Sam Ghandchiسام قندچي مقاله دو کیلومتری اکبر گنجی در توضیح آنکه چایِ شیرین، شیرین است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1997-akbar-ganji.htm

 

 

akbar-ganji

 
امروز مقاله تازه ای از آقای اکبر گنجی منتشر شده است (1). سالها پیش نوشته ای را از آلبرت انیشتین می خواندم که درباره تئوری نسبیت توضیح داده بود؛ دلم می خواست طولانی تر بود. اما هروقت مقالات آقای اکبر گنجی را می بینم گویی دارد در هزار صفحه توضیح می دهد که چایِ شیرین، شیرین است. حتی نه آنکه بخواهد بگوید *چرا* چایِ شیرین، شیرین است که بگوییم توضیح لازم دارد. آخر چایِ شیرین برحسب تعریف، یعنی بر اساس معنای لغت، چای است و شیرین و این امر نیازی به توضیح بیشتر ندارد. ظاهراً ایشان می خواهد ژست ژورنالیستی بگیرد و به اصطلاح تنها واقعیات را بیان کند و مثلاً موضع سیاسی خود را دخالت ندهد اما آنچه را در چند هزار خط می گوید همه قبول دارند و نیازی به اثبات ندارد در حالیکه آنچه ایشان در آخر کار می خواهد منتقل کند ابداً اثبات نکرده است. بگذریم که در ابتدای ورودش به آمریکا تحصنی برای حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی ایران در جلوی سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد اما وقتی با انتشار متنی یک صفحه ای در نیویورک تایمز با پول نایاک تهدید به بستن صدای آمریکا کرد و به هدفش رسید، حقوق بشر زندانیان فراموش شد، یعنی دیگر صدای آمریکا و رادیو فردا مقالات ایشان را برای بیراهه اصلاح طلبی، البته به شکلی دیگر، منتشر می کردند و به ایشان پول می دادند و اگر تا دیروز کار کردن برای صدای آمریکا و رادیو فردا "اخ" بود و در متن آگهی گرانقیمت در نیویورک تایمز، ژورنالیستهای ایرانی در صدای آمریکا تقبیح شده بودند، پس از لطمه زدن به ژورنالیستهای ایرانی در خارج کشور که صدای حقوق بشر ایرانیان در دنیا هستند، آقای اکبر گنجی شدند پای اصلی رادیو فردا و صدای آمریکا و بعد از آنهم کار کردن برای آن مؤسسات
دیگر "اخ" نبود (2). دنیای عجیبی است، هنگامیکه آقای مصطفی تاجزاده در زندان بود امثال اکبر گنجی نبودند که از او حمایت می کردند؛ باور ندارید، از همسر آقای تاجزاده بپرسید تا به شما بگوید. اما امروز آقای تاجزاده حرفهای صد من یک غاز اکبر گنجی را در مورد سوریه ای شدن ایران، تکرار می کند (3) و فکر می کند این آقای اکبر گنجی بوده که در این سالها در خارج برای حقوق بشر امثال ایشان که در ایران در زندان بودند، زحمت کشیده است. وقتی جنبش مردم ایران از نقطه عطف تازه ای در هفتم دی ماه عبور کرد و موضع ضد جریان اسلامگرایی و در جهت روشن سکولاریسم گرفت (4)، تلاش آقای اکبر گنجی فوراً دوباره برای بازگرداندن هواداران این جنبش در خارج کشور به بیراهه ای شد که در همه ی این سالها در خارج ترویج کرده است (5)، و امروز می خواهد به همان روال به حرکت نوپای جنبش سکولار دموکراسی مردمی ایران ضربه بزند. این مقاله ی اخیر آقای اکبر گنجی در مورد دوران شاه هم بدینگونه است که با تکرار واضحاتی که هزاران بار بهتر از ایشان دیگران گفته اند، در پایان می خواهد نشان دهد در دوران شاه رهبر سیاسی بوده که نبوده و بعد برای امروز حکم صادر کند. ایشان حتی در صفوف اسلامگرایان هم در دوران شاه اصلاً مطرح نبود و آنچه در مورد دوران شاه می نویسد حتی در حد درک یک ژورنالیست پژوهشگر نیست تا چه رسد به آنکه بخواهد مدعیِ نظر، بعنوان رهبری سیاسی در دوران شاه باشد. این مقاله ی تازه ایشان در ابتدا با عباراتی آغاز شده که بیان دیگری از گفتار مارکس در هجدهمین برومر لویی بناپارت است و می خواهد بدینگونه عده ای فسیل جنبش کمونیستی را که در 40 سال گذشته کتاب تازه ای نخوانده اند، خوشحال کند. شما خوانندگان عزیز لطفاً نوشته آقای اکبر گنجی را بخوانید و اگر دیدید بیش از آنکه بگوید چایِ شیرین، شیرین است و چایِ تلخ هم تلخ است، چه حرف تازه ای گفته که دوکیلومتر لازم است برای توضیح و اثبات نظری صفحه سیاه کرد، حتماً نتیجه را منتشر کنید تا ما همه بفهمیم. افرادی نظیر آقای اکبر گنجی وقتی در ایران زندگی می کردند چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی خوب از استبداد استفاده کردند و ظاهراً در لفافه می نوشتند اما در واقع حرفی برای گفتن نداشتند و بهانه سانسور در خدمتشان بود که یک عده هوادار بیسوادتر از خودشان بگویند که خیر این مطلب خیلی عمیق است و این حضرت مجبور بوده در لفافه بنویسد تا به او گزندی وارد نشود. در واقع این بدبختی مردم ایران بوده که استبداد باعث شده مردم نتوانند اصل حرف کسانی نظیر آیت الله خمینی را پیش از انقلاب بخوانند و خود پی ببرند که دنبال چه دارند راه میافتند. اما امثال آقای اکبر گنجی وقتی در خارج زندگی می کنند دیگر نمی توانند اختناق را بهانه کنند و دو کیلومتر بنویسند وقتی حرفی برای گفتن ندارند. خودتان بخوانید و قضاوت کنید. اگر آقای اکبر گنجی یا دوستانشان می خواهند از حقوق بشر در ایران حمایت کنند، در 40 سال گذشته ما ایرانیان می توانستیم نظیر بسیاری دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر، "از یهودیان بیاموزیم" (6). نه آنکه مقالات تحریک کننده در مورد یهودیان و اسراییل بنویسیم. تا کِی قرار است امثال آقای اکبر گنجی بعنوان سخنگوی ایرانیان حرف بزنند و هرکسی را که مخالف تعصباتشان علیه یهودیان است، صهیونیست بخوانند. نظرم را به روشنی سالهاست در مورد موضوع یهودیان، اسراییل و فلسطینیان نوشته ام و به دیدگاهم افتخار می کنم و اکثریت ایرانیان هم برخلاف کسانیکه جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آوردند، نظیر صاحب این قلم در مورد یهودیان، اسراییل و فلسطین می اندیشند (7). امثال آقای اکبر گنجی هستند که لازم است از جنبش دموکراسی خواهی ایران به دلیل تحریکات ضد یهودی و احتمال راه انداختن جنگی با اسراییل، پوزش خواهی کنند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

پانزدهم فروردین ماه 1397
April 3, 2018

 

پانویس:

 
1. اکبر گنجی: دوران طلایی شاه" به روایت سازمان "سی آی ای" و دولت های آمریکا
http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
 
2. خساراتی که اصلاح طلبانی نظیر اکبر گنجی به جنبش سیاسی خارج وارد کرده اند
http://www.ghandchi.com/1947-eslahtalaban-kharej.htm
 
3. آقای تاجزاده شما هم قصه سوریه ای شدن اکبر گنجی را تکرار می کنید
http://www.ghandchi.com/1877-so-called-syriaization.htm

4. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm 
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm 
 
5. بیراهه اکبر گنجی مبارزه با اسلامگرایی نیست
http://www.ghandchi.com/1622-akbar-ganji-biraahe.htm
 
6. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm 
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm
 
7. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm 
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH