Sam Ghandchiسام قندچي بگذاریم کودکان کودکی کنند: از کودکان برای هدف کمک به زندانیان سیاسی سوء استفاده نکنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2203-koodakaan.htm

مطالب مرتبط در توییتر آقای حامد فرمند

 

children

 

برخی از دوستانی که می خواهند به زندانیان سیاسی کمک کنند با دادن پلاکارد تصویر زندانی مورد نظرشان به دست فرزند یا کودکان خردسال خانواده، و گرفتن عکس و پخش آن در فضای مجازی، تصور می کنند که با برانگیختن احساس همدردی مردم، به زندانیان کمک می کنند. این کار غلط است، و به قول معروف جنهم را نیز با نیت خیر ساختند. فرض کنید شما را به دلیل ارتکاب جنایت به زندان انداخته اند و کسی بیاید به فرزندتان پیراهنی ژولیده بپوشاند، و عکس شما را دست او بدهد که گویی فرزندتان در خیابان به گدایی ایستاده، و تبلیغ کند که بخاطر زندانی شدن پدر یا مادر، کودک، بدبخت و آواره خیابان شده و به این طریق بخواهد ترحم مردم را برانگیزد تا پدر یا مادر جنایتکار را از زندان آزاد کنند. این کار سوء استفاده هم از آن کودک است که هنوز به سن بلوغ نرسیده که تصمیم مستقل بگیرد و هم سوء استفاده از احساسات مردم. با برخی از فعالان سیاسی و مدنی در مورد این کار نادرست آنها که انجام می دهند تماس گرفته شد و حتی دو صفحه فیسبوکی که می تواند به آنها نشان دهد تا راه کمک به کودکانِ مرتبط با زندانیان را بیاموزند، معرفی شد، اما توجهی نکردند و به این سوء استفاده از کودکان ادامه می دهند؛ به همین دلیل این مطلب منتشر می شود. شخصاٌ دیگر از توزیع اینگونه تصاویر و مقالاتی که از اینگونه عکسها استفاده می کنند، اجتناب خواهم کرد. لینک دو سایت سودمندی که در مورد کودکان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی می توانند کمک کنند در پانویس آمده و فعالان مدنی آن عرصه قادرند بهتر از این قلم به سؤالات در این مورد پاسخ دهند (1). در گذشته عکس خانواده برخی زندانیان سیاسی را که شامل کودک خردسال آنها نیز می شد، منتشر کرده ام، اما دادن پلاکارد دست کودکی خردسال که در خیابان ایستاده، سوء استفاده آشکار از کودکان است، چرا که حتی فرد بالغ بالاتر از 18 سال کلی فکر و تحقیق می کند که تصمیم بگیرد در تظاهرات یا تحصن شرکت کند تا چه رسد به آنکه پلاکارد در دست بگیرد. به سهم خود بگذاریم کودکان کودکی کنند و روی دیگر سکه رژیم اسلامی نباشیم که می دانیم این رژیم توحش، کار را به آنجا رسانده که حتی نوجوانان را اعدام می کند، وقتی انسان مدرن، سن معینی را برای تصمیم گیری مستقلانه به رسمیت می شناسد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم مرداد ماه 1397
 August 12, 2018

 

پانویس:

 

1. کویپی
https://www.facebook.com/COIPI.org

توییتر حامد فرمند

 https://twitter.com/ha_fa54
فیسبوک حامد فرمند
https://www.facebook.com/hamed.farmand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH