز خیلی مانده تا بتواند به آنچه آینده نگری ما در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح می کند، دست پیدا کند (6). پس چرا باید کسی اصلاً به حرفهای ما سکولار دموکراتهای آینده نگر توجهی کند، وقتی حتی وعده های ما برای فردای بعد از تغییر رژیم اسلامی، به قول معروف تنوری را داغ نمی کند؟ پاسخ این است که آنچه ما وعده می دهیم نظیر وعده های توماس جفرسون، واقعی است و ممکن، تا که وعده ای دروغین برای دلخوش کردن مردم به بهشت موعود باشد وقتی در واقعیت، آنچه جوامع اسلامی و کمونیستی تجربه می کنند، نکبت و بیچارگی، بی عدالتی و فقدان آزادی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم مرداد ماه 1397
 August 19, 2018

 

پانویس:

 

1. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

2. داستان شعار آب و برق مجانی میشودِ خمینی در انقلاب پنجاه و هفت
http://www.ghandchi.com/2024-taghiire-nezaam.htm

صادق قطب زاده به روایت علی سجادی
http://www.ghandchi.com/1315-ghotbzadeh-by-sajjadi.htm

 

3. کن فیلکون مارکسیستیِ ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14

 

4. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38

http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

5. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

6. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH