Sam Ghandchiسام قندچي برخلاف تحلیلهای غلط جاری، رهبران اصلاح طلبان به رأس سپاه پاسداران نزدیک می شوند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2141-rahbaran-eslahtalaban.htm

 

rahim-safavi-shakouri-rad

 

در پی خیزش 96 که گفتمان مرکزی جامعه ایران را به سکولار دموکراسی تغییر داد (1)، شماری از اعضای احزاب اصلاح طلب یا کناره گیری کردند و یا که رهبری و برنامه های احزاب متبوع خود را به چالش کشیدند (2)، در حالیکه رهبران اصلاح طلبان از جمله آقای عباس عبدی (3) و آقای سعید حجاریان (4) به رژیم اسلامی در سرکوب خیزش دی ماه 96، یاری رساندند. در دو هفته اخیر با آغاز اعتصاب بازار تهران، رهبران احزاب اصلاح طلب که از نارضایتی اعضا خود مطلعند ظاهراً در همراهی با جنبش مردم، سخن می گویند. روز گذشته درباره تلاشهای آقای محسن آرمین (5)، آقای علی شکوری راد (6) و آقای سعید حجاریان (7) برای نشان دادن چهره ای مردمی از اصلاحات و برای توجیه ضدیت اصلاح طلبی با سکولاریسم (8)، توضیح داده شد، اما این نصف داستان است که هدفش زنده نگهداشتن جریان اصلاح طلبی در ذهن هواداران و جلوگیری از عزیمت اعضا احزاب اصلاح طلب بسوی تشکیلاتهای سکولار است. وگرنه اصل هدف اصلاح طلبان نزدیکتر شدن به رأس سپاه پاسداران است چون آینده خود را نه در ائتلاف با آقای حسن روحانی؛ و نه ادامه همکاری کنونی با آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، و نه در هماهنگی بسیار نزدیک در حال حاضر با حجت الاسلام ابراهیم رییسی و آیت الله احمد علم الهدی (9)، و نه حتی در شخص ولی فقیه کنونی یعنی آیت الله خامنه ای می بینند. به همین دلیل عبارات سردار سید یحیی رحیم صفوی که چند روز پیش گفت "کشور بدون دولت بهتر اداره می شود" در واقع بیان این اتحاد عمل با اصلاح طلبان بود ولی آیت الله خامنه ای به سردار رحیم صفوی گوشزد کرد که در حال حاضر از دولت آقای حسن روحانی حمایت کند. در واقع اگر بحث آقای علی شکوری راد را در "همایش ملی احزاب ایران" که دو روز پیش برگزار شد دقیق مطالعه کنیم (10)، استراتژی تازه اصلاح طلبان به خوبی بیان شده گرچه با شکسته نفسی می گوید "در این بحران، من به عنوان یک دبیرکل، فکر می‌کنم محلی از اِعراب ندارم؛ فقط باید دعا کنیم از این بحران عبور کنیم و فشار کمتری به مردم وارد شود" (11). بدون شک برای رهبران "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" که حتی در نام حزب خود اصطلاح "ملت ایران اسلامی" را به کار برده اند که بیان تجزیه ملت ایران به دو پاره اسلامی و غیر اسلامی است، مهم نجات رژیم ضدجمهوریت اسلامی است و این امر را در نزدیکی و زیر سایه سپاه پاسداران ممکن می بینند و با آقای حسن روحانی در رقابت برای به دست آوردن دل فرماندهان سپاه هستند و همانطور که اشاره شد چند روز پیش سردار سید یحیی رحیم‌صفوی گفت "کشور بدون دولت بهتر اداره خواهد شد،" چون می داند که حمایت احزاب اصلاح طلب را خواهد داشت، چه دولتِ رسمی، باشد و چه نباشد، یعنی چه آقای حسن روحانی یا آقای میرحسین موسوی یا حجت الاسلام مهدی کروبی یا خانم زهرا رهنورد در صحنه باشند و چه نباشند. در حقیقت مقاله دو روز پیش آقای علی شکوری راد در سایت کلمه تحت عنوان "یوسفمان را از حصر بیرون بیاورید و تدبیر امور را به او بسپارید" (12) فقط برای مصرف داخلی اعضای احزاب اصلاح طلب بود وگرنه خود آقای شکوری راد خوب می داند که چه با آقای میرحسین موسوی و چه بدون او، هدف احزاب اصلاح طلب همواره احیا عصر طلایی امام خمینی بوده و هست (13).  بهترین تحلیل را نیز از حرکت امروز اصلاح طلبان (14)، در ارتباط با آقای حسن روحانی، می توان در مقاله روز گذشته خبرگزاری تسنیم تحت عنوان "چرا اصلاح‌طلبان از روحانی بریدند؟" (15)، مطالعه کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم تیر ماه 1397
June 30, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

2. رهبری احزاب اصلاح طلب توسط اعضای سکولار به چالش کشیده می شود
http://www.ghandchi.com/1948-chaleshe-eslahtaalabi.htm

 

3. بهروز سورن، برنامه عباس عبدی و اصلاح طلبان را برای سرکوب خیزش 96 افشا می کند
http://www.ghandchi.com/1849-behrooz-sooren.htm

آقای عباس عبدی هم امروز نظیر آقای محسن آرمین بعد از اعتصاب بازار لحن خود را درباره اعتراضات مردم تغییر داده است

https://news.gooya.com/2018/07/post-16297.php

 

4. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

 

5. آقای آرمین یک عذرخواهی به مبارزان دی ماه 96 بدهکار است
http://ghandchi.com/mohsen-armin.htm

 

6. راه حل آقای علی شکوری راد برای نجات رژیم ضدجمهوریت اسلامی
http://ghandchi.com/ali-shakouri-rad.htm

 

7. تلاش آقای سعید حجاریان برای توجیه ضدیت اصلاح طلبی با سکولاریسم
http://ghandchi.com/saeed-hajjarian.htm

 

8. اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm

 

9. انتقاد تند و تیز آیت الله احمد علم‌الهدی به دولت از تریبون نماز جمعه مشهد
http://ghandchi.com/alamolhoda-raisi.htm

 

10. گزارش روزنامه شرق از همایش ملی احزاب ایران: انتقاد اتحاد ملت از اعتدال و توسعه
https://goo.gl/CgcUZS
http://www.sharghdaily.ir

 

11. همانجا

 

12. علی شکوری راد: یوسفمان را از حصر بیرون بیاورید و تدبیر امور را به او بسپارید
https://www.kaleme.com/1397/04/08/klm-267514

 

13. آقای شکوری راد مشکل شما اصلاح طلبان این نیست که کاندیدای شما در حصر است
http://www.ghandchi.com/1718-ali-shakouri-rad.htm 

 

14. اصلاح طلبی

https://goo.gl/UULg6q

 

15. خبرگزاری تسنیم: چرا اصلاح‌طلبان از روحانی بریدند؟
https://ehterameazadi.blogspot.com/2018/07/blog-post_35.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH