Sam Ghandchiسام قندچي مروری بر مطلب ارسالی از سوی دوست عزیز مهندس طبرزدی در ارتباط با بحث تجزیه طلبانِ کنگره ایران فدرال با نام جدید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2180-moroore-nazare-tabarzadi.htm

پی نوشت هفتم مرداد ماه 1397: امروز دوستِ آقای مهندس طبرزدی در پیامی در پاسخ به این مقاله نوشتند:  "نوشتار شما مورد تایید مهندس طبرزدی نیز می‌باشد." س.ق.

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2NHyDL2   

 

tabarzadi-iran

 

هفته گذشته نوشتاری از این قلم منتشر شد تحت عنوان "با نهایت تأسف مشارکت مهندس طبرزدی را در ایجاد شورای ایرانشکن تجزیه طلبان، محکوم می کنم" (1). امروز یکی از دوستانِ آقای حشمت طبرزدی لینک مطلبی را ارسال کرده تحت عنوان "بی پرده با طبرزدی" و نوشته که "پاسخ خود را در این مصاحبه که قبل از مقاله شما ضبط شده خواهید یافت" (2). به سخنان آقای طبرزدی در کلیپ مورد اشاره بویژه به دقیقه های 25:00،  58:00، و  1:12:00 که به بحث این قلم مرتبط است، گوش کردم و با بیشتر حرفهای مهندس طبرزدی موافقم. اما ضروری است خاطر نشان کنم که جریان تجزیه طلب "کنگره ایران فدرال" نه تنها تشکیلات تازه ای نیست بلکه در مورد آن مفصل در گذشته بحث شده است (3) و در واقع به اصطلاح "شورای دموکراسی خواهان" که سال گذشته در کلن تأسیس شد همان تشکیلات "کنگره ایران فدرال" است، اما نظیر رستورانی که شکست خورده و حتی از نام خود فرار می کند، با تابلوی تازه و عبارت "با مدیریت جدید" این بار دوباره گشایش یافته است یعنی همان مواضع را با نام تازه "شورای دموکراسی خواهان" و مدیریت جدید "جبهه دموکراتیک برونمرز،" تبلیغ می کند. همان سال گذشته که جبهه دموکراتیک برونمرز در مطرح شدن مجدد این جریان تجزیه طلب "کنگره ایران فدرال" نقش ایفا کرد، این قلم شورای تجزیه طلبان را فوراً محکوم کردم (4). باید مواظب باشیم که در 1357 مواضع میانی مهندس بازرگان و ملی مذهبی ها ما را گمراه کرد و جریان ایرانشکن اسلامگرایی را که اکنون حتی در نام "حزب اتحاد ایران اسلامی" به وضوح ملت ایران را به دوشقه اسلامی و غیراسلامی تجزیه می کند (5)، از اول محکوم نکردیم؛ امروز نیز جریان تجزیه طلبی قومی حرکت مشابه ایرانشکنِ حتی خطرناکتری است، و می تواند پیش از آنکه سقوط رژیم اسلامی انجام شود جنگ داخلی در ایران راه اندازد و حتی رژیم را به این شکل از سقوط نجات دهد (6)، و ضروری است اپوزیسیون ایران موضع روشن و صریحی در محکومیت تجزیه طلبی، اتخاذ کند. به رغم آنکه برای دوست عزیز آقای مهندس حشمت طبرزدی بسیار احترام قائلم و ایشان را آدم با صداقتی می شناسم و با بیشتر بحثهای کلیپی که از سوی دوستان ایشان ارسال شده موافقم، اما در این مورد که عرصه عمومی و سیاسی است، با نهایت تأسف خود را موظف دیده و می بینم که موضع حمایت از این حرکت شورای تجزیه طلبان "کنگره ایران فدرال" را که با نام تازه "شورای دموکراسی خواهان" انجام می شود، محکوم کنم. این جریانِ به اصطلاح "شورای دموکراسی خواهان" مگر آنکه  تجزیه طلبی را با صراحت کامل محکوم و به روشنی بدون هر اما و اگر از تمامیت ارضی ایران حمایت کند، ابداً هیچگونه همکاری با این جریان قابل قبول نیست، به همان شکل که سالها پیش همین جریان با نام "کنگره ایران فدرال" که برنامه اش تجزیه طلبانه بود، محکوم شد (7). نباید این جریان را که همان تشکیلات شکست خورده "کنگره ایران فدرال" است توجیه کرد و باید پیش از آنکه نظیر خمینیسم به جنبش ملی ایران لطمه جدی بزند، کاملاً منحل شود. در واقع حرفهایی که دوست عزیز آقای طبرزدی در دقیقه های 58:00 و  1:12:00 در کلیپی که تازه ارسال شده، گفته است، در تضاد آشکار با پلاتفرم شورای تجزیه طلبان است که مهندس طبرزدی در پیام خود به کنگره آنها در هفته گذشته، مورد حمایت قرار داده است (8). طرح خودمختاری کردستان و آذربایجان در 1324 صرفنظر از توطئه استالین، حرکتی ملوک الطوایفی و ارتجاعی بود (9) و امروز هم طرحهای فدرالیسم، حتی فدرالیسم استانی که در گذشته مورد حمایت این قلم بود، برای ایران، هدف دیگری را در مقایسه با سال 1324 دنبال می کنند (10) و نباید از این طرحها پشتیبانی کرد؛ با اینحال اگر هواداران این طرحها به روشنی تجزیه طلبی را محکوم کنند، می توان در چارچوب جنبش ملی با آنها همکاری کرد، ولی با تجزیه طلبان هرگز هیچگونه همکاری قابل قبول نیست. شخصاً حتی وقتی از فدرالیسم استانی حمایت می کردم به روشنی تجزیه طلبی را بدون هرگونه اما و اگر، محکوم می می کردم (11).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم مرداد ماه 1397
July 27, 2018

 

پانویس:

 

1. با نهایت تأسف مشارکت مهندس طبرزدی را در ایجاد شورای ایرانشکن تجزیه طلبان، محکوم می کنم

http://isdmovement.com/2018/0718/072318/072318.Sam-Ghandchi-Re-Tabarzadi.htm
http://www.ghandchi.com/2172-pasokh-beh-tabarzadi.htm

 

2. کلیپ زیر را یکی از دوستان مهندس حشمت اله طبرزدی امروز تحت عنوان "پاسخ خود را در این مصاحبه که قبل از مقاله شما ضبط شده خواهید یافت" ارسال کرده و عنوان مطلب هست "بی پرده با طبرزدی" که در آن بویژه بحث تجزیه طلبی در دقیقه های 25:00،  58:00 و  1:12:00 دنبال شده است
https://soundcloud.com/iran-secular/6k5qedljtusp

 

3.  درباره کنگره ایران فدرال
https://goo.gl/XZWfrS

 

4. جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

 

5. بدون شک برای رهبران "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" که حتی در نام حزب خود اصطلاح "ملت ایران اسلامی" را به کار برده اند که بیان تجزیه ملت ایران به دو پاره اسلامی و غیر اسلامی است، مهم نجات رژیم ضدجمهوریت اسلامی است: برخلاف تحلیلهای غلط جاری، رهبران اصلاح طلبان به رأس سپاه پاسداران نزدیک می شوند
http://www.ghandchi.com/2141-rahbaran-eslahtalaban.htm

 

6. چرا باید پژاک را محکوم، و آینده نگری زانیار مرادی را ستایش کرد
http://isdmovement.com/2018/0718/072718/072718-Sam-Ghandchi-Detesting-and-Admiring.htm
http://www.ghandchi.com/2178-zanyar-moradi.htm 

 

7. درباره کنگره ایران فدرال
https://goo.gl/XZWfrS

 

8. پیام حشمت اله طبرزدی به دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران
https://www.facebook.com/iranseculars/videos/1806042186108041

https://www.facebook.com/irandf/videos/1594625303994179

 

9. یادداشتی درباره طرح بحث انگیز خودمختاری کردستان
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
A Note about the Controversial Kurdistan Autonomy Plan
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

 

10. دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm

 

11. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH