Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه ای با برخی دوستان ملقب به *چپی سابق* پیش از آنکه اجل فرصت از ما برباید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2041-chapie-saabegh.htm

 

kareejbaari-shoravi

 

حدود 40 سال است همه قولهای مدینه فاضله کمونیستی مارکس و مارکسیسم مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و عدم موفقیت برنامه کمونیستی در شوروی، بلوک شرق، چین، ویتنام، لائوس، کره شمالی، کامبوج، کوبا، آلبانی و کشورهای دیگر به وضوح ثابت شده است (1)، در حالیکه دوستان ملقب به *چپ سابق* هنوز تصویر پیامبرگونه ای از مارکس دارند و به زیارت مزار او در لندن میروند و با آن عکس می اندازند و پخش می کنند گویی مشکلی وجود ندارد و تصور می کنند این پیاده کنندگان اندیشه های مارکس، کمونیسم و آنارشیسم بوده اند که اشتباه کرده اند. نه اینکه بر سر مزار کسی رفتن کار غلطی باشد بلکه ادامه اشاعه ایدئولوژی غلط، مسأله است. در عرصه تئوریک جزئیات افیون کمونیستی به کرات بحث و نشان داده شده است (2)، ولی این دوستان به جای آنکه کاری را که خردمندانی نظیر مارکس یا ارسطو می کردند، انجام دهند یعنی جامعه عصر خود را با علم زمان خود ارزیابی کنند و ببینند راهی که عرضه می کنند می تواند به عدالت موردنظرشان برسد یا نه (3)، بازهم خود را "چپ سابق" می نامند ولی حاضر نیستند به روشنی به نسل جوان اعلام کنند که راه غلطی رفته اند که نتیجه اش کن فیکون مارکسیستی ایران در 1357 بود (4). به جای اذعان به غلط بودن راه و راهنمایی جوانان ایران برای پیوستن به برنامه ای سکولار دموکرات و آینده نگر (5)، دسته ای از این دوستان همچنان همان تخیلات قدیمی مارکسیستی را بعنوان راه حل برای جهان در ظاهر و در حرف می گویند اما در بحثهای خصوصی خود وقتی تقیه نمی کنند می گویند که اعتقادی به پیروزی آنگونه برنامه ها ندارند. در عمل هم خود را رهبران چپ می خوانند ولی عده ای از آنها در اتحاد با اصلاح طلبان اسلامی عباراتی نظیر جمهوریخواهی را به ضد جمهوریتخواهی بدل کرده و بی معنا کرده اند. عده ای دیگر از همین دوستان نیز از یکسو خود را چپ سابق می نامند و از سوی دیگر احیا رژیم پادشاهی شرقی را در ایران مدرن که نزدیک یک قرن جنبش دموکراسی خواهی ایران علیه آن جنگید، بعنوان راه حل به نسل آینده توصیه می کنند، یعنی اگر در 1357 پلی شدند برای پیروزی واپسگرایی رژیم اسلامی، این بار می خواهند پلی شوند برای پیروزی واپسگرایی احیا استبداد شرق در ایران در قامت سلطنت. وقت زیادی برای نسل پیشین نمانده که حقایق را با نسل جوان در میان بگذارند پیش از آنکه دیگر اجل فرصت را از ما برباید. بله آرمانهای عدالت و آزادی درست بوده و هست اما با مارکسیسم و کمونیسم نه تنها نمی توان به عدالت و آزادی رسید بلکه نیمی از جهان در قرن بیستم به رغم همه فداکاری ها، با این راه ها به دوزخ رسیدند یعنی به ضد آنچه می خواستند دست یافتند، و بشریت را به شکل دهشتناکی در بند کردند. این حقیقت تلخی است که باید به نسل جوان گفت و آینده، نه کمونیسم است و نه رفتن به جریانات واپسگراتر اسلامی و پادشاهی شرق، و وقت آن است که فراسوی آن برنامه ها گام نهاد (6)، و برای جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر (7)، تلاش ورزید. ضروری است با حمایت از جمهوریت خواهی که در میثاق مهستان سکولار دموکراسی آمده از احیا استبداد شرق در ایران حتی به شکل رژیمی جمهوری نظیر جمهوری اسلامی، جلوگیری کنیم (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اردیبهشت ماه 1397
May 13, 2018

 

پانویس:

 

1. بازهم درباره اشتباه بزرگ مارکس و آنارشیستها
http://www.ghandchi.com/2036-marx-anarchists-error.htm

 

2. کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

3. چرایی بازگشت مارکس
http://www.ghandchi.com/2032-marx.htm
Why a Marx Comeback
http://www.ghandchi.com/2032-marx-english.htm

 

4. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm 
برای ویرایش تازه تر به لینک زیر مراجعه کنید
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view 

 

5. سایت تدارک پلاتفرم برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

6. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

7. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm  
 

8. مهستان جمهوریتخواه سکولار دموکراسی ایران: ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد
http://isdmovement.com/Mehestan/Misagh.htm

https://goo.gl/8V5xA4 
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH