Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای جاری در مورد تبلیغ تجزیه طلبی در صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2084-tajzieh-talabi-voa.htm

 

tajziehtalabi

 

سالها پیش که از فدرالیسم استانی (1) دفاع می کردم بازهم به روشنی تجزیه طلبی را محکوم می کردم (2)، و البته سال گذشته بعد از همه پرسی استقلال کردستان، آنهم نه در زمان صدام حسین بلکه در دوران آزادی عراق از رژیم بعثی که دیگر کردها حتی در رهبری کشور سهم به سزایی دارند، به این نتیجه رسیدم که فدرالیسم در ایران نیز بعد از آزادی از رژیم اسلامی می تواند به تجزیه کشور منتهی شود و همان زمانِ برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق یعنی در سپتامبر 2017 تغییر موضع خود را به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران، رسماً اعلام کردم (3). اما به تازگی بحث زیادی در مورد تبلیغ تجزیه طلبی در صدای آمریکا می شود و آن را به مدیریت کنونی آن مؤسسه نسبت می دهند که از زمان اوباما تغییری نکرده است. شخصاً  سالهاست مخالفتم را با مدیریت خانم درخشش (4) و آقای استیو ردیش (5) در صدای آمریکا (6) بیان کرده ام، اما می توانم با اطمینان بگویم که این موضوع ربطی به مدیریت خانم درخشش در صدای آمریکا ندارد و نمی شود همه کاسه کوزه ها را سر ایشان خراب کرد همانطور که در گذشته توضیح دادم که رسمی نشدن این قلم در صدای آمریکا ربطی به خانم درخشش نداشت و برخی ناراحت شدند که حقیقت را می گویم، به هر حال آن جریان هم مدتها پیش از مدیریت خانم درخشش بود و به تفصیل توضیح داده ام (7). اما داستان تجزیه طلبی؛ شخصاً حتی وقتی از فدرالیسم حمایت می کردم به اینگونه بحثهای صدای آمریکا دعوت نمی شدم چرا که همیشه با تجزیه طلبی مخالف بودم. به یاد دارم که آقای سیامک دهقان پور وقتی که مسؤل برنامه افق صدای آمریکا بود، با یکی از دوستانم تماس گرفته بود که او را برای بحثی در مورد فدرالیسم به برنامه خود دعوت کند و دوستم نام این قلم را ذکر کرده و گفته بود که صاحب نظر در این موضوع هستم و درمورد کردستان و فدرالیسم کتاب و مقالات زیادی دارم (8). دست برقضا، چند روز بعد از این ماجرا که دوستم را دیده بودم، پرسید که آیا آقای سیامک دهقان پور با اینجانب در این مورد صحبت کرده است؟ گفتم نه و آن روزها هر روز آقای سیامک دهقان پور در دفتر صدای آمریکا بود و اینجانب هم آنجا بودم و شش روز هفته در صدای آمریکا کار می کردم و راحت می توانستند پیدایم کنند و برای میزگرد دعوت شوم. بعدها که دیگر در صدای آمریکا نبودم دیدم آقای سیامک دهقان پور از مخالفان کسانی شده است که مدیریت صدای آمریکا را از زمان اوباما در کنترل داشته اند و فقط چون کارمند رسمی بود مثل این قلم به کارش پایان داده نشده و حتی پتیشنی در مخالفت با مدیریت خانم درخشش منتشر کرده که خود نیز برای دفاع از حق ایشان امضا کردم (9)، بگذریم که بحث در مورد صدای آمریکا زیاد است (10)، اما مطمئناً هر سیاستی که آن زمان در مورد برنامه افق آقای سیامک دهقانپور تصمیم گیرنده در رابطه با موضوع تجزیه طلبی، فدرالیسم و کردستان بود، ربطی به مدیران کنونی صدای آمریکا نداشت و نمی توان خانم درخشش را در این رابطه هم مقصر دانست. شخصاً نمی دانم که این سیاستها از کجا سرچشمه می گیرند اما اقلاً در 8 سالی که این قلم در صدای آمریکا کار می کردم هیچوقت دعوت نشدم در رابطه با موضوعات اتنیکی، قومی، فدرالیسم یا تجزیه طلبی در میزگردی شرکت کنم و البته بدون شک در مورد مخالفت با تجزیه طلبی مقالات زیادی در اینترنت منتشر کرده بودم (11). حتی در مخالفت با خانم شادی صدر و خانم شیرین عبادی در ارتباط با این بحثها نقد نوشته ام (12) هرچند برای فعالیتهای حقوق بشری خانم شادی صدر بسیار احترام قائل بوده و هستم (13)، به رغم آنکه با آنارشیسم در اندیشه های ایشان و آقای شاهین نجفی مخالفم (14) و درباره آنارشیسم (15) نیز زیاد بحث کرده ام. واقعیت این است که فقط در ایران نیست که رژیم جمهوری اسلامی دولتی است که هر کاری دلش می خواهد می کند و به مردم می گوید "اگر میخواهی راحت زندگی کنی؛ ننویس و فعالیت نکن" (16)، در آمریکا هم ما ایرانیان هر وقت خواهان شفافیت و ارائه همه نظرات هستیم، با همین درد مواجه می شویم و تا وقتی ایرانیان از مطبوعاتی نظیر صدای آمریکا خواستار نشان دادن همه سوی خبر نشوند، یک عده پشت پرده تصمیم می گیرند که چه بدانیم و چه ندانیم و به قول معروف همیشه ما را مثل قارچ فرض می کنند که باید در تاریکی باشیم و صدایمان در نیاید و تصمیمات را از بالای سر ما، برای ایران و ایرانی می گیرند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم خرداد ماه 1397
June 6, 2018

 

پانویس:

 

1. فدرالیسم استانی و روند دموکراتیزه کردن ساختار قدرت
http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 

2. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

3. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

4. ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3

Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q

 

5. استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

6.  صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R

VOA Persian Service
http://goo.gl/97fU3U

 

7. هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm 
http://goo.gl/DQJL2x 
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

8. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم (کتاب الکترونیک)
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition - Electronic Book
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

درباره فدرالیسم

https://goo.gl/T5y9H2 

 

9.  Reinstate Siamak Dehghanpour to host and manage his TV show Ofogh on VOA Persian
https://www.change.org/p/siamak-dehghanpour-reinstate-siamak-dehghanpour-to-host-and-manage-his-tv-show-ofogh-on-voa-persian

 

10. درباره گفتگوی آقای علی هریسچی با تلویزیون میهن در مورد صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/2029-ali-herischi.htm

 

11. درباره تجزیه طلبی
https://goo.gl/whmMi6

 

12. ندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

13. شادی صدر می گوید رسانه ها پیروزی "عدالت برای ایران" را نادیده گرفتند
http://www.ghandchi.com/1061-shadi-sadr.htm

 

14. کلامی با شادی صدر و شاهین نجفی
http://www.ghandchi.com/914-shadisadr-shahinnajafi.htm

 

15. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

About Anarchism

https://goo.gl/MbrCRk

 

16. امیر_چمنی: گفتند اگر میخواهی راحت زندگی کنی؛ ننویس و فعالیت نکن
http://www.ghandchi.com/2081-amir-chamani.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH