Sam Ghandchiسام قندچي میثاق ملی مهستان را به دلیل طرح رهبر نمادین هنوز امضا نکرده ام
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2204-misagh.htm

 

misagh

 

به رغم آنکه اساس طرح "میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد" (1) را که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (2)، ارائه کرده، مورد توافق این قلم است، و حتی نوشتار این قلم را تحت عنوان "بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم" (3)، دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4)، لطف  کرده و چند روز پیش در شماره ششم فصلنامه گیتی مداری (5) آن حزب، منتشر کرده اند، اما این قلم میثاق نامه مهستان را هنوز امضا نکرده ام. این تصمیم به دلیل طرح ساختار رهبر نمادین در آن میثاق ملی است که مورد موافقت اینجانب نیست. می دانم کشورهایی نظیر عراق امروز، رییس جمهوری دارند که رهبری نمادین است و نخست وزیر همه کاره است، اما در ایران، ابداً جنبش مردم در 40 سال گذشته چنین خواستی نداشته است. اتفاقاً برعکس بوده، و مردم از اینکه رییس جمهوری، تدارکاتچی است، ناراضی بوده اند و می خواسته اند کسی را که انتخاب کرده اند، مسؤل باشد و در عین حال پاسخگو، و اگر نبود، بتوانند او را عزل کنند، همانگونه که در آمریکا می شود رییس جمهور را عزل کرد. به هر حال در گذشته در مورد مخالفتم با طرح رهبر نمادین به تفصیل توضیح داده ام (6). از دیدگاه این قلم، اقدام مهستان برای مطرح کردن ساختار رهبر نمادین در میثاق نامه خود، راضی کردن سلطنت طلبان، و گامی نادرست است همانگونه که رضا شاه هم اشتباه کرد و برای راضی کردن سلطنت طلبان طرح خود را برای جمهوری تغییر داد. در واقع ملایان، بخشی از سلطنت طلبان آن روز ایران بودند که از عدم شفافیت دستگاه سلطنت بهره مند می شدند، همانگونه که امروز از فقدان شفافیت دستگاه ولایت بهره می برند. در ایران، هم در زمان پایان قاجار و هم امروز، رهبر نمادینی که هیچ کاره باشد، خواست مردم نبوده، و نیاز جامعه را نمی تواند برآورده کند، وگرنه همان احمدشاه سرنگون نشده بود. در ایران باید فقط رهبران انتخابی داشت، که مسؤل، پاسخگو، و توسط مردم قابل عزل باشند (7). رهبر نمادین نتیجه اش این می شود که همه امور به پشت پرده می رود و زدو بند، جای شفافیت را می گیرد. به هر حال به رغم این اختلاف، همچنان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان جنبش سکولار دموکراسی که میزبان کنگره امسال سکولار دموکراتها در 22 و 23 ماه سپتامبر 2018 یعنی حدود یکماه دیگر است، حمایت کرده و برای این ششمین کنگره که به همت دوستان عزیر دکتر اسماعیل نوری علا (8)، آقای حسن اعتمادی (9)، آقای منوچهر یزدیان (10) و دیگر فعالان حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و مهستان جنبش سکولار دموکراسی که میزبان این کنگره است، برگزار می شود، آرزوی موفقیت دارم. در پایان لازم است اشاره کنم که از دیدگاه این قلم، حزب مشروطه ایران (11) و همچنین شاهزاده رضا پهلوی (12) نه تنها نظیر بقیه مردم ایران به جمهوریت رسیده اند، بلکه این دستاورد، جمهوریت را در ایران، که همواره در گذشته با تصویر چپ از جمهوری همراه بود، تغییر داده، و سمبل خود را جمهوریتی گذاشته که در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا بیش از دو قرن با موفقیت آزمایش شده است، و ارثیه بزرگانی نظیر توماس جفرسون در آمریکا است که سنگ بنای آنرا بر آینده نگری، دموکراسی و سکولاریسم (13)، استوار کردند، و این جمهوریتی است که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران هدف پیش روی خود قرار داده است (14). نیرویی نیز که در پی ساختن چنین آینده ای برای ایران است، اپوزیسیون سکولار دموکراتی است که ایدئولوژیک نیست، یعنی نه دنبال ایدئولوژی پهلویسم است، نه ایدئولوژی مصدقیسم، نه ایدئولوژی اسلامیسم، نه ایدئولوژی کمونیسم (15).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم مرداد ماه 1397
 August 12, 2018

 

پانویس:

 

1. میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد

http://isdmovement.com/Mehestan/Misagh.htm

 

2. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

3. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

http://www.ghandchi.com/isdp.htm  

 

5. فصلنامه گیتی مداری شماره ششم

http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf

 

6. رهبر نمادین و مقامات غیرانتخابی در ایران زهر بوده، هست و خواهد بود
http://www.ghandchi.com/2150-rahbare-namaadin.htm

 

7. همانجا

 

8دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

9. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

10. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

11. تکامل منطقی حزب مشروطه ی داریوش همایون برنامه جمهوری دموکراتیک و سکولار است
http://www.ghandchi.com/2027-paadshaahi.htm

 

12. اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2118-reza-pahlavi.htm

 

13. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

14. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

15. درباره چندگانگی اپوزیسیون و چالش جدی سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/2202-chandganegi.htm

سکولار دموکراسی ایدئولوژی نیست؛ اما..
http://www.ghandchi.com/2197-secular-democracy-ideology.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles