Sam Ghandchiسام قندچي جواد لاریجانی، کاسپر شاپ ایران دوباره درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی سخنوری می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1860-javad-larijani.htm

 

m-j-larijani-kaspar-schoppe

 

پنج سال پیش وقتی خانم نسرین ستوده در زندان بود، می خواستم نمونه ای در تاریخ برای اظهارات آقای جواد لاریجانی پیدا کنم که گفته بود "وضعیت نسرین ستوده خوب است،" و تنها کسی که بنظرم رسید کاسپر شاپ بود که در سال 1600 میلادی در شهر رم شاهد زنده زنده در آتش سوزندان جوردانو برونو بود و گزارشهای آن جنایت کلیسای قرون وسطی را با عباراتی ادبی و بعضاً به سرقت رفته از خود جوردانو برونو، برای ما به یادگار گذاشته است (1). حالا که رژیم جمهوری اسلامی شماری از معترضان خیزش 96 (2) را به زندان انداخته و از هم اکنون گزارشهای قتل و خودکشی چند نفر از آنها در زندان، توسط سازمانهای حقوق بشری اعلام شده، دوباره سرو کله این آقای جواد لاریجانی برای حرف زدن با سازمانهای بین المللی در مورد حقوق انسانها در ایران، شروع شده است. آنچه ایندفعه با شش سال پیش تفاوت دارد حمایت ایشان از اصلاح طلبان است که گفته: "موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در اعتراضات اخیر نشان‌دهنده پختگی سیاسی آن‌هاست" (3). واقعاً با حمایت کاسپر شاپ ایران از اصلاح طلبان، آدم نمی داند به اصلاح طلبان باید تبریک بگوید یا تسلیت، البته پس از قهقرای بزرگ اصلاح طلبی در سال 1394 که همه درباره اش می دانیم (4)، دیگر از اصلاح طلبان هیچ کاری مایه تعجب نیست و چه بسا بزودی همانگونه که شیخ صادق خلخالی (5) را اصلاح طلب اعلام کردند، تا چند روز دیگر آقای جواد لاریجانی را نیز غسل تعمید دهند و به صفوف خود بپذیرند تا برای دور جدیدی از آنچه در دهه 1360 اصلاح طلبان برسر مردم و اپوزیسیون راستین آوردند (6)، آماده شده و دوباره خدمات خود را در زندان های رژیم اسلامی، ارائه دهند (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1396
January 8, 2018

 

پانویس:

 

1. نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh.htm
Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh-eng.htm

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/WyhN7i   
 

3. جواد لاریجانی: موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در اعتراضات اخیر نشان‌دهنده پختگی سیاسی آن‌هاست
http://news.gooya.com/2018/01/post-10891.php
 

4. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

5. از توجیه جنایات صادق خلخالی تعجب نکنید
http://www.ghandchi.com/1531-khakhali.htm
http://isdmovement.com/2017/0817/081817/081817-Sam-Ghandchi-No-wonder-they-rationalize-murder.htm

 

6. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

7. بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان
https://goo.gl/ENQ7aV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH