Sam Ghandchiسام قندچي جنبشی که فرسنگها از مدعیان رهبری مردم در اپوزیسیون جلوتر است و هدفش تغییر رژیم است- ویرایش دوم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1841-rahbarie-jonbesh.htm 
 

در یکهفته گذشته پس از تظاهرات مشهد (1)، در ایران جنبشی به پا خاسته که فرسنگها از مدعیان رهبری مردم در اپوزیسیون که همه امکانات رسانه ای را در خارج کشور صبح تا شب قبضه کرده اند، جلوتر است. مسأله فقط اصلاح طلبان نیستند که این جنبش با حرکت روشن خود ضد نمادهای حاکمیت اسلامی و اسلامگرایی، اصلاح طلبی اسلامی را در همان دو روز اول پشت سر گذاشت. البته هنوز در بسیاری از رسانه های خارج کشور به برکت هشت سال دولت اوباما در آمریکا، اصلاح طلبان همچنان در قدرت هستند در حالیکه هدف خیزش 96 که یکهفته است در ایران آغاز شده، *تغییر رژیم* است و نه اصلاح آن. اما بیش از این مسأله، مشکل رهبری از سوی نیروهای سکولار و دموکرات نیز وجود دارد. درست است سازمانهایی که اعضایشان در این جنبش فعال باشند، بطور روشن وجود ندارند، اما وقتی امکانات تلویزیون ها و روزنامه های سکولار دموکرات آنهم در خارج کشور صرف کسانی می شود که هنوز در حال به اصطلاح افشاگری درباره رژیم اسلامی هستند و آنهم حرفهایی که بدیهیات است و مردم در ایران بهتر از آنها می دانند، این کار تلف کردن منابع اپوزیسیون است که سالهاست شاهد آن هستیم. جنبش مردم در خیابان اساساً شعار های "مرگ بر دیکتاتوری،" "مرگ بر حکومت آخوندی،" و "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" سر داده است یعنی به روشنی می گوید دو درخواست اول که در انقلاب 57 مطرح بودند، هنوز بعد از 40 سال برآورده نشده اند و سومی یعنی "جمهوری ایرانی" بیان جمهوری سکولار و دموکراتیک است در برابر جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب 57 توسط آخوندها به مردم ایران تحمیل شد. در برخی شهرها نیز چند شعار ارتجاعی داده شده که درباره آن سه روز پیش بحث شد (2). به هر حال اینها اهداف خیزش 96 هستند که حتی حوزه های علمیه را هدف قرار داده که نماد ایدئولوژیک رژیم اسلامی هستند همانگونه که حوزه های علمیه طالبان در پاکستان به رغم آنکه در خود افغانستان قرار نداشتند اما نماد ایدئولوژیک رژیم طالبان در افغانستان بودند و به کرات قبل از سقوط رژیم طالبان در افغانستان با اعتراضات نیروهای مدنی و سیاسی سکولار مواجه شدند. در نتیجه این جنبش نظیر جنبش سبز سال 1388 نیست که هنوز در توهم اصلاحات بود که حالا نیازی به افشاگری درباره اصلاح طلبی باشد یا که حتی عقب تر از آن تصور شود و توضیح واضحات درباره برنامه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی این رژیم واپسگرا مطرح باشد. وقتی مردم دارند در خیابان انقلاب می کنند چرا امکانات کم نیروهای سیاسی در خارج کشور باید صرف توضیح واضحات درباره مسائلی شود که حتی پیشتر هم برای مردم روشن بود و نیازی به اثبات و قانع کردن نداشت. امروز مسأله این جنبش ایجاد نهادهای قدرت آلترناتیو در کشور و کسب قدرت است. در زمان کمون پاریس جنبشی در فرانسه بلند شد که فرسنگها از سازمانها و تشکیلاتهای سیاسی زمان خود جلوتر بود و به همین دلیل شکست خورد. وقت آن است که سازمانها و تشکیلاتهای سیاسی ببینند که نیازهای این جنبش توضیح واضحات در مورد ناکارآمدی رژیم نیست. در برنامه های تلویزیونی سیاسی در خارج کشور نیازهای واقعی این جنبش را بحث کنیم و اگر توان این کار را نداریم میکروفون را به دست کسانی دهیم که توان این کار را دارند. سالهاست به اندازه کافی امکانات رسانه ای در خارج کشور به نام جنبش مردم ایران تلف شده و اقلاً امروز از این امکانات برای پیروزی خیزشی که یک هفته است آغاز شده، استفاده کنیم. این افرادی که سالهاست امکانات رسانه ای را در خارج کشور قبضه کرده اند باید نشان دهند که قادرند دردی از این خیزش مردمی در ایران دوا کنند و حرفی بزنند که به کار این جنبش آید وگرنه بهتر است یا استعفا دهند یا وقت آن است ایرانیان در خارج کشور جلوی دفاتر این رسانه ها تجمع کنند و خواستار اخراج مدیران بی کفایت این رسانه ها و حمایت فوری و مؤثر از خیزش 96 در برنامه های این رسانه ها شوند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم دی ماه 1396
January 3, 2018

* ویرایش نخست این نوشتار دو روز پیش منتشر شد.

 

 

پانویس:

 

1. خیزش 1396

https://goo.gl/8jv88m

 

2. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm

 

3. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH