Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه درباره فدرالیسم، تجزیه طلبی و جنگ داخلی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2104-federalism.htm

 

federalism

 

طی 38 سال گذشته آنقدر درباره فدرالیسم (1)، تجزیه طلبی (2) و جنگ داخلی (3) نوشته ام که امیدوارم این یادداشت تکراری نباشد. شخصاً مدتها تصور می کردم فدرالیسم راه حلی برای آینده ایران است هرچند همواره با فدرالیسم قومی مخالف بودم، اما اشتباه می کردم و دیگر اینطور فکر نمی کنم و معتقدم فدرالیسم در ایران به تجزیه طلبی می انجامد و تجزیه ایران نیز به جنگ داخلی می انجامد و آنهم یعنی حمام خونی بدتر از آنچه جنبش اسلامی در 40 سال گذشته بر مردم ایران و خاورمیانه تحمیل کرده است. امروز به گفتگویی در مورد این مبحث گوش می کردم (4)؛ شخصاً صد در صد از نظرات آقای منوچهر یزدیان (5) از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان (6) که در این گفتگو شرکت داشت، حمایت می کنم و نه تنها دیدگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد تجزیه طلبی روشن است و در سپتامبر گذشته از معدود احزاب ایرانی بود که موضع روشنی درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق اتخاذ کرد (7)، بلکه از دیدگاه این قلم، آقای منوچهر یزدیان یکی از معدود کسانی است که واقعاً مسأله ملی را در ایران عمیقاً می فهمد و برایش موضوعات اتنیکی در جامعه ایران نظیر تنفس کردن، کلیشه ای نیست و طبیعی است و شخصاً هر بار که به سخنان ایشان گوش می کنم، بیشتر یاد می گیرم. در پایان لازم می دانم یک نکته را اضافه کنم. مخالفت با فدرالیسم به این معنی نیست که با فدرالیستهای ایران باید دشمنی کرد یا به آنها توهین کرد، حتی اگر هوادار فدرالیسم قومی و تجزیه طلب باشند. از جمله همیشه برای دوستانی نظیر آقای عبدالله مهتدی از رهبران کرد ایران احترام قائل بوده و هستم همانطور که اگر در عراق بودم، صرفنظر از دیدگاه دوستانی نظیر زنده یاد پرزیدنت جلال طالبانی (8) در مورد فدرالیسم، به آنها بمثابه سرمایه سیاسی کل کشور عراق می نگریستم. رهبران سیاسی جامعه ما قرار نیست از کره مریخ بیایند و نگهداشتن احترام بزرگانی نظیر آقای عبدالله مهتدی به رغم هر اختلاف نظری و سیاسی، از واجبات است (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم خرداد ماه 1397
June 13, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره فدرالیسم
https://goo.gl/SQwrJU

About Federalism
https://goo.gl/ECGEiZ

 

2. درباره تجزیه طلبی
https://goo.gl/Txeb6Y

About Separatism
https://goo.gl/9xJxPP

 

3. درباره جنگ داخلی
https://goo.gl/48UmqJ

About Civil War
https://goo.gl/iz1zzF

 

4. آخرین لحظه با شهرام همایون مورخ سیزدهم ماه ژوئن 2018
https://www.youtube.com/watch?v=krF4tNLggeg

 

5. منوچهر یزدیان
https://goo.gl/tT82Ad

منوچهر یزدیان پیرامون تمرکز و عدم تمرکز در ایران. نشست 20 ژانویه 2018 انجمن ققنوس رتردام
https://www.youtube.com/watch?v=nsp_SULrlk0

 

6. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://goo.gl/22wBEV

Iranian_Secular_Democratic_Party
https://goo.gl/2rE4ZX

 

7. بيانيهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان دربارهء همه پرسی انجام شده در اقليم کردستان عراق
http://isdmovement.com/2017/0917/092917/092917-ISDParty-Declaration-on-Kurdish-state-in-Iraq.htm

 

8. درباره زنده یاد پرزیدنت جلال طالبانی

https://goo.gl/ELZ5Wx

About President Jalal Talabani

https://goo.gl/hRyBkt

 

9. درباره یادداشت عبدالله مهتدی در تحلیل خیزش 96 در ایران گلوبال
http://www.ghandchi.com/1868-abdullah-mohtadi.htm 

 

مطلب مرتبط
آموزش به زبان مادری: آری یا نه؟
http://www.ghandchi.com/761-mother-tongue.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH