Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه کمپین عدالت برای ایرانِ شادی صدر و درسی که می توان از کشتار 67 آموخت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2085-koshtare67.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/uAWfpK

 

evin

 

درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و نقش اصلاح طلبان اسلامی ایران در آن فاجعه توضیح بسیار داده شده است (1)، جنایتی که قابل مقایسه با هولوکاست رژیم نازی در جنگ جهانی دوم است. در سال جاری تشکیلات حقوق بشری "عدالت برای ایران" (2) که بنیانگذار آن خانم شادی صدر است، کمپین وسیعی را برای پاسخگو کردن رژیم ضدجمهوریت اسلامی در مورد قتل عام سال 67، سازمان داده است. در همین حال بحثهایی حاشیه ای، این کمپین را تحت الشعاع قرار داده است. انتقاداتی را خانم مهناز قزلو زندانی سیاسی پیشین از خانم شادی صدر، مطرح کرده اند (3). خانم شادی صدر هم پاسخ داده اند (4). آقای ایرج مصداقی نیز که از زندانیان مطلع سال 67 است، روز گذشته در گفتگویی در تلویزیون میهن توضیحات مهمی در این مورد مطرح کردند (5). شخصاً هیچگونه تماسی با خانم شادی صدر ندارم، اما تحقیر ایشان را بعنوان اصلاح طلبی در ایران که زندان نکشیده درست نمی دانم. به یاد دارم وقتی سایتی بنام زنان ایران را خانم شادی صدر در ایران راه اندازی کرده بود، یکبار برای موضوعی که امروز به خاطر ندارم چه بود برایشان ایمیلی فرستادم و خیلی هم کمک کردند با اینکه می توانست برایشان خطر داشته باشد. بعد از آنکه به خارج آمده اند هیچگونه تماسی با ایشان نداشته ام اما شاهد فعالیتهای حقوق بشری ایشان بوده ام. شخصاً با نظرات ایشان در زمینه برخی موضوعات سیاسی اختلاف دارم و در مقالاتم گفته ام (6)، اما این دلیلی نیست که فعالیتهای حقوق بشری و سیاسی ایشان را چه وقتی ایران بودند و چه در خارج، نفی کنم. در جنبش سیاسی و حقوق بشری ایران طبیعی است که اختلاف نظر داشته باشیم و وجود کسانی نظیر خانم صدر در بیرون از زندان، چه وقتی در داخل ایران بودند و چه امروز در خارج، صدای زندانیان و مایه دلگرمی آنها بوده و هست. در پایان بد نیست اضافه کنم که از تجربه سال 67 درسی که می توان گرفت این است که وقتی ایران مورد حمله نظامی باشد چه در جنگ و چه در صلح که دومی مورد سال 67 است، هردو طرف جنگ برایشان اپوزیسیون گوشت دم توپ است، همانطور که دیدیم از یکسو در سال 67 همانها که تا روز پیش شعار "صدام کافر" می دادند ناگهان شعار "برادر صدام" سر دادند، و در زندانها هم کشتار کردند که کسی در خیابانها جرئت نکند به آنها اعتراض کند (7). به همین دلیل شخصاً هر قدر هم از جمهوری اسلامی متنفر باشم، در صورت وقوع جنگی با ایران پاسیفیست خواهم ماند و همانطور که در گذشته مفصل توضیح داده ام با هیچیک از دوطرف جنگ سمتگیری نخواهم کرد (8). دوستانی نیز که امروز خود را سخنگوی عربهای ایرانی خوزستان معرفی می کنند و می گویند که خوزستان باید نامش "عربستان" شود، فقط شعله های آتش را زیاد می کنند و به همه ایرانیان از جمله عرب و عرب تباران ایران لطمه میزنند و هنوز از اشتباهات اپوزیسیون در دوران جنگ ایران و عراق درس نگرفته اند (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم خرداد ماه 1397
June 7, 2018

 

پانویس:

 

1. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

2. عدالت برای ایران

https://twitter.com/Justice4Iran

https://www.facebook.com/JusticeForIran

 

3. مهناز قزلو:عدالت برای ایران و «فیلتر» آزادی بیان در خارج از کشور
http://www.iranglobal.info/node/66407

 

4. شادی صدر: آزادی بیان برای اعتراض به افترا حق ماست
http://www.iranglobal.info/node/66409

گفتگوی شادی صدر با رضا گوهرزاد دوم ژوئن 2018

https://vimeo.com/273138403

 

5. گفتگوی ایرج مصداقی با سعید بهبهانی در تاریخ ششم ژوئن 2018
https://www.youtube.com/watch?v=NMb1tn9x3HU

 

6. شادی صدر

https://goo.gl/uAWfpK

 

7. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

8. دلیل جنگ بخاطر برنامه اتمی
http://www.ghandchi.com/483-dalilejang.htm

 

9. رک و پوست کنده درباره داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH