Sam Ghandchiسام قندچي اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

 

همه از عملکرد اصلاح طلبان اسلامی در رکاب آیت الله خمینی در دهه شصت آگاهیم (1). امروز هم پس از خیزش نود و شش (2)، رفتار اصلاح طلبان اظهر من الشمس است که یادآور رفتار آنها در زندانهای دهه 60 است (3)، با این یادآوری که امروز نه تنها در دولت حسن روحانی نفوذ چشمگیری دارند، بلکه در انتخابات دو سال پیش به برکت حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون سکولار، اصلاح طلبان اسلامی موقعیت بسیار بالایی در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، کسب کرده اند (4). اما تفاوت اساسی بین سالهای دهه شصت و امروز در این است که در دهه 60، اصلاح طلبان با حاکمیت جمهوری اسلامی در جنایت علیه روشنفکران و فعالان سیاسی شریک بودند، در حالیکه امروز در جنایت علیه مردمی که در این چند هفته اخیر علیه اسلامگرایی در خیابانها به پا خاستند، شریک شده اند. و این کار امروزشان که با مردم ایران در کوچه و خیابان اینگونه رفتار می کنند دیگر قابل هیچ توجیهی نخواهد بود که دوباره بگویند فلانی عضو فلان گروه تروریست بود و در واقع مضحک است که دوباره از اصطلاح دروغین "منافقین" برای توصیف این معترضان استفاده می کنند، در حالیکه بر هیچکس پوشیده نیست که معترضان امروز ضد هرگونه اسلامگرایی هستند، چه حاکم چه مغضوب. اعمال امروز اصلاح طلبان بیش از آن سالها در حافظه تاریخی مردم ایران حک خواهد شد. در همین رابطه امیدوارم آقای سعید حجاریان به یاد آورند چند سال پیش همین مردم معترض که امروز در خیابانها هستند وقتی ایشان توسط همکاران سابقشان ترور شدند از آقای حجاریان حمایت کردند، و لطف کنند در مورد سخنان روز گذشته شان با امتداد، توضیح دهند که دقیقاً توصیه شان به دولت آقای حسن روحانی در ارتباط با خیزش 96 چه بوده است (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1396
January 12, 2018

 

پانویس:

 

1. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

2. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

3. بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان
https://goo.gl/ENQ7aV

 

4. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

5. منابع خبری جمهوری اسلامی در بیست و یکم دی ماه 1396: "سعید حجاریان در توصیه ای به دولت برای حل ریشه ای اعتراضات به امتداد گفته است: دولت روحانی با پشت سر گذاشتن اتفاقات اخیر در فاز اول باید وضعیت زندانیان را پیگیری و سپس به خانواده كشته شدگان رسیدگی كند. در فاز دوم باتوجه به وضعیت كنونی كشور باید خود را برای موج های اعتراضی بعدی آماده نگه دارد تا در صورت وقوع مجبور به واكنش سریع نشود و هزینه به بار نیاورد. از این رو تعدادی از فعالین سیاسی از جریان های مختلف و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یادداشت هایی كوتاه راهكار حل این مشكل در كشور را ارائه كرده اند."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH