Sam Ghandchiسام قندچي دلیل حملات شدید تازه به دکتر اسماعیل نوری علا، منوچهر یزدیان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2105-nooriala-yazdian.htm

پی نوشت پانزدهم ژوئن 2018: حسن اعتمادی در برنامه تلویزیونی آخرین لحظه با شهرام همایون در تاریخ چهاردهم ژوئن 2018: https://www.youtube.com/watch?v=MFa5ZDq3DiE

آموزش به زبان مادری: آری یا نه؟
http://www.ghandchi.com/761-mother-tongue.htm

فیک نیوز و بی اعتمادی مردم در روسیه و اروپای شرقی
http://www.ghandchi.com/2102-eastern-europeans.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2WLyNTs

 

hezb101

 

به تازگی حملات شدیدی در فضای سیاسی اپوزیسیون علیه دکتر اسماعیل نوری علا (1)، آقای منوچهر یزدیان (2) و حزب سکولار دموکرات ایرانیان (3) شروع شده که با نقدهای گذشته تفاوت اساسی دارد و گرچه در ظاهر موضوعاتی نظیر ارزیابی از رژیم اسلامی و خمینی در روزهای انقلاب، یا برخورد به روابط با آمریکا و شاهزاده رضا پهلوی، خطر جنگ و تجزیه طلبی (4) مطرح می شوند، اما هدف چیز دیگری است. در مورد خود موضوعات مورد نقد در گذشته پاسخ داده شده و حرف تازه ای نیست و امیدوارم تکرار مکررات نبوده باشد که روز گذشته در ارتباط با موضوع "فدرالیسم، تجزیه طلبی و جنگ داخلی" (5)، پاسخ مجددی داده شد، اما مسأله این حملات هیچیک از این موضوعات نیست. اگر به خاطر داشته باشیم در ابتدای تشکیل حزب سکولار دموکرات ایرانیان حملات شدیدی به آقای حسن اعتمادی از سوی رژیم اسلامی شد (6). حملات کنونی از همان نوع است اما ظاهراً از سوی اپوزیسیون انجام می شود و منظورم این نیست که این افراد مأمور رژیم هستند که اینگونه حملات را شروع کرده اند هرچند بعضی از اینها از نوع همان حمله کنندگان به آقای حسن اعتمادی در ابتدای کارند، ولی اکثر منتقدان کنونی واقعاً اپوزیسیون هستند و می خواهند آینده نگر (7) باشند و نگران سرنوشت ایران و ایرانی هستند. واقعیت این است که دلیل این موضوع را در مقاله خیلی کوتاهی یک ماه پیش گفتم اما شاید منظورم را حتی دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان، متوجه نشدند (8). داستان این است که آقایان نوری علا، یزدیان و اعتمادی کاری راه انداخته اند که پایان رژیم اسلامی را رقم خواهد زد و آنهم عملاً اعلام ایجاد حزبی آینده نگر است، و امروز جلسات هفتگی برای ایجاد آلترناتیو جمهوریتخواهی سکولار، دموکراتیک و آینده نگر دارند (9). اینکه اصلاً حزب سکولار دموکرات ایرانیان واقعاً به حزبی با قدرت نظیر حزب توده ی سالهای 1320 تا 1332 در تاریخ ایران تبدیل شود را از امروز نمی توان پیش بینی کرد اما مطمئناً به قول آمریکایی ها این "حزب 101" است یعنی الفبای تشکیلات موثر برای رهبری سیاسی ایران که با طرح پلاتفرم (10) روشن آغاز به کار کرده، چیزی که از سالهای 1320 تا 1332 که حزب توده (11) چنین کاری کرد و موفق هم شد، در ایران سابقه نداشته که هیچ، اکثریت روشنفکران ایران در 40 سال گذشته حتی تلاش برای ایجاد حزب سیاسی را کنار گذاشتند چرا که اشتباهات بزرگترین حزب تاریخ ایران یعنی حزب توده یکی دو تا نبوده و هنوز درباره آن کاستی ها کتابها نوشته می شود و شو تلویزیونی می سازند که تازه ترینش سریال "شهرزاد" در ایران بود و رویدادهایی نظیر تراژدی زنده یاد جوانشیر (12) هنوز حتی برای کادرهای برجسته حزب توده معما است و همین واقعیات باعث شده که چند نسل از فعالان سیاسی ایران از خیر ایجاد حزب گذشتند بویژه بعد از تجربه های تلخ احزاب کمونیستی در شوروی و اروپای شرقی، چین، ویتنام، کامبوج، کوبا و آلبانی، در حالیکه می دانیم کشورهای موفق جهان، از جمله در اروپای غربی و آمریکا، احزاب مؤثر داشته و دارند، از جمله حزب دموکرات آمریکا (13) که خود توماس جفرسون شخصاً پایه گذاری کرد و اینهم به این معنی نیست که حزب اشتباه نمی کند، همین حزب دموکرات آمریکا در جنگ داخلی اشتباه کرد و بخاطر حمایت از حقوق ایالات در سیستم فدرال آمریکا عملاً پرچم دار برده داران شد، و در آن دوران دیگر حزب دموکرات آمریکا نیرویی مترقی نبود. حزب جمهوریخواه آمریکا به رهبری ابراهام لینکلن پرچم ترقی خواهی و پایان دادن به برده داری را برافراشت. اما حزب دموکرات آمریکا دوباره خود را نقد کرد و تجدید سازمان داد و امروز بیشترین تعداد سیاهپوستان آمریکا عضو حزب دموکرات آمریکا هستند. خلاصه کنم حملات به این دوستان در واقع چه آگاهانه، چه ناآگاهانه در جهت کشتن ایده حزب 101 است، اما به تصور این قلم دیگر غول از شیشه بیرون آمده و به این راحتی کسی نمی تواند دوباره در شیشه اش کند (14).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم خرداد ماه 1397
June 14, 2018

 

پانویس:

 

1. دکتر اسماعیل نوری علا
https://goo.gl/z8Et3N

 

2. منوچهر یزدیان
https://goo.gl/tT82Ad

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://goo.gl/22wBEV

 

4. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

5. دو کلمه درباره فدرالیسم، تجزیه طلبی و جنگ داخلی
http://www.ghandchi.com/2104-federalism.htm

 

6. درباره انتشار ویدیویی از حسن اعتمادی توسط خبرگزاری فارس
http://www.ghandchi.com/1338-hassan-etemadi.htm

حسن اعتمادی در برنامه تلویزیونی آخرین لحظه با شهرام همایون در تاریخ چهاردهم ژوئن 2018

https://www.youtube.com/watch?v=MFa5ZDq3DiE&feature=youtu.be&t=6527 

 

7. آینده نگر

https://goo.gl/qlp23Z 

 

8. شهرام همایون درباره سوء تفاهم حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/2053-shahram-homayoun-esmail-nooriala.htm

 

9. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

 

10. تدارک پلاتفرم برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty
پلاتفرم حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm 

 

11. حزب توده

https://goo.gl/Dkwr6W

 

12. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

 

13. درباره پلاتفرم جدید حزب دموکرات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform.htm
About New Platform of US Democratic Party
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform-english.htm

 

14. قصه کودکان: ماهيگير و جن غول پيکر در شيشه
http://www.ghandchi.com/464-ghesseh.htm
Fairy Tale: The Fisherman and the Jinny
http://www.ghandchi.com/464-ghessehEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH