Sam Ghandchiسام قندچي آیا پاسخ اعتصاب شهر بانه اعزام نیروی نظامی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2031-baneh.htm

مطالب مرتبط: https://bit.ly/39Q1mae

 

baneh

 

بیست روز است شهر بانه در اعتصاب است (1)، یعنی مغازه ها در بانه در کنار دیگر شهرهای مرزی کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها توسط دولت که زندگی کولبرها را نیز مختل کرده، تعطیل کرده اند. هفته پیش در این باره بحث شد (2)، اما روز گذشته نیروهای نظامی رژیم به بانه اعزام شده اند تا مغازه ها را به زور باز کنند. واقعیت این است که مسأله خیلی ساده است. زندگی شهرهای مرزی کردستان از نظر اقتصادی به قاچاق وابسته است و بستن مرزها به مردم لطمه میزند. آیا اگر رژیم دیگری هم در ایران سر کار بود همین کار را می کرد؟ اگر به ترکیه نگاه کنیم کلاً دولت دست قاچاقچی ها را خیلی باز می گذارد و به قاچاق فروشی بعنوان منبع درآمد کشور نگاه می کند. آیا بهتر نبود که دولت آن کشور اقتصادش را درست می کرد، مطمئناً بهتر بود اما وقتی قادر نیست این کار را بکند، دست قاچاق فروشها را باز می گذارد. حتی در آمریکا که کشور پیشرفته ای است هر وقت که به نیروی کار احتیاج دارند و نرج بیکاری خیلی پایین است در مرز مکزیک سختگیری نمی کنند و کارگرهای غیرقانونی راحت وارد می شوند اما وقتی در کشور بیکاری زیاد می شود به آنهایی که غیرقانونی وارد شده اند، گیر می دهند. البته در یکسال و نیم دولت ترامپ اساساً نرخ بیکاری پایین بوده اما دولت ترامپ بخاطر قول انتخاباتی خود در مرزهای کشور با مکزیک سختگیری ها را افزایش داده که عادی نیست. به هر حال آزاد کردن قاچاق یا آزاد گذاشتن ورود غیرقانونی و بعد اذیت کردن در زمانهای بد اقتصادی روشهای سالمی نیست اما لشکرکشی به بانه و دیگر شهرهای مرزی، از آن هم بدتر است. راه حل چیست؟ می دانیم کشاورزی کردستان بسیار به تولید توتون و تنباکو وابسته است و آن دو محصول هم در دنیا در حال حذف شدن هستند. رژیم جمهوری اسلامی لازم است ابتکارهای تازه اقتصادی در کردستان به اجرا گذارد که جایگزین کشت توتون و تنباکو شود و تا آنزمان مطمئناً مردم خطه کردستان احتیاج به کمک دارند که اقتصاد خود را تغییر پایه ای دهند، وگرنه نمی شود درهای واردات کالا را بر روی آنها بست و آلترناتیوی برای مردم ارائه نکرد و وقتی مغازه هایشان را در اعتراض می بندند، لشکر کشی کرد و آنها را از دم تیغ گذراند. آیا همه احزاب کردی تروریست هستند؟ خیر نیستند. پژاک تروریست است و درباره اش پیشتر به کرات بحث شد، اما دیگر احزاب کردی حتی در اوائل انقلاب وقتی دست به اسلحه بردند که مورد حمله سپاه پاسداران قرار گرفتند و از خود دفاع کردند، وگرنه در واقع در دوران شاه زمانی که مشی چریکی در نقاط دیگر ایران از سوی بخشی از اپوزیسیون سیاسی زمان شاه پذیرفته شده بود، فعالان، سازمانها و تشکیلاتهای سیاسی کردستان مخالف مشی چریکی بودند و سیاسی کار بودند و دنبال عملیات مسلحانه نبودند. حتی امروز کسانی نظیر آقای رامین حسین پناهی که به دروغ به عملیات مسلحانه متهم شده، هیچکس را نکشته و رژیم می خواهد او را با اتهامات دروغین اعدام کند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اردیبهشت ماه 1397
May 4, 2018

 

پانویس:

 

1. #بانه
https://goo.gl/b3iMCL 

 

2. یادداشتی درباره دست فروشی در شهرها و کولبری در نقاط مرزی کردستان
http://www.ghandchi.com/2018-dastforooshaan-koolehbaraan.htm

 

3. چطور درباره گوانتانامو معترضیم اما درباره رامین حسین پناهی در زندان سنندج سکوت می کنیم
http://www.ghandchi.com/1899-ramin-hossein-panahi.htm

 

 

 

 

مطلب مرتبط

کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles