Sam Ghandchiسام قندچي مقایسه های نادرست پیشوضعیتِ انقلاب 1357 و امروز در مقاله ای در فورن پالیسی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2169-sale-57-now.htm

 

sale-57-now

 

روز گذشته مقاله ای در نشریه فورن پالیسی درباره خیزش یک ساله اخیر در ایران منتشر شده است (1). نویسنده وجود تشکیلات اسلامگرایان را در انقلاب 57 دلیل بر آن می بیند که در وضعیت کنونی، رژیم اسلامی در خطر سرنگونی نیست و می گوید اگر هم سرنگون شود نیروهای دموکراتیک اپوزیسیون شانسی ندارند و امثال قاسم سلیمانی می توانند به قدرت برسند، چون تشکیلاتهای رهبری کننده در اپوزیسیون دیده نمی شود. اگر اینطور بود که رژیم شوروی هیچگاه سقوط نمی کرد چون ابداً تشکیلاتهای اپوزیسیونیِ نظیر سال 1917، در شورویِ سالهای آخر دهه 1980 وجود نداشت. در واقع نه تنها در شوروی بلکه در همه بلوک شرق به استثنای لهستان تشکیلات اپوزیسیونی قدرتمندی وجود نداشت، اما امروز رژیمهای همه آن کشورها بعد از سقوط کمونیسم روسی، بسیار دموکراتیک تر از گذشته هستند و دیگر ایدئولوژیک هم نیستند یعنی سکولارند، البته بهشت برین نیستند و قرار نیست هیچ سکولار دموکراسی مدینه فاضله باشد چه آمریکا، چه اروپای غربی، چه کشورهایی که تازه سکولار دموکراسی را تجربه می کنند. اما بازهم در مورد تشکیلات اپوزیسیون رژیمهای استبدادی، در سال 1917، نه تنها بلشویکها که در اکتبر به قدرت رسیدند، بلکه نیروهای دیگر اپوزیسیون رژیم تزاری در روسیه، تشکیلاتهای قوی داشتند. در انقلاب 1357 ایران نیز علاوه بر نیروهای اسلامی، جریانات کمونیستی و دیگران نظیر مجاهدین، تشکیلاتهای قوی داشتند هرچند به دلائلی که مفصل در گذشته بحث شده، رهبری ارتجاعی اسلامگرایان به پیروزی رسید (2). در نتیجه مقایسه های از نوع مقاله مورد اشاره در بالا، بین انقلاب 1357 و تحول کنونی ایران، هیچ پایه علمی ندارد؛ و ضروری است انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (3) را طور دیگری فهمید، همانطور که مفصل در یکسال گذشته بحث شده تحول کنونی ایران از یکسو بی شباهت به انقلابهای شوروی و بلوک شرق نیست، اما با آن انقلابهای رنگین هم تفاوتهای چشمگیر دارد (4)، مثلاً در انقلاب قرن 21 ایران نظیر بسیاری از انقلابهای شوروی و کشورهای بلوک شرق در پایان قرن بیستم، خوب یا بد، رهبری مبارزات فعلاً در دست آنارشیستها است (5)، اما برعکس تصور نویسنده مقاله فورن پالیسی و نیز برخلاف شایعات یک عده مشاطه گران رژیم اسلامی در خارج کشور، خواست تغییر رژیم (6) اسلامی را سالها ست مردم ایران مطرح کرده اند و مشخصاٌ مردم درخواست خود را برای تغییر رژیم به حکومتی سکولار و دموکراتیک، در دی ماه 1396، در 128 شهر ایران، در خیابانها با صدای بلند فریاد زدند (7)، و تغییر رژیم نه محدود به خواست آنارشیستها ست و نه آنکه یک عده نئوکان به مردم ایران یاد داده اند، اگر درخواست برای تغییر رژیم انقدر راحت در جامعه ای مطرح می شد که هر روز هرکسی می توانست در هرجای دنیا انقلاب راه اندازد. خیر آنچه در یکسال اخیر در ایران شاهدیم حرکتی است که خواهان پایان دادن به حکومت اسلامی در ایران است و نباید این خواست مردم ایران را به نظرات نئوکانها متصل کرد، کاری که 40 سال است مأموران رژیم اسلامی در خارج کشور با آنهایی که خواهان پایان دادن به رژیم اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی سکولار و دموکراتیک هستند، انجام داده اند. امروز دیگر این خواست مردم ایران برای جمهوریتخواهی سکولار و دموکراتیک هر روز در مجمع های مستقلی نظیر مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بیان می شود (8) و نظیر دوران انقلاب مشروطیت، مردم ایران در مورد رژیم آینده سکولار و دموکراتیک نه تنها بحث می کنند بلکه کم کم در پی پایه ریزی قانون اساسی نوینی برای اداره زندگی آینده خود شرکت می کنند (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم تیر ماه 1397
July 20, 2018

 

 

پانویس ها:

 

1. Iran Hawks Should Be Careful What They Wish For
https://foreignpolicy.com/2018/07/19/iran-hawks-should-be-careful-what-they-wish-for-regime-change-irgc-revolutionary-guards-qassem-suleimani/

 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

3. #انقلاب_21_ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

4. تفاوت های مکتوم حکومت اسلامی با شوروی
http://isdmovement.com/2017/1017/101317/101317.Sam-Ghandchi-Invisible-differences-between-IRI-and-USSR.htm

http://www.ghandchi.com/1652-iri-vs-ussr.htm

 

5. آنارشیسم#
https://goo.gl/hGT9V6
#Anarchism
https://goo.gl/MbrCRk

 

6. تغییر_رژیم#
https://goo.gl/8o9TNe
#Regime_Change
https://goo.gl/GYT66c

 

7. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

8. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

 

9. درباره حزبی سکولار دموکرات و آینده نگر با پلاتفرمی شفاف برای ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH