Sam Ghandchiسام قندچي داستان لغو برجام در دو کلمه

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2109-barjam.htm

 

iri-us

 

درباره لغو برجام (1) زیاد بحث شده، و اینکه هم رژیم ضدجمهوریت اسلامی در ایران و هم دولت آمریکا به اندازه کافی مشاور دارند و نیازی به اپوزیسیون برای مشاوره ندارند، اما از آنجا که در چند روز اخیر در اپوزیسیون خارج این موضوع به شکافهای بیهوده کشیده، شاید یکی دو کلمه ضرر نداشته باشد و از پیش هم با یادآوری این نکته که قصد توهین به کسی نیست. برخی دوستان که در گذشته مقامی در رژیم اسلامی بوده اند و به اپوزیسیون پیوسته اند، امروز درک درستی از سیاستگذاری از زاویه اپوزیسیون ندارند، و مانند گذشته که دیپلمات یا نماینده مجلس برای پیاده کردن سیاستهای رژیم بودند، عمل می کنند. بهتر است این دوستان یا بیشتر به دانش و آگاهی خود بیافزایند تا بتوانند بعنوان اپوزیسیون در این زمینه ها در سیاستگذاری نقش آفرین باشند، و یا که سیاستهایی را که از زاویه اپوزیسیون تدوین شده، پیاده کنند و در دام سیاستهای رژیم نیافتند، تا که مثمرثمر باشند و ناآگاهانه آلت دست رژیم اسلامی نشوند. مثلاً خیلی رسم شده که عده ای همه شکستهای ایران در عرصه دیپلماتیک را به لابی عربستان نسبت می دهند. لابی عربستان در درجه اول مسأله اش رقابت اعراب و اسراییل برای جلب حمایت آمریکا است، هر چند امروز عربستان و اسراییل بر سر رژیم اسلامی در ایران توافق دارند، اما به هرحال لابی های رقیب در آمریکا برای جلب حمایت بیشتر از دولت آمریکا فعالیت می کنند، و رژیم اسلامی ایران که 40 سال است آمریکاستیزی می کند، جایگاهش در نگاه آمریکا به دلیل کم بها دادن به لابی گری خراب نشده و با لابی گری نیز مشکلش حل نمی شود (2).

 

 همانطور که پیشتر گفته شد جهان کنونی از نظر سیاسی-نظامی تک قطبی و از نظر اقتصادی چند قطبی است (3). این واقعیت توضیح همه چیز است یعنی از نظر سیاسی-نظامی، هر سیاستی که مبنی بر موازنه منفی باشد، نظیر سیاست رهبران غیرمتعهد در زمان مصدق برای کشورهایی نظیر ایران، امروز هیچگونه کارآیی سیاسی-نظامی ندارد. دیگر آنکه تصمیم اخیر آمریکا که برجام را لغو کرد، به خاطر فقط موضوع اتمی یا سلاح های موشکی نیست بلکه همانطور که در بالا اشاره شد، آمریکا سیتزی 40 ساله رژیم اسلامی ایران، و برخورد غلط با اسراییل در خاورمیانه (4)، این وضعیت را ایجاد کرده و مفاد طرح شده توسط وزیر امور خارجه آمریکا برای توافق با ایران که با صراحت تمام بیان شده، به این معنی است که اولاً گزینه نظامی روی میز است، و ثانیاً تحریم اقتصادی فلج کننده در راه است (5). در مورد دوم، در جهان چند قطبی اقتصادی، رژیم ضدجمهوریت اسلامی امکان مانور دارد، همانطور که در گذشته هم داشت. رژیم اسلامی خوب می داند که بحث چیست و اپوزیسیون را با بحثهای الکی که گویی مردد است، سرکار گذاشته است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم خرداد ماه 1397
June 16, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره برجام

https://goo.gl/pDc5b6

 

2. آمریکا ستیزی به ضرر مردم ایران است
http://www.ghandchi.com/1034-amrikaa-setizi.htm

 

3. خاطراتی شخصی از آخرین سالهای جنگ سرد
http://www.ghandchi.com/2026-end-of-cold-war.htm

 

4. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm

 

5. درک نادرست از مصاحبه آقای مایک پمپئو با صدای آمریکا درباره ایران
http://www.ghandchi.com/2073-pompeo-iran.htm
A Misunderstanding of Mr. Pompeo's VOA Interview about Iran
http://www.ghandchi.com/2073-pompeo-iran-english.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH