آینده نگر سام قندچی نامه سرگشاده به اتحاد جمهوریخواهان ایران، ویرایش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1876-etehaade-jomhourikhahaan.htm

پی نوشت 13 آبان 1397: ویرایش نخست این نوشتار کمتر از یکسال پیش منتشر شد. در این ویرایش دوم چند پانویس اصلاح شده است. همچنین از آنجا که عکسی برای اتحاد جمهوریخواهان در پابلیک دٌمین وجود ندارد، تصویر زیر را ایرانسکوپ تولید کرده و برروی آن تذکر داده شده که این عکس لوگو اتحاد جمهوریخواهان نیست.

پی نوشت بیست و هشتم دی ماه 1397: در حاشیه بیانیه چهار سازمان، تاریخ اتحاد جمهوریخواهان و اینکه مشکل، بهمن 57 نبود، پیش از آن بود: http://www.ghandchi.com/2434-etehade-jomhourikhahan.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2G6bUon

 

uri

 

دوستان گرامی در اتحاد جمهوریخواهان ایران،

 

شما در نام انگلیسی تشکیلات خود نوشته اید که جمهوریخواهان متحدی از ایران هستید که برای یک جمهوری سکولار و دموکراتیک فعالیت می کنید (1)، اما در عمل همه این سالها برنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران را از هواداران جمهوری اسلامی و مشخصاً از اصلاح طلبان اسلامی (2) با صراحت تفکیک نکرده اید؛ و همچنین نقد روشنی از برنامه های سلطنت طلبان ایران (3)، ارائه نکرده اید. کافی است ناظری بی طرف تعداد مقالاتی را که سایت شما درباره سلطنت در همه این سالها منتشر کرده، بشمارد و مشاهده کند تشکیلات اصلی جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران که اساس اتحاد همه اعضا خود را برمحور جمهوریت اعلام کرده، در همه این سالها هیچ نقدی از سلطنت ارائه نکرده است، در حالیکه می بینیم جریان احیا سلطنت در جو سیاسی ایران مسأله ای جدی است و امروز که انقلاب دیگری در ایران با خیزش 96 (4) آغاز شده، شاهد تلاشهای فراوانی از سوی سلطنت طلبان ایران برای احیا سلطنت پهلوی هستیم، شما بعنوان تشکیلات اصلی جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران، اساساً در این مورد سکوت کرده اید. همچنین انقلابی که در ایران آغاز شده به روشنی ضد اسلامگرایی است در حالیکه شما به رغم آنکه نیرویی سکولار هستید، ابداً با اسلامگرایی که اسلام سیاسی در نیم قرن اخیر در ایران و خاورمیانه بوده و نافی جدایی حکومت و مذهب و بخشی از حرکت جهانی بنیادگرایی اسلامی محسوب می شود، مرزبندی نکرده اید و همچنان معلوم نیست که تشکیلات شما بالاخره در برگیرنده اصلاح طلبان اسلامی است یا نه؛ و لازم به یادآوری نیست که اصلاح طلبان اسلامی خواستار ادامه رژیم اسلامی در ایران هستند و نه پایان دادن به آن. اما سال گذشته، حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) به همت دکتر اسماعیل نوری علا (6)، آقای حسن اعتمادی (7)، آقای منوچهر یزدیان (8) و شماری از دیگر سکولار دموکراتهای ایران تأسیس شد، و در چند ماهه اخیر ابتکار مهستان جنبش سکولار دموکراسی توسط این کنشگران سیاسی و مدنی آغاز شده است (9) و شما بعنوان بزرگترین تشکیلات ایرانی جمهوریخواهان سکولار و دموکرات می توانید با مهستان وارد کار مشترک شوید و به جنبشی یاری رسانید که در چند هفته اخیر با شعار جمهوری ایرانی آغاز شده و ایده آل جمهوری سکولار و دمکراتیک را به این شکل مطرح کرده است. البته از دیدگاه این قلم، عبارت "جمهوری ایرانی" اشتباه است و در این مورد مفصل توضیح داده ام (10)، با اینحال هدف آنهایی که این شعار را در ایران می دهند همان جمهوری سکولار و دموکراتیک است (11). امیدوارم شما دوستان اتحاد جمهوریخواهان در همکاری با مهستان بتوانید دانش و تجربیات خود را در اختیار حرکت تازه خیزش 96، قرار دهید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم دی ماه 1396
January 16, 2018

 

پانویس:

 

1. وبسایت اتحاد جمهوریخواهان ایران

http://jomhouri.com

 

2. اصلاح طلبی اسلامی

https://goo.gl/5s4xbt

 

3. سلطنت طلبان

https://goo.gl/FAEPuu

 

4.  خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://goo.gl/22wBEV

Iranian Secular Democratic Party

https://goo.gl/Jrq5EF

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/56XdR3

 

7. آقای حسن اعتمادی

https://goo.gl/1zJSGx

 

8. آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/UcrDdH

 

9. درباره مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

10. چرا شعار جمهوری ایرانی اشتباه است
http://www.ghandchi.com/1949-jomhouri-e-irani.htm

 

11. آقای جوادی آملی می دانید چرا مردم شعار جمهوری ایرانی میدهند، بیستم بهمن ماه 1388
http://www.ghandchi.com/608-JavadiAmoli.htm

جناب آیت الله جوادی آملی، شعار جمهوری ایرانی اشتباه؛ اما استقلال تنها خواست مردم نیست، هفتم مرداد ماه 1397
http://www.ghandchi.com/2181-javadi-amoli.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH