Sam Ghandchiسام قندچي مردم این اسلامبازی را رها کرده اند اما این چپی های همدست اصلاح طلبان هنوز رضایت نمی دهند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1845-eslam-baazi.htm

 

چند دقیقه پیش مقاله ای را دیدم از یکی از این چپی هایی که سالهاست در رکاب اصلاح طلبان اسلامی است و بیست کیلومتر مقاله در ارتباط با خیزش 96 نوشته که به موضوع فقر برخورد کند و از متون اسلامی، از قران تا نوشته های ائمه اطهار و علما نقل قول آورده که چرا فقر ایمان را می برد. اگر هدف، موضوع فقر از دیدگاه مدرن است که از کارل مارکس تا امروز در میان خود جنبش چپ کلی این معضل اجتماعی بحث شده و اتفاقاً یکی از اشتباهات مارکس و مارکسیسم در ارتباط با همین مبحث است که به حمایت چپگرایان از جریان ارتجاعی اسلامگرایی خمینی در انقلاب ایران انجامید که در نوشتار "کن فیکون مارکسیستیِ ایران" (1) در سال گذشته مفصل به آن پرداخته شده و می توان آن گفتمان را ادامه داد که بحثی علمی است. اگر هم منظور نگرش امروز مردم ایران است، که این خیزش 96 نشان می دهد که مدتهاست دیگر این اسلامبازی ها را به دور ریخته اند و نیازی به توجیه اسلامی برای تصمیم های خود ندارند و نه کسی شعار "الله اکبر" می دهد و نه "یا حسین، میرحسین." نمی دانم این دوستان چپ چرا هنوز فکر می کنند با بیان اسلامی دیدگاه های چپ خود، دارند به مردم کمک می کنند. بابا مردم اصلاح طلبی اسلامی را همانجایی که تعلق داشته و دارد فرستادند یعنی اصلاح طلبی اسلامی همان بنیادگرایی اسلامی در عصر حاضر است که با دروغ و تزویر آمیخته شده و بخشی از چپ ایران هم همانگونه که دنبال اسلامگرایی ارتجاعی در انقلاب 57 افتاد، پس از دوم خرداد دنبال این اصلاح طلبی ارتجاعی افتاد (2). از خودتان انتقاد کنید و به جنبش سکولار دموکراسی ایران که اکنون در کوچه و خیابان حماسه می آفریند به پیوندید بجای آنکه این مزخرفات اسلامی را درباره معضل فقر تکرار کنید و فکر کنید دارید علم را ترویج می کنید. به اندازه کافی به علم گرایی، چپ و آینده نگری با دنباله روی از اسلامگرایی خمینی و اصلاح طلبی خاتمی ضربه زده اید، بس کنید، تا کی باید به شما دوستان گفت "اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری" (3)، و شما همچنان به دنباله روی خود از این شکل دوم اسلامگرایی عصر حاضر که نابودی زندگی مدرن را هدف گفته ادامه می دهید و همچنان از درک ترقی خواهی در عضر کنونی (4) عاجزید، وقتی این بینش سیاسی ارتجاعی برای مردم ایران کابوس پیروزی اسلامگرایی را در انقلاب 57 رقم زد و همچنان شما به بزرگترین اشتباه سیاسی خود در تاریخ ایران پی نبرده اید که 40 سال نکبت را برای ملتی بزرگ به ارمغان آورد تا آنجا که متأسفانه برخی امروز دنبال احیا رژیم گذشته افتاده اند (5) و شما در این مورد هم ساکت هستید که می تواند دوباره به انتخاب گزینه ارتجاعی دیگری پس از بیش از نیم قرن فداکاری های مردم بیانجامد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم دی ماه 1396
 January 3, 2018

 

پانویس:

 

1. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
برای ویرایش دوم کن فیکون مارکسیستیِ ایران به شماره سوم نشریه گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان مراجعه کنید
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

 

2. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 

3. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://www.ghandchi.com/1169-eslahtalabi-gozashtehnegari.htm

 

4. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

5. درباره خیزش 96، سلطنت طلبی و رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1843-khizeshe96-reza-pahlavi.htm

 

 

مطلب مرتبط

درد از نفس افتادن
http://www.ghandchi.com/1842-az-nafas-oftaadan.htm
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH