آینده نگر سام قندچی آقای محسن آرمین مسأله شما نه رضا شاه است و نه بی بی سی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1874-mohsen-armin.htm

 

khamenei-rouhani

 

آقای محسن آرمین امروز در مقاله ای تحت عنوان "بی‌بی‌سی و ممنوعیت اصلاحات" با شکسته نفسی خود را کسی با "اندک تجربه و آگاهی در فعالیت‌های سیاسی" معرفی کرده اند، و می گویند "در تظاهرات خودجوش و اعتراضی، یک گروه متشکل 5 الی 10 نفره به راحتی می‌تواند به شعارها جهت دهد" و در ادامه راجع به برخی شعارهای هواداری از رضا شاه و سلطنت پهلوی در خیزش 96، برای اپوزیسیون ایران سخن سرایی کرده اند که مبادا ما گمراه شویم؛ مضافاً آنکه در مورد بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و شبکه منوتو هم کشفیات خود را نوشته اند. خوانندگان گرامی لطفاً خودتان مقاله ایشان را که لینک آن در پانویس آمده بخوانید (1). اولاً که اپوزیسیون ایران همان روز اول خیزش 96 در مورد آن شعارها نظر داد از جمله "جنبش سکولار دموکراسی ایران" (2) در همان روز هفتم دی ماه که تظاهرات مشهد بود در بیانیه خود تحت عنوان "ندای خيزش ملت ايران عليه حکومت استبدادی - مذهبی از همهء جای کشور برخاسته است،" نوشت "امروز اگر جوانان غيرتمند مشهد و شهرهای ديگر خراسان شعار می دهند که "رضاشاه، روحت شاد" اشاره شان به آن رضاشاهی است که آخوندها را به مدارس و مساحدشان فرستاد، حرکات سخيف عزاداری را تعطيل کرد، دادگستری را جانشين محاکم شرع ساخت، دانشگاه را در برابر حوزه های به اضطلاح "علميه" علم کرد، درهای دانشگاه و مؤسسات را بروی زنان گشود و زنان را از زير چادری که حکم قفس داشت بيرون کشيد. بديهی است که اينگونه شعارها، زنده کنندهء "رضاشاه" نيست، اما آشکار است که اشاره شان به آنچه هائی است که گوهر انقلاب مشروطه را، لااقل در وجه اجتماعی آن می ساخت: بيرون کشيدن ايران از اعماق لجن آخوند زدهء تاريخ و تبديل آن به عضو سرفرازی از قافلهء تمدن پيشرفتهء بشری" (3). البته با این تحلیل موافقم اما برخی شعارهای ارتجاعی نیز در آن تظاهرات بود و این قلم مخالفت خود را از همانروز با برخی شعارهای ارتجاعی در جنبش مردم ابراز کردم (4)، بدون آنکه شعارهای ارتجاعی را عوامفریبانه تقصیر تلویزیونهای خارجی بیاندازم یعنی به مردم دروغ بگوییم که گویی همیشه مردم معصوم هستند؛ خیر مردم هم اشتباه می کنند و به موقع باید مردم را نقد کرد، همانگونه که در انقلاب 1357 با افتادن دنبال آیت الله خمینی، مردم ایران اشتباه کردند و باید نیروهای دموکراسی خواه در آنزمان به مردم می گفتند که اسلامگرایی در مقابل دموکراسی خواهی است، حرفی که کمتر از یکسال بعد خود آیت الله خمینی به روشنی گفت و همان روز هم هر ناسزایی را که توانست نثار دکتر محمد مصدق کرد. در نتیجه بهتر است آقای آرمین دست از عوامفریبی بردارند و به اصل بحث امروز که اتفاقاً با اصلاح طلبان اسلامی است پاسخ دهند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق مورد حمله آیت الله خمینی در 1360 قرار گرفت و چوبه های اعدام برای اعضا مجاهدین خلق و کمونیستها برپا شد، با رژیم اسلامی در آن سرکوبها همکاری کرد و بعد هم در دوران قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، این همکاری های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با رژیم، ادامه داشت (4). می دانم که آقای آرمین می گوید که بازجو در زندانهای رژیم در آن سالها نبوده است. بحث اینجانب نه شخص محسن آرمین است و نه هیچ اصلاح طلب دیگر که باید پس از آزادی ایران، در دادگاه صالحه محاکمه شوند و تخصص اینجانب نیز در مورد موضوعات مشخصی نظیر بازجو بودن کسی در زندانهای رژیم نیست و برای پاسخ به این سؤالات باید از کسانی نظیر مهدی اصلانی (5) یا ایرج مصداقی (6) که خودشان در آن سالها در زندانهای رژیم اسلامی بودند، سؤال کرد. اما بحث در اینجا در مورد نقش اصلاح طلبان اسلامی در این 38 سالِ جمهوری اسلامی است و اینکه در همین سه هفته که خیزش 96 برخاسته، تا توانسته اند تلاش کردند این جنبش را یا مانند مقاله امروز آقای محسن آرمین بی اعتبار کنند و بی اهمیت جلوه دهند و با حرف زدن از نقش 5 تا 10 نفر در جریانی خودجوش اظهار فضل کنند، یا که مانند برخی دیگر از اصلاح طلبان عملاً در این روزها دوباره با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، همکاری کنند (7). و بعد هم از بی بی بی سی و صدای آمریکا و شبکه منوتو شاکی هستند. آقای آرمین چرا درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی حرف نمیزنید؟ غصه نخورید ما در خارج کشور درباره همه این شبکه های خارج هر روز نقد می کنیم و دست برقضا همین صدای آمریکا (8) که شما می گویید برانداز است مدیرش خانم ستاره درخشش (9) هم در دوران اوباما و هم در یکسال گذشته در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نه تنها تا توانسته پرسنل اصلاح طلب استخدام کرده و سکولار دموکراتها را بیکار کرده، بلکه برنامه های صدای آمریکا حتی در همین خیزش 96 اساساً از زاویه دید اصلاح طلبان ارائه شده و می شود چون در کنترل آنهاست. می دانید چرا؟ برای اینکه شما آقای محسن آرمین و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شما و دیگر تشکیلاتهای اصلاح طلبان در ایران همه این سالها بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بوده اید و حتی یکبار خواستار دادن حق انتخاب شدن به سکولاردموکراتها نشدید و صدای آمریکا هم ترجیح می دهد با همقطاران شما کار کند تا امتیازی از رژیم اسلامی کسب کند چون می بینند که اپوزیسیون سکولار دموکرات در رژیم اسلامی کاره ای نیست و اینها هنوز چشم و امید شان به جناح های مختلف رژیم از جمله اصلاح طلبان اسلامی نظیر شما است و شما اصلاح طلبان همان یک ذره توجه ژورنالیستی بی بی سی و صدای آمریکا را به حرکت سکولار دموکراتها در ایران در این چند روز خیزش 96 که نمی توانند انکار کنند، تحمل نمی کنید و دلیل همه حمله تان به بی بی سی همین است وگرنه اگر بیشتر از حاکمیت جمهوری اسلامی حمایت کنند، شما مسأله ای ندارید. همه جنبش سبز سال 1388 (10) را هم برای ویترین به کار می برید. اما امروز که کل جنبش مردم در خیزش 96 دست رد به سینه اصلاح طلبان زده، شما به ناگاه بعنوان فعال سیاسی حرف میزنید. خیر شما و همقطاران اصلاح  طلب شما سالها است که فعال سیاسی نیستید و سالهاست به دروغ از اصطلاح "فعال سیاسی" استفاده می کنید. شما اصلاح طلبان از روز اول بخشی از جنبش بنیادگرایی اسلامی در ایران و خاورمیانه بوده اید (11) و این خیزش 96 ناقوس مرگ بنیادگرایی اسلامی را در ایران و جهان به صدا در آورده و دیگر حنای به اصطلاح دروغ "دموکراسی اسلامی" شما رنگی ندارد که همه این سالها در سرکوب سکولار دموکراتها در ایران با کل حاکمیت شریک بودید و خیزش 96 به همین دلیل با اصلاح طلبان خط کشی دارد، و اجازه دهید به اطلاعتان برسانم "کـایـن هـنـوز از نـتــایـج سـحر است."

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم دی ماه 1396
January 14, 2018

 

پانویس:

 

1. محسن آرمین، بی‌بی‌سی و ممنوعیت اصلاحات
https://www.isna.ir
https://goo.gl/zKxyBP

 

مشکل اصلی آقای آرمین!

http://isdmovement.com/2018/0118/011718/011718-Sam-Ghandchi-The-main-problem-of-Mr.Armin.htm

 

2. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

3. بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران: ندای خيزش ملت ايران عليه حکومت استبدادی - مذهبی از همهء جای کشور برخاسته است
http://isdmovement.com/2017/1217/122917/122917.Jonbesh-Declaration.htm

 

4. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm

 

5. مهدی اصلانی

https://goo.gl/V6Kbem

 

6. ایرج مصداقی

https://goo.gl/Tzsa3Z

 

7. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

 

8. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R  
VOA Persian Service
http://goo.gl/97fU3U

 

9. ستاره درخشش
http://goo.gl/hT7EZa 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/RsXQqe

 

10. جنبش سبز

https://goo.gl/o28E6U

 

11. مردم این اسلامبازی را رها کرده اند اما این چپی های همدست اصلاح طلبان هنوز رضایت نمی دهند
http://www.ghandchi.com/1845-eslam-baazi.htm


 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

آینده نگر


 

آینده نگر سام قندچی