Sam Ghandchiسام قندچي موج سوم انقلاب قرن بیست و یکمی ایران فروکش کرده، آماده موج چهارم شویم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2159-moje-chahaarom.htm

 

khizeshe-navado-shesh

 

موج اول انقلاب قرن بیست و یکمی ایران کمی بیش از یکسال پیش با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 آغاز شد (1) و با پیروزی آقای حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری، پایان یافت. در انتخابات 1396 برای نخستین بار در 20 سال اخیر اکثریت سکولارهای ایران با طرح تحریم انتخابات متحد شدند اما به دلیل چند اشتباه، تحریم کنندگان انتخابات، شکست خوردند (2). موج دوم انقلاب قرن بیست و یکمی ایران در دی ماه 96 در مشهد آغاز شد و نقطه عطفی را برای سکولار دموکراسی ایران رقم زد (3). رهبری آنارشیستی موج دوم به رغم آنکه توانست در 128 شهر خیزشی انقلابی با سمتگیری روشن سکولار دموکراتیک به راه اندازد، قادر نشد ظرف تشکیلاتی مناسبی را برای هدایت آن جنبش عظیم ایجاد کند و به رغم آنکه اعتصابهای پزشکان و بعد هم کامیونداران در حمایت از خیزش 96 که میرفت تا اصناف و طبقات دیگر را به حرکت درآورده و سراسری شود، آنارشیسم قادر نشد چنین حرکت عظیمی را رهبری کند و موج دوم در ماه های آخر سال 1396 فروکش کرد. متأسفانه تا به امروز تشکیلاتهای آنارشیستی بجای درک ناتوانی ایدئولوژی آنارشیسم (4) برای رهبری انقلابی که در ایران آغاز شده، بیشتر در راه و رسم آنارشیستی اسرار ورزیده و غرق می شوند (5). واقعیت این است که ضعف تشکیلات رهبری کننده موج دوم انقلاب قرن بیست و یکمی ایران غیرقابل انکار بود و بحثهای زیادی در ارتباط با ناتوانی آنارشیسم برای هدایت تحول بعدی در ایران مطرح شد اما دوستان آنارشیست ابداً به این بحثها توجه نمی کنند (6). البته در عین حال باید اذعان داشت که جریانات چپ و آنارشیستی عمق درکشان از خیزش دی ماه 96 از بسیاری جریانات که بعنوان رهبری اپوزیسیون پیش از خیزش 96 شناخته شده اند، بالاتر است، و دلیل این امر حضور مخفی آنها در جنبش زیرزمینی در ایران است که عملاً آنها را پیش قراول انقلاب 21 ایران کرده است. مثلاً در ارتباط با خیزش 96 و از جمله حرکت دراویش و مبارزه با حجاب اجباری (7)، در همان دی ماه و بهمن ماه 96، نظرات خانم اشرف دهقانی به تفصیل بحث شد (8) و چند روز پیش نیز خانم اشرف دهقانی مقاله ای را در ارزیابی از رویدادهای کازرون در سال 1396 منتشر کرده اند که صرفنظر از مواضع ایدئولوژیکشان، یکی از بهترین ارزیابی ها از رویداد شهر کارزون است (9). به هر حال در پی فروکش موج دوم انقلاب قرن بیست و یکمی ایران در پایان سال 1396، در تیرماه 1397 شاهد موج سوم انقلاب قرن بیست و یکمی ایران بوده ایم که با سقوط ارزش پول ایران یعنی دلار 10000 تومانی، اعتصاب بازار تهران و خیزش مردم در خوزستان بر سر مشکل آب، اوج گرفت. بنظر می رسد که این موج نیز اکنون در پی توافقات جمهوری اسلامی با قدرتهای بزرگ از طریق روسیه فروکش کرده، هرچند همانطور که دکتر هرمیداس باوند در تحلیل علمی خود تحت عنوان "روسیه ایران را از تعیین آینده سوریه کنار می‌گذارد، پیام برای پوتین دردی را دوا نمیکند" (10)، به روشنی نشان داده اند، روسیه همیشه برای جمهوری اسلامی شمشیر دولبه بوده است، اما دستکم در حال حاضر در پی این توافقات بین المللی، تا بحران بعدی، دلار در همین حدود 8000 تومان تثبیت شده است. وقت آن است که پیش از آغاز موج چهارم انقلاب 21 ایران، فعالان سیاسی روی طرح هایی نظیر آنچه مدتهاست "حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر" (11) دنبال کرده، متحد شوند تا این حرکت حزبی سکولار دموکراتهای آینده نگر بتواند نقش مؤثرتری در "مهستان جنبش سکولار دموکراسی" (12)، ایفا کند، و مألاً آلترناتیو مترقی تشکیلاتی برای رهبری و هدایت مردم ایران در انقلاب 21 ایران، اعلام شود. لازم است درباره اصولگرایان و اصلاح طلبان روشن بود (13) و گرچه با بخشهایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان می توان در جبهه واحد وسیع برای پایان دادن به رژیم اسلامی همکاری کرد، اما هرگونه امید بستن به بیراهه اصلاح طلبی (14) که چند سالی است گریبان بخش مهمی از چپ ایران را گرفته (15)، اتلاف وقت اپوزیسیون است. به قول رندی پاوش، "تجربه آن چیزی است که به دست می آوریم وقتی آنچه را که می خواستیم به دست نیاورده ایم" (16). امیدوارم ما مردم ایران بعد از همه فداکاریها و زحمات 40 سال گذشته، در انقلاب قرن بیست و یکمی (17) خود فقط تجربه کسب نکنیم، و پیروز شویم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم تیر ماه 1397
July 14, 2018

 

 

پانویس ها:

 

1. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

2. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

3. از این پس هفتم دی ماه 96 نقطه عطف تغییرناپذیرجنبش ضد حکومت مذهبی در ایران ست
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm

خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

4. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

 

5. سایت عصر آنارشیسم: گروه ترجمه عصر آنارشیسم از افراد داوطلب دعوت به همکاری می نماید
http://asranarshism.com/1397/04/22/anarchism-era-2

 

6. چرا در فرانسه یک قرن پس از انقلاب 1789 آنارشیستها نیروی غالب در کمون پاریس شدند
http://www.ghandchi.com/2076-france-anarchists.htm

  

7. اعتراض به حجاب اجباری در ایران
http://www.ghandchi.com/hejabe-ejbaari.htm

 

8. درباره نظرات خانم اشرف دهقانی

https://goo.gl/PWdPTc

 

9. اشرف دهقانی: در مورد رویداد های اخیر کازرون
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=35484&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f69dbe6497f91ca41972fc9d68824110

http://www.gozareshgar.com

 

10. دکتر داود هرمیداس باوند: روسیه ایران را از تعیین آینده سوریه کنار می‌گذارد، پیام برای پوتین دردی را دوا نمیکند

http://www.jebhemelli.info/?p=9136

 

11. حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
https://goo.gl/22wBEV
Iranian Secular Democratic Party
https://goo.gl/2rE4ZX

 

12. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

13. اختلاف اصول گرایان و اصلاح طلبان بر سر چیست، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2158-ekhtelaafe-osoolgara-eslahtalab.htm

 

14. درباره بیراهه اصلاح طلبی

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

15. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

16. تجربه یا پیروزی
http://www.ghandchi.com/2119-experience.htm

 

17. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH