Sam Ghandchiسام قندچي جنگی نابرابر در ایران شروع شده است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1859-jangi-naabaraabar.htm

 

peaceful-revolution

 

خیزش 96 طرحی با برنامه نظیر سیاهکل در دوران شاه یا سربداران آمل در سومین سال تأسیس جمهوری اسلامی نیست و با تظاهرات روز هفتم دی ماه در مشهد شروع شد که آغازگر آنهم جناحی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی بودند که هدفشان ساقط کردن حسن روحانی از قدرت و مطرح کردن مجدد حجت الاسلام ابراهیم رییسی برای جانشینی ولی فقیه بود که در انتخابات اردیبهشت ماه ریاست جمهوری، با ترفند آیت الله مصباح یزدی و  محمود احمدی نژاد با شکست در انتخابات ریاست جمهوری شانس خود را برای جانشینی ولی فقیه از دست داد (1). اما خیزش 96 که به سرعت با آغاز تظاهرات مشهد برخاست ربطی به جناح های حکومتی نداشت و برآمدن آتش زیر خاکستر 38 ساله در جمهوری اسلامی بود که برعکس جنبش سبز سال 1388 ابداً هیچ جناح جمهوری اسلامی چه آنها که در قدرت هستند اعم از حاکمان اعتدالی، اصلاح طلب و اصولگرا و چه آنها که اصلاح طلبان خارج حکومت نامیده می شوند نظیر بسیاری از چپی های حامی رژیم جمهوری اسلامی، کنترلی بر آن ندارد. در نتیجه این جوانان نظیر جنبش سبز نیستند که شکنجه های کهریزک را تحمل کنند و همچنان در کوی و برزن منتظر اقدام از سوی رهبران اصلاح طلب بمانند. این جنبش از هم اکنون وارد جنگ نابرابری با رژیم شده است و همانگونه که از اولین روزهای این جنبش اشاره شد میرود که رویدادی را نظیر کمون پاریس (2) در ایران رقم زند و از هم اکنون جرقه های جنگی نابرابر در خیابانها در همه شهرها دیده می شود، جنگی نابرابر که از یکسو جوانانی هستند که بدون تشکیلاتی پرقدرت وارد جنگ با نیرویی می شوند که تا دندان مسلح است، نیرویی امنیتی که به تازه ترین فنون نظامی آشنا است و از بهترین سلاح های ضد شورش که از چین و روسیه خریده مجهز است، و از سوی دیگر، حکومتی را می بینیم که نظیر رژیم شاه در دوران ارتشبد ازهاری می داند که آوردن سربازان و دیگر نیروهای مسلح به خیابان شمشیر دو لبه است و ممکن است سربازان بجای شلیک بسوی مردم، تفنگهای خود را به سوی رژیمی که آنها را گسیل کرده نشانه روند. اما این جوانان نمی توانند روی چنین سناریویی همه زندگی خود را در جنگی نابرابر به گرو گذارند و مردم فکر کنند دادن شاخه های گل به سربازان لزوماً زندگی این جوانان را نجات خواهد داد. اوضاع سختی است و دیگر کار از کار گذشته و نمی شود نصیحت کرد که بهتر است جوانان اینگونه یا آنگونه سازماندهی می کردند، آنچه که یکسال پیش به تفصیل بحث شد (3). اگر هم کسی هنوز دنبال مدل لنین در انقلاب اکتبر است، لنین جدا از همه نقدهایی که از او به درستی در رابطه با موضوع دیکتاتوری مطرح است در ارتباط با تاکتیک نیروهای برانداز در وضعیت انقلابی (4) بسیار آگاهانه و دقیق عمل کرد و حتی تا آخرین لحظه می گفت که نباید دست به اسلحه برد مگر آنکه حساب همه چیز را کرده و بدانیم که می توانیم همه مراکز قدرت را تسخیر کنیم، وگرنه رژیم همه را تارو مار خواهد کرد و سالها تغییر رژیم به عقب خواهد افتاد. برای لنین و حزب بلشویک برنامه انقلاب اکتبر ریسکی حساب شده بود و موفق شدند، اما بسیاری در تاریخ در تصمیم مشابهی شکست خوردند و مشخصاً کمون پاریس به رغم موفقیت اولیه، شکست خورد. به هر حال آنچه در پیش چشمانمان روی می دهد واقعیتی است که با نصیحت تغییری نمی کند. شعله های جنگی نابرابر هر لحظه بالا می گیرد و حق هم با آنها است که 38 سال است صبر کرده اند که این رژیم جمهوری اسلامی به حقوق ملت احترام گذارد و امروز شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" (5) سرداده و جان برکف در نبردی تن به تن در خیابانهای ایران در حرکت هستند. برای ما که از دور دستی بر آتش داریم نظیر این قلم، حمایت از این دلاوران تنها کاری است که می توانیم بکنیم ولی نه می گوییم وارد شدن به مراحل بعدی این جنگ نابرابر را ادامه دهید و نه می گوییم که ادامه ندهید و واقعاً دیگر حرف ما تأثیری در واقعیات این خیزش نخواهد داشت چرا که جدا از آنچه ما بگوییم سیر حوادث چه از سوی رژیم و چه از سوی اپوزیسیونی که در خیابان است، بی توجه به حرفهای ما راه خود میرود (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1396
January 8, 2018

 

پانویس:

 

1. از تراژدی دانشجویان خط امام تا کمدی خبرنامه صبح صادق
http://www.ghandchi.com/1853-sobhe-sadegh.htm

 

2. کمون پاریس

https://goo.gl/utXGMr 
 

3. آینده ایران را تصمیم جوانان در مورد آنارشیسم رقم می زند
http://www.ghandchi.com/1352-javaanaan-iran.htm
 

4. وضعیت انقلابی

https://goo.gl/LzGLm8

 

5. مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی، و گام بعدی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

6. انقلاب و بحث دکتر اسماعیل نوری علا در مورد مبارزه بدون خشونت
http://www.ghandchi.com/1851-enghelab.htm
بازهم درباره گام بعدی خیزش نود و شش و دو طرح مطرح شده برای آینده این جنبش
http://www.ghandchi.com/1848-next-more.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH