Sam Ghandchiسام قندچي ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm 
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm

 

Iran's Uprising 

در چهار روز گذشته خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی نود و شش در ایران از مشهد آغاز و به سرتاسر ایران ازجمله تهران گسترش پیدا کرد بدون هرگونه شعاری در حمایت از اصلاح طلبی اسلامی (1). صرفنظر از آنکه نتیجه این خیزش چه بشود، این حرکت نقطه عطفی برای ایران و بقیه خاورمیانه است. دیگر این روشنفکرانی نظیر این قلم نیستند که کمتر از سه سال پیش خواستار ابتکار گلوبال برای سکولاریسم شد (2)، امروز جنبش پرقدرتی خواستار پایان بخشیدن به اسلامگرایی و ساختن جمهوری سکولار و دموکراتیک (3). تا کنون بیش از سه نفر توسط نیروهای رژیم کشته شده اند و همزمان مقامات جمهوری اسلامی سختگیری درباره مقررات حجاب را در تهران کاهش داده اند. پیام دو روز پیش دونالد ترامپ در حمایت از این جنبش دلگرم کننده بود و امید است همه مردم و سیاستمداران صرفنظر از اختلافاتشان در مورد ایران، پشتیبانی جهانی در حمایت از این جنبش را شکل دهند و به حرفهای اصلاح طلبان اسلامی در خارج کشور که ضد این حمایت توصیه می کنند توجه نکنند، و این حمایت از سوی همه آنهایی که جان خود را برای پیروزی سکولار دموکراسی در ایران و امید برای بقیه خاورمیانه به خطر انداخته اند، سپاسگزاری می شود. حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4) این نقشه راه را چند سالی است که ترویج کرده و بطور فعال به این جنبش کمک رسانی می کند. با بهترین آرزوها برای سال نو جهانی دو هزار و هجده.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم دی ماه 1396
 January 1, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش ضد اسلامگرایی 1396 ایران
Iran's 1396 Anti-Islamist Uprising
https://goo.gl/5iyeDH
 

2. فرصت تشکیل ابتکار گلوبال برای سکولاریسم
http://isdmovement.com/2015/0215/022315/022315.Sam-Ghandchi-Time-forglobal-secularism-initiative.htm
 
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm
 

3. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
 
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
 

4. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
About Iranian Secular Democratic Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles