Sam Ghandchiسام قندچي محمد ثلاث فوراً محاکمه می شود اما مأموران ناجا به رغم ارتکاب قتلهای ناشی از خشونت پلیس آزادند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1969-mohammad-salas.htm

محمد ثلاث

 

روز گذشته اولین جلسه محاکمه آقای محمد ثلاث که در برابر خشونت مأموران ناجا نسبت به دروایش گنابادی، عصبی شده و با اتوبوس روی آنها رفت، برگزار شد (1). دیدگاه های اپوزیسیون ایران در این مورد همان روز وقوع حادثه که حدود یکماه پیش بود، بحث شد (2). اما آنچه باید از رژیم جمهوری اسلامی سؤال کرد این است که چرا مأموران ناجا که به قتل فروهرها و ستار بهشتی ها (3) از طریق خشونت پلیس متهم هستند، محاکمه نمی شوند و همچنان به آنگونه جنایات در مورد سهیل عربی ها (4) در زندان ها و در خیابانهای ایران ادامه می دهند، در حالیکه برای مقاومت در برابر خشونت پلیس که رفتار آقای محمد ثلاث نمونه ای از آن است و *دفاع از خود* دراویش به حساب می آید، فوراً دادگاه تشکیل می شود و قوه قضاییه می خواهد در عرض یک هفته حکم قصاص صادر کند.  اعدام تلافی جویانه که اقدامی سیاسی برای زهرچشم گرفتن است و در آن از اولیای دم سوء استفاده می شود دقیقاً بهترین مصداق آدمکشی عمدی از سوی قدرت دولتی است. ای کاش روزی مقامات قوه قضاییه انتخابی می شدند تا برای رفتار خودشان در برابر رأی دهندگان، پاسخگو شوند (5). در پایان لازم به یادآوری است همانطور که کمتر از سه ماه پیش بحث شد، اینکه انقلاب 21 ایران (6) مسالمت آمیز باشد یا خشونت بار، هم به رفتار رژیم بستگی دارد و هم به رفتار اپوزیسیون (7). انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 یک روزه آنچنان به خون و خونریزی نکشید (8). جمهوری اسلامی ایران باید هرچه زودتر به خشونت پلیس نظیر رفتار ناجا در خیابانها و زندانهای ایران خاتمه دهد، پیش از آنکه بیشتر دیر شود (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اسفند ماه 1396
March 11, 2018

 

پانویس:

 

1. محاکمه محمد ثلاث

http://www.iranglobal.info/node/65265
http://news.gooya.com/2018/03/post-12845.php
 

 

2. دو دیدگاه دکتر کاظم کردوانی و خانم اشرف دهقانی درباره کشمکش رژیم و دراویش گنابادی
http://www.ghandchi.com/1951-daravish-gonabadi.htm

 

3. درباره ستار بهشی

https://goo.gl/QFgxoa

  

4. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

5. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود
http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm

مردم با قوه قضاییه چه کار می توانند بکنند
http://www.ghandchi.com/1171-iran-judiciary.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

7. آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article4879
http://www.ghandchi.com/1863-civil-disobedience.htm

 

8. انقلاب 21 ایران نظیر انقلابهای 1848 اروپا نیست
http://www.ghandchi.com/1945-enghelabe21iran-vs-1848revolutions.htm

 

9. خشونت پلیس در زندانهای ایران پس از خیزش نود و شش
http://www.ghandchi.com/1862-iran-police-brutality.htm
Police Brutality in Iran's Prisons after 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1862-iran-police-brutality-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH