Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ ری کرزوایل درباره قانون بازگشت پرشتاب در عرصه مسکن، پوشاک و خوراک
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity.htm

Ray Kurzweil's Response about Impact of Law of Accelerating Returns on Housing, Clothing and Food
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity-english.htm

 

Ray Kurzweil

 

روز گذشته مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "تنزل نرخ سود مارکس با تغییر پرشتاب کرزوایل همراه است" (1) که در آن درباره اثر قانون بازگشت پرشتاب ری کرزوایل بر مشاغل بحث شده بود. با سپاس از ری کرزوایل که امروز کامنت زیر را به اینجانب ارسال کرد که بسیار عالی و چشمگیر است که با اجازه رِی در سطور زیر با خوانندگان در میان می گذارم. ری کرزوایل می نویسد:

 

"قانون بازگشت پرشتاب بر صنایعی که سنتاً بعنوان تکنولوژی اطلاعات شناخته نشده اند، اثر خواهد گذاشت. در سالهای 2020 ما لباس را نظیر موسیقی با چاپگرهای سه بعدی چاپ خواهیم کرد، مدول های خانه و ساختمان را سوار خواهیم کرد آنچه هم اکنون در آسیا نشان داده شده است. ما غذای با کیفیت بالای بدون عناصر شمیایی را از طریق کشاورزی عمودی با کنترل هوش مصنوعی رشد خواهیم داد: گیاهان هیدروپونیک برای میوه و سبزیجات استفاده خواهیم کرد و کلون کردن بافتهای عضلانی در آزمایشگاه برای تولید گوشتی که دیگر تولید آن از بیرحمی نسبت به حیوانات، آزاد است."

 

کامنت کرزوایل نشان می دهد آن سکتورهای اقتصادی نظیر خانه سازی که این قلم بعنوان عرصه های خارج از محدوده صنایع دیجیتال مطرح کرده، در دهه بعدی بخشی از تکنولوژی های اطلاعات خواهند بود و در نتیجه به همان شکل پایان دادن به کمیابی برای آنها مطرح می شود. با تشکر فراوان از ری کرزوایل برای پیام روشنگرانه ارسالی در مورد این مطلب.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم اسفند ماه 1396
March 12, 2018

 

پانویس:

 

1. تنزل نرخ سود مارکس با تغییر پرشتاب کرزوایل همراه است
http://www.ghandchi.com/1968-marx-plus-kurzweil.htm
Marx's Diminishing Returns Accompanies Kurzweil's Accelerating Change
http://www.ghandchi.com/1968-marx-plus-kurzweil-english.htm

 
مطالب مرتبط

ری کرزوایل

https://goo.gl/NkXAdV

Ray Kurzweil
https://goo.gl/gdT2c5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH