Sam Ghandchiسام قندچي اصلاح طلبان سخنگوی مردم ایران در خارج کشور نیستند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2143-eslahtalaban-rep.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/r3cB1a

 

eslahtalaban

 

سالهاست اصلاح طلبان بعنوان سخنگوی مردم ایران در خارج از کشور لانسه شده اند و این کار مدتها پیش از دوم خرداد 1376 و ماجرای ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، صورت گرفت. در دوران ریاست جمهوری آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی با بودجه ای که او برای این کار به خارج کشور تخصیص داده بود، سوء استفاده از حرکتهای مردمی در خارج کشور بویژه در کانادا و آمریکا برای اهداف رژیم، هدف گرفته شد، که از هر ایرانی در ونکوور و تورنتو در کانادا و لوس آنجلس در آمریکا بپرسید، اطلاع دارد و محدود به تکیه ها و مراسم عزاداری امام حسین در کانادا نیست و بسیاری از این اقدامات اصلاح طلبان، بهره برداری از جنبشهای سکولاری نظیر تشکیلاتهای مدنی ضدتبعیض در اروپا و آمریکا، برای اهداف رژیم اسلامی است، و البته همزمان در همان دوران ریاست جمهوری آیت الله رفسنجانی، ترورهای شخصیتهای اپوزیسیون بویژه در اروپا با بودجه رژیم اسلامی و توسط عوامل آن، انجام شد (1). بعدها نیز هنگامی که آقای میرحسین موسوی با حمایت آیت الله رفسنجانی در انتخابات سال 1388 شرکت کرد و دیرتر به رهبری جنبش سبز رسید، و با شکست آن جنبش به همراه حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند، بیشتر این تصویر نمایندگی مردم برای اصلاح طلبان در خارج کشور، توسط این جناح های رژیم، دامن زده شد. اساساً همه رسانه های فارسی زبانی که دولت های اروپایی و آمریکا از زمان جنبش ضدفاشیستی در جنگ جهانی دوم جهت ارائه همه سوی خبر و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی که تحت سانسور هستند به وجود آمده اند، رسانه هایی نظیر صدای آمریکا (2)، به تصرف وابستگان به جریان اصلاح طلبی در ایران در آمدند، که بسیار موذیانه تضادهای درون اپوزیسیون و روابط برخی مقامات رژیم با دولتهای خارجی را برای اهداف خود مورد استفاده قرار دادند. وقت آن است که به جهانیان اعلام کنیم که اصلاح طلبان سخنگوی مردم ایران نیستند و فقط جناحی از هیئت حاکمه رژیم ضدجمهوریت اسلامی در ایران هستند که از جمله در قتلهای دهه 60 شرکت فعال داشته اند (3). این حرف به این معنی نیست که ما از حقوق بشر و مقاومت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد حمایت نمی کنیم؛ اپوزیسیون حتی از حقوق بشر آقایان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از تیم بهاریون آقای محمود احمدی نژاد که امروز در زندان هستند و در گذشته بخشی از نیروهای امنیتی ایران بوده اند و متهم هستند که در برخی جنایات دستگاه های امنیتی شرکت داشته اند، حمایت می کند و در گذشته هم از حقوق بشر آقای سعید حجاریان (4) که مؤسس وزارت اطلاعات بودند ولی بعداً مدتی با دولت زاویه پیدا کرده و حتی از طریق وزارت اطلاعات مورد سوء قصد قرار گرفتند، حمایت کرده ایم. اما در اینجا موضوع بحث حمایت از حقوق بشر همه انسانها در ایران نیست، بلکه منظور آگاهی به این واقعیت تلخ در خارج کشور است که اصلاح طلبان رژیم بمثابه سخنگوی مردم ایران در رسانه های فارسی زبان دولتی در آمریکا و اروپا جا افتاده اند و آنهم با صرف مخارج هنگفت توسط رژیم ضدجمهوریت اسلامی و به این طریق همه رسانه هایی را که باید به جنبش مردم ایران تعلق داشته باشند، این جناح کوکلاکس کلان اسلامی در ایران (5) که هدفش نجات رژیم اسلامی از مخمصه های هر روزه در این 40 سال بوده، تصرف کرده است. در واقع پیروزی کوکلاکس کلان اسلامی در ایران از همان اول مرهون وجود این دوگانه تندروها و اصلاح طلبان بوده است (6) که ابداً به دیدگاه رفرمیستی در سیاست که بخشی از اپوزیسیون واقعی آنگونه می اندیشد، ربطی ندارد (7). در مورد اصلاح طلبی اسلامی در ایران و اصلاح طلبان نیز بسیار بحث شده است (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم تیر ماه 1397
July 2, 2018

 

پانویس:

 

1. پرویز دستمالچی: به مناسبت سالگرد ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68442

نوشته ای از لادن برومند درباره نقش آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور دکتر عبدالرحمن برومند
http://www.ghandchi.com/abdorrahman-boroumand.htm   
پرویز دستمالچی: ترور فریدون فرخزاد به مناسبت سالگرد ترور فرخزاد
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68567 
مهدی خانباباتهرانی: فریدون فرخزاد را بهتر بشناسیم
https://www.youtube.com/watch?v=c0s_F_wKDNY 
مهدی خانباباتهرانی: ناگفته هایی از قتل قاسملو، شرفکندی، و فریدون فرخزاد
https://www.youtube.com/watch?v=9FYAXYhOqw0 
پرویز دستمالچی: ترورعبدالرحمان قاسملو و یاران
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68776 
مهدی خانباباتهرانی: عبدالرحمان قاسملو و قاتلان او را بهتر بشناسیم
https://www.youtube.com/watch?v=3dK-0IRRpyg

 

2. درباره صدای آمریکا
https://goo.gl/d32FbG

 

3. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm  

 

4. درباره نظرات آقای سعید حجاریان
https://goo.gl/HJN4CW

 

5. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

6. حزب الله، کوکلاکس کلان، و سياست جداسازی
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

 

7. تفاوت مهم کانت و اصلاح طلبان ما
http://www.ghandchi.com/1164-kant-vs-eslahtalabi-maa.htm

 

8. درباره اصلاح طلبان و جریان اصلاح طلبی اسلامی

https://goo.gl/r3cB1a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH